มาแล้ว! กำหนดการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 3 ม.มหิดล แยกรายคณะ! []

วิว
     หากไล่ตาม Timeline กำหนดการต่างๆ ของ TCAS รอบ 3 แล้ว หลังจากที่น้องๆ สมัครเสร็จเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จากนั้นน้องๆ ก็เข้าไปยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ ก่อนที่จะไปสอบสัมภาษณ์ในสาขาที่เลือกยืนยันสิทธิ์ แล้วทางทปอ.ถึงจะประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาอีกครั้งนึง
 
มาแล้ว! กำหนดการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 3 ม.มหิดล แยกรายคณะ!
 
      ในส่วนของการสอบสัมภาษณ์นั้น ทางทปอ. กำหนดให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในเวลาที่กำหนด นั่นก็คือ 10 – 11 มิถุนายน แต่ก็มีบางมหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการสอบนอกเหนือจาก 2 วันนั้น
      ตอนนี้บางมหาวิทยาลัยก็ได้ออกประกาศวัน เวลา และสถานที่สำหรับสอบสัมภาษณ์ออกมาแล้ว อย่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่กำหนดให้มีการสอบ 9 – 11 มิถุนายน เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกประกาศวันสัมภาษณ์ TCAS รอบ 3 มาเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 8 และ 10-11 มิถุนายน 2561 แยกตามสาขาวิชา ตามคณะ ดังต่อไปนี้
 
วันที่ 8 มิถุนายน 2561
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขากายอุปกรณ์
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
   
วันที่ 10 มิถุนายน 2561
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์
   
วันที่ 11 มิถุนายน 2561
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีวนวัตกรรม
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน
 • คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์
 • คณะเทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • คณะกายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด
 • คณะกายภาพบำบัด สาขากิจกรรมบำบัด
 • คณะพยาบาลศาสตร์ (ศิริราชพยาบาล)
 • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (วท.บ.)
 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สาขาการออกกำลังกายและการกีฬา (ศศ.บ.)
 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สาขากีฬาฟุตบอล
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขา
 • วิทยาเขตกาญจนบุรี ทุกสาขา
 • วิทยาลัยศาสนศึกษา
 • วิทยาเขตนครสวรรค์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์
 • วิทยาเขตนครสวรรค์ สาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาเวชระเบียน
 • วิทยาเขตอำนาจเจริญ สาขาเกษตรศาสตร์
 • วิทยาเขตอำนาจเจริญ สาขาสาธารณสุขศาสตร์
 • วิทยาเขตอำนาจเจริญ สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   
     หมายเหตุ: สถานที่สำหรับสอบสัมภาษณ์จะแจ้งในท้ายประกาศ “ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรับรหัสระบุตัวบุคคล” ของแต่ละคณะ/หลักสูตร ภายหลัง
 
     น้องๆ คนไหนที่คาดว่าตัวเองจะผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยมหิดล สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ (คลิก) แล้วอย่าลืม ล็อกวัน และเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เอาไว้เลยนะคะ แต่ถ้าใครไม่แน่ใจว่าจะต้องเตรียมตัวยังไง พี่แนนนี่แนะนำให้ >> คลิก << เลยค่ะ
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง #รับตรง61 #tcas61 #รับตรงรอบ 3 #รอบ3 รับตรงร่วมกัน #tcas รอบ3 #รับตรงมหิดล #รับตรงมหิดล61 #สัมภาษณ์รอบ3 #สัมภาษณ์รับตรง #สัมภาษณ์มหิดล #สัมภาษณ์รอบ3 มหิดล

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?