ซ่อน
แสดง

TCAS 61 รอบ 3 : มหาวิทยาลัยพะเยา (16 คณะ 2,962 ที่นั่ง) []

วิว
TCAS61 รอบ 3 ปิดรับสมัครแล้ว
 19 เม.ย. 61  48,730 วิว
9 พ.ค. 61 - 13 พ.ค. 61 วันรับสมัคร
26 - 28 พ.ค. 61 วันเคลียริ่ง
สมัครได้ทั่วประเทศ
รวม 16 คณะ 2,962 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะนิติศาสตร์ 4 สาขาวิชา
406 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
30 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะแพทยศาสตร์ 13 สาขาวิชา
340 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
50 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
120 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
161 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
182 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
82 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะศิลปศาสตร์ 7 สาขาวิชา
159 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
60 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
130 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า

           สวัสดีค่ะ สิ้นสุดการรอคอย สำหรับรายละเอียด TCAS รอบ 3 มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับจัดเต็มกว่า 16 คณะ รวมทั้งหมด 2,962 ที่นั่ง ใช้เกณฑ์คือ GPAX GAT PAT ส่วนรายละเอียดอื่นๆ จะมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ
 
TCAS 61 รอบ 3 : มหาวิทยาลัยพะเยา (16 คณะ 2,962 ที่นั่ง)

คณะที่เปิดรับ และจำนวนรับ
 ทดสอบ Icon คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ   จำนวน 189 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   จำนวน 250 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon คณะนิติศาสตร์   จำนวน 406 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon คณะพยาบาลศาสตร์   จำนวน 30 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon คณะแพทยศาสตร์   จำนวน 340 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon คณะเภสัชศาสตร์   จำนวน 50 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์   จำนวน 120 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์   จำนวน 579 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์   จำนวน 161 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์   จำนวน 182 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์   จำนวน 82 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์   จำนวน 159 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์   จำนวน 133 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon คณะสหเวชศาสตร์   จำนวน 60 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon วิทยาลัยการศึกษา   จำนวน 130 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon วิทยาลัยพลังงานแล้วสิ่งแวดล้อม   จำนวน 91 ที่นั่ง

เกณฑ์ในการคัดเลือก
TCAS 61 รอบ 3 : มหาวิทยาลัยพะเยา (16 คณะ 2,962 ที่นั่ง)

TCAS 61 รอบ 3 : มหาวิทยาลัยพะเยา (16 คณะ 2,962 ที่นั่ง)

TCAS 61 รอบ 3 : มหาวิทยาลัยพะเยา (16 คณะ 2,962 ที่นั่ง)

TCAS 61 รอบ 3 : มหาวิทยาลัยพะเยา (16 คณะ 2,962 ที่นั่ง)

TCAS 61 รอบ 3 : มหาวิทยาลัยพะเยา (16 คณะ 2,962 ที่นั่ง)

TCAS 61 รอบ 3 : มหาวิทยาลัยพะเยา (16 คณะ 2,962 ที่นั่ง)

TCAS 61 รอบ 3 : มหาวิทยาลัยพะเยา (16 คณะ 2,962 ที่นั่ง)

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 
TCAS 61 รอบ 3 : มหาวิทยาลัยพะเยา (16 คณะ 2,962 ที่นั่ง) 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS61 #TCAS #tcas direct #รับตรง 61 #รับตรง #รับตรง ม.พะเยา #มหาวิทยาลัยพะเยา #รับตรงร่วมกัน #ม.พะเยา #ม.พะเยา

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?