ซ่อน
แสดง

ทบทวนความจำ! จำนวนที่นั่งแต่ละคณะใน กสพท 61 + สถิติคะแนน สูงสุด-ต่ำสุด []

วิว
          เพิ่งสอบผ่านกันไปหมาดๆ สำหรับการสอบวิชาเฉพาะแพทย์ ประจำปี 2561 ที่จัดสอบโดยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือ กสพท ซึ่งเป็นสัดส่วนหนึ่งในเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาคณะทางแพทยศาสตร์ ร่วมกับคะแนนวิชาสามัญ ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ. จะจัดสอบขึ้นในวันที่ 17-18 มีนาคมนี้
 
ทบทวนความจำ! จำนวนที่นั่งแต่ละคณะใน กสพท 61 + สถิติคะแนน สูงสุด-ต่ำสุด
 
     หลังจากที่สอบกันเสร็จแล้ว พี่แนนนี่ได้ไปตามส่องความคิดเห็น ความรู้สึกของน้องๆ ที่เข้าสอบ ก็เห็นน้องๆ บางคนบอกว่าง่าย บางคนก็บอกว่ายาก แถมบางคนก็มาแชร์คำตอบ โดยเฉพาะพาร์ทเชื่อมโยง เรียกได้ว่า มีตั้งแต่ 39-45 คำตอบกันเลยทีเดียว แต่ว่าทีมคำตอบไหนจะถูก ก็ต้องรอลุ้นในวันที่ 3 เมษายน กันนะคะ
 
     ระหว่างที่รอผลคะแนนกัน มีน้องๆ ถามคำถาม หรือมีข้อสงสัยในเรื่องของการเปิดรับสมัคร หรือการคิดคะแนนต่างๆ วันนี้พี่แนนนี่ก็จะมาไขข้อสงสัยกันค่ะ
 
     รายชื่อสถาบันที่เข้าร่วมกับ กสพท ในปีการศึกษา 2561 พร้อมจำนวนที่นั่งในแต่ละสถาบันที่เปิดรับ ซึ่งก็มีทั้งสถาบันที่มาเข้าร่วมเป็นปีแรก และก็มีสถาบันที่ไม่เข้าร่วมในปีนี้แล้วค่ะ
 
  คณะแพทยศาสตร์/วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 16 สถาบัน
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น  20 ที่นั่ง
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  182 ที่นั่ง
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ  30 ที่นั่ง*
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  80 ที่นั่ง
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 65 ที่นั่ง
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร 30 ที่นั่ง
 • มหาวิทยาลัยมหิดล -โรงพยาบาลรามาธิบดี  154 ที่นั่ง
 • มหาวิทยาลัยมหิดล -วิทยาลัยวิทยาศาสตร์กาแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 20 ที่นั่ง
 • มหาวิทยาลัยมหิดล -ศิริราชพยาบาล  270 ที่นั่ง
 • มหาวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลราชวิถี) 50 ที่นั่ง
 • มหาวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลเลิดสิน) 15 ที่นั่ง
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 180 ที่นั่ง
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  40 ที่นั่ง
 • มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช -วชิรพยาบาล  68 ที่นั่ง
 • ว.พระมงกุฎเกล้า -เพศชาย  60 ที่นั่ง
 • ว.พระมงกุฎเกล้า -เพศหญิง  40 ที่นั่ง
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 12 ที่นั่ง*
 • มหาวิทยาลัยบูรพา 32 ที่นั่ง*
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 28 ที่นั่ง*
 • มหาวิทยาลัยสยาม 15 ที่นั่ง*
   
  คณะทันตแพทยศาสตร์ 9 สถาบัน
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 85 ที่นั่ง
 • มหาวิทยาลัยมหิดล 83 ที่นั่ง
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 25 ที่นั่ง
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 20 ที่นั่ง
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  55 ที่นั่ง
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 ที่นั่ง
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 25 ที่นั่ง
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร 10 ที่นั่ง*
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 10 ที่นั่ง*
   
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 8 สถาบัน
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 150 ที่นั่ง
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น  15 ที่นั่ง
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  25 ที่นั่ง
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  10 ที่นั่ง
 • มหาวิทยาลัยมหิดล 40 ที่นั่ง
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 12 ที่นั่ง*
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 10 ที่นั่ง*
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  10 ที่นั่ง*
   
  คณะเภสัชศาสตร์ 11 สถาบัน
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -การบริบาลทางเภสัชกรรม  75 ที่นั่ง
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -เภสัชกรรมอุตสาหการ  80 ที่นั่ง
 • มหาวิทยาลัยมหิดล 140 ที่นั่ง
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 80 ที่นั่ง
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ -การบริบาลทางเภสัชกรรม 20 ที่นั่ง
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ -วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม (เภสัชกรรมอุตสาหการ) 20 ที่นั่ง
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี -การบริบาลทางเภสัชกรรม 20 ที่นั่ง
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี -เภสัชกรรมอุตสาหการ  10 ที่นั่ง*
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  30 ที่นั่ง
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร -การบริบาลทางเภสัชกรรม 20 ที่นั่ง
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม -การบริบาลทางเภสัชกรรม 10 ที่นั่ง
 • มหาวิทยาลัยบูรพา 60 ที่นั่ง*
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ -การบริบาลทางเภสัชกรรม 30 ที่นั่ง*
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ -เภสัชกรรมอุตสาหการ 40 ที่นั่ง*
 • มหาวิทยาลัยพายัพ -การบริบาลทางเภสัชกรรม 40 ที่นั่ง*
   
     หมายเหตุ: *สถาบันที่เข้าร่วม กสทพ เป็นปีแรก
 
     สำหรับการคิดคะแนน และการวางแผนในการสอบนับเป็นอีกเรื่องนึงที่น้องๆ สงสัยกันมาก ว่าทาง กสพท จะคิดสัดส่วนยังไง มีทั้ง O-NET, 9 วิชาสามัญ และวิชาเฉพาะแพทย์ ควรจะทำคะแนนในส่วนไหนเท่าไหร่อย่างไร (แม้ว่าวิชาเฉพาะแพทย์จะผ่านมาแล้ว ก็ยังเหลือ 9 วิชาสามัญให้เก็บกันอยู่นะคะ) พี่แป้งก็ได้อธิบายวิธีคิดไว้ให้แล้ว ไปอ่านกัน (คลิก)
 
     เมื่อน้องๆ มีคณะ หรือสถาบันที่อยากจะยื่นเข้าในใจแล้ว รู้ว่าตัวเองมีคะแนนเท่าไหร่ พี่แนนนี่ก็แนะนำให้จัดอันดับ โดยอ้างอิงจากสถิติคะแนนของปีก่อนๆ ประมาณ 2-3 ปีค่ะ (คะแนนในแต่ละปีมีความแปรผันแตกต่างกันค่ะ)
 
สถิติปี 2560
 
ทบทวนความจำ! จำนวนที่นั่งแต่ละคณะใน กสพท 61 + สถิติคะแนน สูงสุด-ต่ำสุด
ทบทวนความจำ! จำนวนที่นั่งแต่ละคณะใน กสพท 61 + สถิติคะแนน สูงสุด-ต่ำสุด
ทบทวนความจำ! จำนวนที่นั่งแต่ละคณะใน กสพท 61 + สถิติคะแนน สูงสุด-ต่ำสุด
 
สถิติปี 2559
 
ทบทวนความจำ! จำนวนที่นั่งแต่ละคณะใน กสพท 61 + สถิติคะแนน สูงสุด-ต่ำสุด
ทบทวนความจำ! จำนวนที่นั่งแต่ละคณะใน กสพท 61 + สถิติคะแนน สูงสุด-ต่ำสุด
 
สถิติปี 2558
 
ทบทวนความจำ! จำนวนที่นั่งแต่ละคณะใน กสพท 61 + สถิติคะแนน สูงสุด-ต่ำสุด
 
     จากสถิติเห็นได้เลยว่า มีสถาบันใหม่เข้าร่วมกับ กสพท มากขึ้นทุกปี เช่นเดียวกับปีนี้ ที่มีสถาบันเข้าร่วม กสพท เพิ่มขึ้นอีกค่ะ
 
  คำเตือน: ห้ามลืมนะคะ ปีนี้ กสพท นับเป็น 1 สาขาในการสมัครสอบ TCAS รอบที่ 3 นั่นหมายความว่า น้องๆ จะสามารถเลือก 4 อันดับใน กสพท ได้เหมือนเดิม และสามารถเลือกสาขาวิชาอื่นๆ ที่เปิดรับในรอบนี้ได้อีก 3 สาขาวิชานะคะ ดังนั้นจะต้องมีการวางแผนในการสมัครที่รอบคอบมากๆ นะคะ
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง #กสพท #รับตรงทั่วไป #รับตรง 61 #TCAS61 #กสพท61 #สอบความถนัดแพทย์ #วิชาเฉพาะแพทย์ #สอบกสพท

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?