TCAS 61 รอบ 3 : มหาวิทยาลัยนเรศวร (รับ 1,744 ที่นั่ง ใช้ GAT PAT, O-NET) []

มน. เปิดรับ 1,744 ที่นั่ง คณะเภสัชฯ กำหนด O-NET แต่วิศวะฯ ไม่ใช้ O-NET ทุกสาขา
64,448 8
TCAS61 รอบ 3 ปิดรับสมัครแล้ว

รับตรงร่วมกัน ม.นเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร
 7 พ.ค. 61  0 วิว
9 พ.ค. 61 - 13 พ.ค. 61 วันรับสมัคร
26 - 28 พ.ค. 61 วันเคลียริ่ง
สมัครได้ทั่วประเทศ
รวม 15 คณะ 1,744 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
- GPAX
GPAX
GAT PAT
O-NET
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
529 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT PAT
O-NET
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
162 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT PAT
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
46 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT PAT
O-NET
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
12 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT PAT
O-NET
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
12 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT PAT
O-NET
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
69 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT PAT
O-NET
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
81 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT PAT
O-NET
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
81 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT PAT
O-NET
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์
60 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT PAT
O-NET
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
102 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT PAT
O-NET
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
219 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT PAT
O-NET
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
83 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT PAT
O-NET
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
135 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT PAT
O-NET
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
48 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT PAT
O-NET
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า

          สวัสดีค่ะ ถ้าจะมาช้า แต่ก็มาครบเลยนะคะ สำหรับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่เผยรายละเอียด TCAS รอบ 3 ทั้งสาขาที่รับ จำนวนรับ เกณฑ์ในการรับ รวมทั้งปฏิทินปีการศึกษา 2561 ด้วย โดยจะเปิดเทอมกลางเดือนสิงหาคมค่ะ ไปดูรายละเอียดกันเลย
 
TCAS 61 รอบ 3 : มหาวิทยาลัยนเรศวร (รับ 1,744 ที่นั่ง ใช้ GAT PAT, O-NET)

คณะ-สาขาวิชาที่เปิดรับ จำนวนรับ และเกณฑ์คะแนน
TCAS 61 รอบ 3 : มหาวิทยาลัยนเรศวร (รับ 1,744 ที่นั่ง ใช้ GAT PAT, O-NET)

TCAS 61 รอบ 3 : มหาวิทยาลัยนเรศวร (รับ 1,744 ที่นั่ง ใช้ GAT PAT, O-NET)

TCAS 61 รอบ 3 : มหาวิทยาลัยนเรศวร (รับ 1,744 ที่นั่ง ใช้ GAT PAT, O-NET)

TCAS 61 รอบ 3 : มหาวิทยาลัยนเรศวร (รับ 1,744 ที่นั่ง ใช้ GAT PAT, O-NET)

TCAS 61 รอบ 3 : มหาวิทยาลัยนเรศวร (รับ 1,744 ที่นั่ง ใช้ GAT PAT, O-NET)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT PAT
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ O-NET
 
ทดสอบ Icon คณะเกษตรศาสตร์ฯ รับเฉพาะ ม.6 สายวิทย์
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ รับเฉพาะ ม.6 สายวิทย์ / ศิลป์-คำนวณ
 
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับเฉพาะ ม.6 สายวิทย์
 
ทดสอบ Icon คณะพยาบาลศาสตร์ รับเฉพาะผู้ที่มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 45 kg. และสูงไม่น้อยกว่า 150 cm.
 
ทดสอบ Icon คณะเภสัชศาสตร์ รับเฉพาะ ม.6 สายวิทย์
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับเฉพาะ ม.6 สายวิทย์ / หลักสูตรควบโท GPAX > 3.50
 
ทดสอบ Icon คณะสหเวชศาสตร์ รับเฉพาะ ม.6 สายวิทย์
 
ทดสอบ Icon คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับเฉพาะ ม.6 สายวิทย์
 
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ รับเฉพาะ ม.6

เกณฑ์ในการคัดเลือก
 ทดสอบ Icon ผลสอบ GAT PAT
 
ทดสอบ Icon ผลสอบ O-NET
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

ปฏิทินโครงการ
TCAS 61 รอบ 3 : มหาวิทยาลัยนเรศวร (รับ 1,744 ที่นั่ง ใช้ GAT PAT, O-NET)

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 
TCAS 61 รอบ 3 : มหาวิทยาลัยนเรศวร (รับ 1,744 ที่นั่ง ใช้ GAT PAT, O-NET) 
#TCAS61 #TCAS #tcas direct #รับตรง 61 #รับตรง #รับตรง ม.นเรศวร #มหาวิทยาลัยนเรศวร #ม.นเรศวร #รับตรงร่วมกัน #มน.

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

8 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

รับตรง-แอดมิชชั่น

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?