ซ่อน
แสดง

TCAS 61 รอบ 2 : โควตา มทร.กรุงเทพ (7 คณะ 1,330 ที่นั่ง) []

วิว
TCAS61 รอบ 2 ปิดรับสมัครแล้ว
 9 มี.ค. 61  12,227 วิว
9 มี.ค. 61 - 30 มี.ค. 61 วันรับสมัคร
3 - 6 พ.ค. 61 วันเคลียริ่ง
สมัครได้ทั่วประเทศ
รวม 7 คณะ 1,330 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
คณะศิลปศาสตร์ 6 สาขาวิชา
130 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
250 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
130 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
340 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
200 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
120 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า

          สวัสดีค่ะ โควตาที่พี่แป้งจะมาบอกวันนี้ก็เป็นอีกโครงการที่เปิดรับเยอะ เปิดรวมกว่า 1,330 ที่นั่ง รับทั้ง ม.6 และ ปวช. ด้วย นั่นคือ โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีการคัดเลือกใช้คะแนน GAT PAT หรือ สอบเฉพาะ ไปดูเกณฑ์แต่ละคณะกันเลยค่ะ
 
TCAS 61 รอบ 2 : โควตา มทร.กรุงเทพ (7 คณะ 1,330 ที่นั่ง)

คณะที่เปิดรับ
 ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ทดสอบ Icon คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะบริหารธุรกิจ
 
ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

รายละเอียดแต่ละคณะ
คณะศิลปศาสตร์
สาขาที่เปิดรับ
TCAS 61 รอบ 2 : โควตา มทร.กรุงเทพ (7 คณะ 1,330 ที่นั่ง)

คุณสมบัติ
TCAS 61 รอบ 2 : โควตา มทร.กรุงเทพ (7 คณะ 1,330 ที่นั่ง)


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาที่เปิดรับ
TCAS 61 รอบ 2 : โควตา มทร.กรุงเทพ (7 คณะ 1,330 ที่นั่ง)

TCAS 61 รอบ 2 : โควตา มทร.กรุงเทพ (7 คณะ 1,330 ที่นั่ง)

คุณสมบัติ
TCAS 61 รอบ 2 : โควตา มทร.กรุงเทพ (7 คณะ 1,330 ที่นั่ง)


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขาที่เปิดรับ
TCAS 61 รอบ 2 : โควตา มทร.กรุงเทพ (7 คณะ 1,330 ที่นั่ง)

คุณสมบัติ
TCAS 61 รอบ 2 : โควตา มทร.กรุงเทพ (7 คณะ 1,330 ที่นั่ง)


คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาที่เปิดรับ
TCAS 61 รอบ 2 : โควตา มทร.กรุงเทพ (7 คณะ 1,330 ที่นั่ง)

คุณสมบัติ
TCAS 61 รอบ 2 : โควตา มทร.กรุงเทพ (7 คณะ 1,330 ที่นั่ง)


คณะบริหารธุรกิจ
สาขาที่เปิดรับ
TCAS 61 รอบ 2 : โควตา มทร.กรุงเทพ (7 คณะ 1,330 ที่นั่ง)

TCAS 61 รอบ 2 : โควตา มทร.กรุงเทพ (7 คณะ 1,330 ที่นั่ง)

คุณสมบัติ
TCAS 61 รอบ 2 : โควตา มทร.กรุงเทพ (7 คณะ 1,330 ที่นั่ง)


คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขาที่เปิดรับ
TCAS 61 รอบ 2 : โควตา มทร.กรุงเทพ (7 คณะ 1,330 ที่นั่ง)

คุณสมบัติ
TCAS 61 รอบ 2 : โควตา มทร.กรุงเทพ (7 คณะ 1,330 ที่นั่ง)


คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขาที่เปิดรับ
TCAS 61 รอบ 2 : โควตา มทร.กรุงเทพ (7 คณะ 1,330 ที่นั่ง)

คุณสมบัติ
TCAS 61 รอบ 2 : โควตา มทร.กรุงเทพ (7 คณะ 1,330 ที่นั่ง)

 

ปฏิทินโครงการ
TCAS 61 รอบ 2 : โควตา มทร.กรุงเทพ (7 คณะ 1,330 ที่นั่ง)

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 
TCAS 61 รอบ 2 : โควตา มทร.กรุงเทพ (7 คณะ 1,330 ที่นั่ง) 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS61 #TCAS #tcas direct #รับตรง 61 #รับตรง #รับตรง ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ #มทร.กรุงเทพ

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?