TCAS 61 รอบ 3 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (15 คณะ 3,154 ที่นั่ง) []

รายละเอียด TCAS รอบ 3 จุฬาฯ ละเอียดยิบทุกคณะ เลือกได้ 1 สาขา ต่อ 1 ตัวเลือก
264,497 40
TCAS61 รอบ 3 ปิดรับสมัครแล้ว
 13 มี.ค. 61  0 วิว
9 พ.ค. 61 - 13 พ.ค. 61 วันรับสมัคร
26 - 28 พ.ค. 61 วันเคลียริ่ง
สมัครได้ทั่วประเทศ
รวม 15 คณะ 3,154 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
850 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT PAT
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
255 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT PAT
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะวิทยาศาสตร์ 17 สาขาวิชา
298 ที่นั่ง
3.00 GPAX
GPAX
GAT PAT
วิชา
สามัญ
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะรัฐศาสตร์ 4 สาขาวิชา
100 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT PAT
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
130 ที่นั่ง
3.00 GPAX
GPAX
GAT PAT
วิชา
สามัญ
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
550 ที่นั่ง
3.00 GPAX
GPAX
GAT PAT
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะครุศาสตร์ 9 สาขาวิชา
223 ที่นั่ง
2.00 GPAX
GPAX
GAT PAT
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะนิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์
90 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT PAT
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์
200 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT PAT
วิชา
สามัญ
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
165 ที่นั่ง
2.00 GPAX
GPAX
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะสหเวชศาสตร์ รังสีเทคนิค
10 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT PAT
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะจิตวิทยา จิตวิทยา
48 ที่นั่ง
3.00 GPAX
GPAX
GAT PAT
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา
55 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT PAT
สอบ
เฉพาะ
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
70 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT PAT
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
110 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT PAT
วิชา
สามัญ
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า

          สวัสดีค่ะ วันนี้พี่แป้งมี TCAS รอบ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาฝากน้องๆ โดยภาพรวมแล้วยังคล้ายๆ รับตรงปกติของปีก่อนๆ แต่ก็มีการเปลี่ยนคือสามารถเลือกได้ 1 สาขา ต่อ 1 อันดับเท่านั้น ไปดูรายละเอียดกันค่ะ
 
TCAS 61 รอบ 3 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (15 คณะ 3,154 ที่นั่ง)

คณะที่เปิดรับ และจำนวนรับ
TCAS 61 รอบ 3 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (15 คณะ 3,154 ที่นั่ง)

TCAS 61 รอบ 3 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (15 คณะ 3,154 ที่นั่ง)

TCAS 61 รอบ 3 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (15 คณะ 3,154 ที่นั่ง)

TCAS 61 รอบ 3 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (15 คณะ 3,154 ที่นั่ง)

TCAS 61 รอบ 3 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (15 คณะ 3,154 ที่นั่ง)

TCAS 61 รอบ 3 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (15 คณะ 3,154 ที่นั่ง)

TCAS 61 รอบ 3 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (15 คณะ 3,154 ที่นั่ง)

TCAS 61 รอบ 3 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (15 คณะ 3,154 ที่นั่ง)

รายละเอียดการรับสมัคร
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร >คลิก<
ทดสอบ Icon  รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบวิชาเฉพาะฯ >คลิก<
ทดสอบ Icon  องค์ประกอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์คะแนนขั้นต่>คลิก<

ปฏิทินโครงการ
TCAS 61 รอบ 3 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (15 คณะ 3,154 ที่นั่ง)

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 
TCAS 61 รอบ 3 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (15 คณะ 3,154 ที่นั่ง) 
#TCAS61 #TCAS #tcas direct #รับตรง 61 #รับตรง #รับตรง จุฬาฯ #จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #TCAS รอบ 3 จุฬาฯ #จุฬา #จุฬา

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

27 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

รับตรง-แอดมิชชั่น

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?