ซ่อน
แสดง

TCAS 61 รอบ 2 : โครงการคัดเลือกตรงใช้ O-NET มจพ.(พระนครเหนือ) []

วิว
TCAS61 รอบ 2 ปิดรับสมัครแล้ว
 29 มี.ค. 61  36,081 วิว
20 มี.ค. 61 - 17 เม.ย. 61 วันรับสมัคร
3 - 6 พ.ค. 61 วันเคลียริ่ง
สมัครได้ 58 จังหวัด
รวม 10 คณะ 1,128 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
100 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะวิทยาศาสตร์ 13 สาขาวิชา
325 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
วิทยาลัยนานาชาติ การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์
20 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
60 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
130 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า

          สวัสดีค่ะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำลังเปิดรับสมัคร โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน O-NET เพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีเข้าศึกษาต่อ สำหรับน้องๆ ม.6 (น้องๆ ปวช. คลิกที่นี่) ไปดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าค่ะ
 
TCAS 61 รอบ 2 : โครงการคัดเลือกตรงใช้ O-NET มจพ.(พระนครเหนือ)

คณะที่เปิดรับ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
TCAS 61 รอบ 2 : โครงการคัดเลือกตรงใช้ O-NET มจพ.(พระนครเหนือ)

 คณะวิทยาศาสตร์
TCAS 61 รอบ 2 : โครงการคัดเลือกตรงใช้ O-NET มจพ.(พระนครเหนือ)

 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
TCAS 61 รอบ 2 : โครงการคัดเลือกตรงใช้ O-NET มจพ.(พระนครเหนือ)

 วิทยาลัยนานาชาติ
TCAS 61 รอบ 2 : โครงการคัดเลือกตรงใช้ O-NET มจพ.(พระนครเหนือ)

 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
TCAS 61 รอบ 2 : โครงการคัดเลือกตรงใช้ O-NET มจพ.(พระนครเหนือ)

 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
TCAS 61 รอบ 2 : โครงการคัดเลือกตรงใช้ O-NET มจพ.(พระนครเหนือ)

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
TCAS 61 รอบ 2 : โครงการคัดเลือกตรงใช้ O-NET มจพ.(พระนครเหนือ)

 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
TCAS 61 รอบ 2 : โครงการคัดเลือกตรงใช้ O-NET มจพ.(พระนครเหนือ)

 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
TCAS 61 รอบ 2 : โครงการคัดเลือกตรงใช้ O-NET มจพ.(พระนครเหนือ)

 คณะบริหารธุรกิจ
TCAS 61 รอบ 2 : โครงการคัดเลือกตรงใช้ O-NET มจพ.(พระนครเหนือ)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon เปิดรับนร.ทุกสถานศึกษา ยกเว้นในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ภาคอีสานตอนบน และ 3 จว.ภาคใต้ มีดังนี้ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน น่าน พะเยา เชียงราย แพร่ หนองคาย เลย อุดรธานี หนองบัวลำภู บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ O-NET ตามที่สาขาวิชากำหนด

เอกสารประกอบการสมัคร (แสดงวันสอบสัมภาษณ์)
 ทดสอบ Icon บัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการ (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
 
ทดสอบ Icon ระเบียนแสดงผลการเรียน หรือ Transcrip (ฉบับจริง)
 
ทดสอบ Icon หลักฐานแสดงผลคะแนนการสอบ O-NET
 
ทดสอบ Icon ผลการตรวจสุขภาพ

เกณฑ์ในการคัดเลือก
 ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
 
ทดสอบ Icon GPAX
 
ทดสอบ Icon ผลสอบ O-NET
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

ปฏิทินโครงการ
TCAS 61 รอบ 2 : โครงการคัดเลือกตรงใช้ O-NET มจพ.(พระนครเหนือ)

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 
TCAS 61 รอบ 2 : โครงการคัดเลือกตรงใช้ O-NET มจพ.(พระนครเหนือ) 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS61 #TCAS #tcas direct #รับตรง 61 #รับตรง #รับตรง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ #มจพ.

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?