ซ่อน
แสดง

TCAS 61 รอบ 3 : มหาวิทยาลัยมหิดล (รับ 19 คณะ 2,105 ที่นั่ง) []

วิว
TCAS61 รอบ 3 ปิดรับสมัครแล้ว
 27 เม.ย. 61  90,632 วิว
9 พ.ค. 61 - 13 พ.ค. 61 วันรับสมัคร
26 - 28 พ.ค. 61 วันเคลียริ่ง
สมัครได้ทั่วประเทศ
รวม 19 คณะ 2,105 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
307 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะเภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตรบัณฑิต
140 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
83 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
205 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
85 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
40 ที่นั่ง
3.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
80 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
285 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะสัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
40 ที่นั่ง
3.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
80 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
2.25 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
75 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
120 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
50 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
35 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)
50 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า

         สวัสดีค่ะ รอบโควตา (รอบ 2) ว่าจัดเต็มแล้ว รอบ 3 ของ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเต็มยิ่งกว่าค่ะ เพราะเปิดรับไปเกือบสองพันที่นั่ง ครบทุกคณะ ทั้งที่วิทยาเขตศาลายา วิทยาเขตนครสวรรค์ วิทยาเขตกาญจนบุรี วิทยาเขตอำนาจเจริญ ไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ
 
TCAS 61 รอบ 3 : มหาวิทยาลัยมหิดล (รับ 19 คณะ 2,105 ที่นั่ง)

 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
   ทดสอบ Icon แพทยศาสตรบัณฑิต <คลิก>
   ทดสอบ Icon กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต <คลิก>
   ทดสอบ Icon การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต <คลิก>
   ทดสอบ Icon เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์) <คลิก>

 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
   ทดสอบ Icon วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ <คลิก>
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ <คลิก>
   ทดสอบ Icon สาขาวิชความผิดปกติของการสื่อความหมาย <คลิก>
   ทดสอบ Icon สาขาวิช(ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ <คลิก>

 คณะเภสัชศาสตร์
   ทดสอบ Icon เภสัชศาสตรบัณฑิต <คลิก>

 คณะทันตแพทยศาสตร์
   ทดสอบ Icon ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต <คลิก>

 คณะวิทยาศาสตร์
   ทดสอบ Icon วิทยาศาสตรบัณฑิต <คลิก>
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ <คลิก>
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาชีวนวัตกรรม <คลิก>
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม <คลิก>
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน <คลิก>

 คณะเทคนิคการแพทย์
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ <คลิก>
   ทดสอบ Icon สาขาวิชารังสีเทคนิค <คลิก>

 คณะสาธารณสุขศาสตร์
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ <คลิก>
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย <คลิก>

 คณะกายภาพบำบัด
   ทดสอบ Icon สาขาวิชากายภาพบำบัด <คลิก>
   ทดสอบ Icon สาขาวิชากิจกรรมบำบัด <คลิก>

 คณะพยาบาลศาสตร์
   ทดสอบ Icon พยาบาลศาสตรบัณฑิต <คลิก>

 คณะสัตวแพทยศาสตร์
   ทดสอบ Icon สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต <คลิก>

 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม <คลิก>

 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย <คลิก>
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา <คลิก>
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกกีฬาฟุตบอล <คลิก>

 คณะวิศวกรรมศาสตร์
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล <คลิก>
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี <คลิก>
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (นานาชาติ) <คลิก>
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ <คลิก>
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม(นานาชาติ) <คลิก>
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า <คลิก>
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ <คลิก>
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา <คลิก>
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ) <คลิก>

 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร <คลิก>
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร <คลิก>
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาธรณีศาสตร์ <คลิก>
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการ <คลิก>
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ <คลิก>
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ <คลิก>
   ทดสอบ Icon หลักสูตรบัญชีบัณฑิต <คลิก>

 วิทยาลัยศาสนศึกษา
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาศาสนศึกษา <คลิก>
 
 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
   ทดสอบ Icon หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต <คลิก>
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม <คลิก>

 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาเวชระเบียน <คลิก>

 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตรการเกษตรเพื่อสุขภาวะ <คลิก>
   ทดสอบ Icon หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต <คลิก>
   ทดสอบ Icon สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม <คลิก>

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ) <คลิก>

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 
TCAS 61 รอบ 3 : มหาวิทยาลัยมหิดล (รับ 19 คณะ 2,105 ที่นั่ง) 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS61 #TCAS #tcas direct #รับตรง 61 #รับตรง #รับตรง ม.มหิดล #มหาวิทยาลัยมหิดล #ม.มหิดล #รับตรงร่วมกัน

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?