ซ่อน
แสดง

TCAS 61 รอบ 3 : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (37 สาขา 1,995 ที่นั่ง) []

วิว
TCAS61 รอบ 3 ปิดรับสมัครแล้ว
 25 เม.ย. 61  32,525 วิว
9 พ.ค. 61 - 13 พ.ค. 61 วันรับสมัคร
26 - 28 พ.ค. 61 วันเคลียริ่ง
สมัครได้ทั่วประเทศ
รวม 13 คณะ 1,995 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
270 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
25 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
530 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์
250 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
บัญชีบัณฑิต การบัญชี
70 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์
70 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
460 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
130 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต การแพทย์แผนไทยประยุกต์
20 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
การแพทย์แผนจีนบัณฑิต การแพทย์แผนจีน
20 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
กายภาพบำบัดบัณฑิต กายภาพบำบัด
20 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์
50 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร์
80 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า

           สวัสดีค่ ถ้า GAT ได้ไม่ดีไม่ต้องกลัวค่ะ รับตรงรอบ 3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับโดยไม่ใช้คะแนน GAT ใช้วิชาสามัญ และ PAT 5, PAT 7 (แล้วแต่สาขา) จัดเต็มกว่า 37 สาขา รวมแล้ว 1,995 ที่นั่ง ไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ

อัพเดทล่าสุด!!!
           (8 พ.ค.61) ม.แม่ฟ้าหลวง แก้ไขจำนวนรับใน TCAS รอบ 3 เพิ่มที่นั่งอีก 6 สาขา รายละเอียดมีดังนี้

       
ทดสอบ Icon สาขาวิชาแพทยศาสตร์ เพิ่มเป็น  20  ที่นั่ง (จากเดิม 12 ที่นั่ง)
       
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ เพิ่มเป็น  40  ที่นั่ง (จากเดิม 15 ที่นั่ง)
       
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เพิ่มเป็น  35  ที่นั่ง (จากเดิม 25 ที่นั่ง)
       
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเคมีประยุกต์ เพิ่มเป็น  40  ที่นั่ง (จากเดิม 30 ที่นั่ง)
       
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เพิ่มเป็น  40  ที่นั่ง (จากเดิม 30 ที่นั่ง)
       
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุจาก เพิ่มเป็น  40  ที่นั่ง (จากเดิม 30 ที่นั่ง)

           (3 พ.ค.61) ม.แม่ฟ้าหลวง แก้ไขการรับ TCAS รอบ 3 เพิ่มจำนวที่นั่งใน 3 สาขา คือ สาขาเคมีประยุกต์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิศวกรรมวัสดุ จากเดิมรับสาขาละ 30 ที่นั่ง เพิ่มเป็นสาขาละ 40 ที่นั่ง (เพิ่ม 10 ที่นั่ง/สาขา)

 
TCAS 61 รอบ 3 : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (37 สาขา 1,995 ที่นั่ง)

สาขาที่เปิดรับ เกณฑ์ในการคัดเลือก และจำนวนรับ
TCAS 61 รอบ 3 : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (37 สาขา 1,995 ที่นั่ง)

TCAS 61 รอบ 3 : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (37 สาขา 1,995 ที่นั่ง)

TCAS 61 รอบ 3 : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (37 สาขา 1,995 ที่นั่ง)

TCAS 61 รอบ 3 : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (37 สาขา 1,995 ที่นั่ง)
 

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 
TCAS 61 รอบ 3 : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (37 สาขา 1,995 ที่นั่ง) 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS61 #TCAS #tcas direct #รับตรง 61 #รับตรง #รับตรง ม.แม่ฟ้าหลวง #มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง #ม.แม่ฟ้าหลวง #รับตรงร่วมกัน #มฟล.

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?