ซ่อน
แสดง

#dek61 เตรียมตัว! Checklist เอกสาร + วิธีสมัคร TCAS รอบ 3 []

วิว
     ไหนๆ ขอเสียงม.6 ที่รอสมัคร TCAS รอบ 3 กันหน่อย...เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มีใครได้ดู “Live ทปอ. แถลงข่าวการรับสมัคร TCAS รอบ 3” ในแฟนเพจของ Dek-D’s TCAS สอบติดไปด้วยกันบ้าง (คลิก) คนที่ได้ดูคงได้เห็นกระบวนการในการสมัครคร่าวๆ ส่วนใครที่ไม่ได้ดู ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะ วันนี้พี่แนนนี่จะมา Update วิธีการสมัคร TCAS รอบ 3 ให้ได้เตรียมตัวกันก่อนค่ะ
 
<a href="https://www.dek-d.com/tag/dek61 เตรียมตัว/" class="hashtag" target="_blank">#dek61 เตรียมตัว</a>! Checklist เอกสาร + วิธีสมัคร TCAS รอบ 3
 
       ในการสมัครสอบ TCAS รอบ 3 หรือรับตรงร่วมกัน จะเปิดรับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศ ผ่านเว็บไซต์ของทปอ. ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ของวันที่ 9 พฤษภาคมนี้ จนถึงเวลา 24.00 ของวันที่ 13 พฤษภาคม (กลางคืนของวันที่ 13 เข้า 14 นั่นแหละจ้า) และสามารถจ่ายเงินได้ ถึงวันที่ 14 พฤษภาคมค่ะ
 
     Update! ขยายเวลาสมัครถึง 19 พฤษภาคม และจ่ายเงินได้ถึง 20 พฤษภาคม (คลิก)
 
     ก่อนที่จะถึงวันสมัคร น้องๆ เตรียมตัวอะไรได้บ้าง?
  • ศึกษาระเบียบการคัดเลือก รหัสประจำสาขาวิชา และตรวจสอบคุณสมบัติของสาขาที่สนใจ
  • เตรียมข้อมูลต่างๆ ให้พร้อม ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัว เลขบัตรประชาชน รหัสนักเรียน* เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ปีการศึกษาที่จบ-ปีที่สอบ O-NET** (#dek61 = 2560) เลขที่นั่งสอบ O-NET, GAT,PAT,9วิชาสามัญ
  • สำหรับน้องๆ ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ระบบทปอ. จะเปิดให้แก้ไขตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม เวลา 20.00 น. ค่ะ
  • เตรียมเอกสาร สำหรับอัปโหลด ได้แก่ ปพ.1 ทั้ง 2หน้า ใบคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL, IELTS,TOEIC,CU-TEP, TU-GET หรือตามที่สาขาวิชาระบุ เป็นต้น ส่วนใบคะแนนอื่นๆ เช่น O-NET, GAT,PAT,9วิชาสามัญ, วิชาเฉพาะแพทย์ หรือวิชาเฉพาะมหาวิทยาลัย จะอัปโหลดหรือไม่ก็ได้ค่ะ
หมายเหตุ: *กรอกตามเลขประจำตัวของตนเองที่มี หรือใส่ 0 ด้านหน้าเพิ่มเพื่อให้ครบ 10 หลัก แบบไหนก็ได้
**ระบบจะขึ้นปีที่สอบ O-NET ให้อัตโนมัติหลังจากกรอกปีการศึกษาที่จบ

 
     การเตรียมไฟล์เอกสาร
  • แสกน หรือ ถ่ายรูปเอกสารที่ต้องการ (ถ้าใครใช้ iPhone ลองเข้าไป “Notes” > “เครื่องหมาย +” > “Scan Document” ก็สามารถสแกนเป็น .PDF ได้เลยนะ (คลิก:อ่านวิธีแบบละเอียด) แต่ถ้าใครไม่ได้ใช้ iPhone ถ่ายรูปปกติก็ได้ค่ะ)
  • นามสกุลไฟล์ที่อัปโหลดได้ ได้แก่ .PDF .JPEG .PNG .GIF
  • ขนาดไฟล์ แต่ละไฟล์ไม่เกิน 2 MB.
หมายเหตุ: บางสาขาวิชา บางมหาวิทยาลัยให้ส่งเอกสารแยกไปที่มหาวิทยาลัยโดยตรง (คลิก) เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
>>บทความอื่นๆ เกี่ยวกับการสมัครสอบTCAS รอบ3 อยู่ท้ายบทความค่ะ<<
 
     ณ วันสมัคร (9 – 19 พ.ค.)
     1. ลงทะเบียนและตั้งรหัสผ่าน สำหรับสมัครและยืนยันสิทธิ์ TCAS รอบ 3
<a href="https://www.dek-d.com/tag/dek61 เตรียมตัว/" class="hashtag" target="_blank">#dek61 เตรียมตัว</a>! Checklist เอกสาร + วิธีสมัคร TCAS รอบ 3
 
1.1 ตรวจสอบการมีสิทธิ์สมัคร TCAS รอบ 3
<a href="https://www.dek-d.com/tag/dek61 เตรียมตัว/" class="hashtag" target="_blank">#dek61 เตรียมตัว</a>! Checklist เอกสาร + วิธีสมัคร TCAS รอบ 3
 
ถ้ามีสิทธิ์สมัครในรอบ 3 จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้
<a href="https://www.dek-d.com/tag/dek61 เตรียมตัว/" class="hashtag" target="_blank">#dek61 เตรียมตัว</a>! Checklist เอกสาร + วิธีสมัคร TCAS รอบ 3
 
  คนที่ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 1/1 1/2 หรือ รอบที่ 2 ไปแล้ว จะลงทะเบียนสมัครรอบ 3 ไม่ได้
<a href="https://www.dek-d.com/tag/dek61 เตรียมตัว/" class="hashtag" target="_blank">#dek61 เตรียมตัว</a>! Checklist เอกสาร + วิธีสมัคร TCAS รอบ 3
 
1.2 ถ้าสมัครได้ ก็กรอกข้อมูลส่วนตัว และตั้งรหัสผ่าน 6 หลัก
<a href="https://www.dek-d.com/tag/dek61 เตรียมตัว/" class="hashtag" target="_blank">#dek61 เตรียมตัว</a>! Checklist เอกสาร + วิธีสมัคร TCAS รอบ 3
 
เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย จะมีหน้าต่างข้อมูลขึ้น
<a href="https://www.dek-d.com/tag/dek61 เตรียมตัว/" class="hashtag" target="_blank">#dek61 เตรียมตัว</a>! Checklist เอกสาร + วิธีสมัคร TCAS รอบ 3

 
     2. เข้าระบบรับสมัคร เลือกสาขา/คณะ
<a href="https://www.dek-d.com/tag/dek61 เตรียมตัว/" class="hashtag" target="_blank">#dek61 เตรียมตัว</a>! Checklist เอกสาร + วิธีสมัคร TCAS รอบ 3
 
2.1 เข้าสู่ระบบ “สมัคร/apply”
<a href="https://www.dek-d.com/tag/dek61 เตรียมตัว/" class="hashtag" target="_blank">#dek61 เตรียมตัว</a>! Checklist เอกสาร + วิธีสมัคร TCAS รอบ 3
 
อ่าน "เงื่อนไขการสมัคร" และกดปุ่ม "ยอมรับ"
<a href="https://www.dek-d.com/tag/dek61 เตรียมตัว/" class="hashtag" target="_blank">#dek61 เตรียมตัว</a>! Checklist เอกสาร + วิธีสมัคร TCAS รอบ 3
<a href="https://www.dek-d.com/tag/dek61 เตรียมตัว/" class="hashtag" target="_blank">#dek61 เตรียมตัว</a>! Checklist เอกสาร + วิธีสมัคร TCAS รอบ 3 
 
หน้าต่างแสดงข้อมูลลงทะเบียน
<a href="https://www.dek-d.com/tag/dek61 เตรียมตัว/" class="hashtag" target="_blank">#dek61 เตรียมตัว</a>! Checklist เอกสาร + วิธีสมัคร TCAS รอบ 3
 
2.2 เลือกคณะ/สาขาวิชา ได้ 4 (รหัส) สาขาวิชา แบบไม่มีลำดับ ส่วน “กสพท” นับเป็น 1 รหัส แต่สามารถเลือกได้ 4 สาขาแบบมีลำดับ
<a href="https://www.dek-d.com/tag/dek61 เตรียมตัว/" class="hashtag" target="_blank">#dek61 เตรียมตัว</a>! Checklist เอกสาร + วิธีสมัคร TCAS รอบ 3
 
ยืนยันการสมัคร
<a href="https://www.dek-d.com/tag/dek61 เตรียมตัว/" class="hashtag" target="_blank">#dek61 เตรียมตัว</a>! Checklist เอกสาร + วิธีสมัคร TCAS รอบ 3
 
2.3 ปริ้นท์ใบสมัครและลงลายมือชื่อ แล้วนำไปชำระเงินที่ เคาน์เตอร์ธนาคาร ที่ทำการไปรษณีย์ไทย หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส เท่านั้น (มีค่าธรรมเนียม 10 – 15 บาท) อย่าลืม!! เก็บหลักฐานการชำระเงินด้วยนะคะ
 
<a href="https://www.dek-d.com/tag/dek61 เตรียมตัว/" class="hashtag" target="_blank">#dek61 เตรียมตัว</a>! Checklist เอกสาร + วิธีสมัคร TCAS รอบ 3
 
<a href="https://www.dek-d.com/tag/dek61 เตรียมตัว/" class="hashtag" target="_blank">#dek61 เตรียมตัว</a>! Checklist เอกสาร + วิธีสมัคร TCAS รอบ 3
ตัวอย่างใบสมัคร/ใบชำระเงิน
 
2.4 เข้าไปที่เมนู “ส่งเอกสารประกอบการสมัคร” โดยส่งเอกสารต่างๆ ตามที่คณะ/สาขาวิชาระบุ โดยอัปโหลดไฟล์ที่ได้เตรียมเอาไว้ก่อนแล้ว (วิธีทำอยู่ด้านบน) **ใบปพ. สำคัญมาก (ถ้าใครยังไม่ได้ ทปอ. อนุโลมให้เอาไปยื่นในวันสัมภาษณ์)
<a href="https://www.dek-d.com/tag/dek61 เตรียมตัว/" class="hashtag" target="_blank">#dek61 เตรียมตัว</a>! Checklist เอกสาร + วิธีสมัคร TCAS รอบ 3
 
เมื่ออัปโหลดเอกสารเรียบร้อยแล้ว จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้
<a href="https://www.dek-d.com/tag/dek61 เตรียมตัว/" class="hashtag" target="_blank">#dek61 เตรียมตัว</a>! Checklist เอกสาร + วิธีสมัคร TCAS รอบ 3

 
     3. ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน หลังจากชำระเงิน 1 – 2 วันทำการ (ถ้าเกินแล้ว ติดต่อ ทปอ. โดยด่วน)
<a href="https://www.dek-d.com/tag/dek61 เตรียมตัว/" class="hashtag" target="_blank">#dek61 เตรียมตัว</a>! Checklist เอกสาร + วิธีสมัคร TCAS รอบ 3
 
      หมายเหตุ: ถ้าอยากแก้ไข/เปลี่ยน สาขาวิชา หรือคณะ หรือมหาวิทยาลัย จะต้องสมัครและชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทั้งหมด (ข้อมูลการสมัครก่อนหน้า จะถูกยกเลิกและไม่สามารถขอเงินคืนได้) ทปอ. จะยึดข้อมูลที่สมัครและชำระเงินครั้งหลังสุดในการคัดเลือก
 
      สำหรับน้องๆ ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ
   น้องๆ ที่จบจากต่างประเทศ และมีคะแนนสอบ GED, GCSE, IGCSE, A-Level และวุฒิอื่นๆ ที่เทียบเท่าระดับชั้น ม.6 ดำเนินการดังนี้
  • ช่องโรงเรียน ไม่ต้องเลือก
  • ช่องคะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน/GPAX ให้ใส่ขีด (-)
***ส่วนข้อมูลในช่องอื่นๆ ให้กรอกตามเดิม ถ้าช่องไหนไม่มี ให้ใส่ขีด (-)

 
      นี่ก็เป็น Checklist และวิธีการสมัครเบื้องต้น น้องๆ คนไหนที่สนใจสมัครในรอบ 3 ต้องตรวจสอบรายละเอียดและคุณสมบัติให้รอบคอบก่อนทำการสมัครนะคะ

 
บทความอื่นๆ เกี่ยวกับการสมัครสอบ TCAS รอบ 3
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง #รับตรงร่วมกัน #TCASรอบ3 #สมัครรอบ3 #รอบ 3 รับตรงร่วมกัน #สมัครสอบรอบ3

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?