ซ่อน
แสดง

สาบานว่าขั้นต่ำ! รวมคณะที่เกณฑ์ขั้นต่ำ (แอดมิชชั่น) โหดแสนโหดมากกว่า 50% []

วิว
          สวัสดีค่ะ ตอนนี้ระเบียบการ TCAS รอบที่ 4 แอดมิชชั่นเพิ่งออกมาสดๆ ร้อนๆ เลย (ระเบียบการน่าจะอัปเดตเรื่อยๆ ถึงวันสมัคร เช็กกันด้วยนะ) ปีนี้ก็เป็นอีกปีที่เราจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องเกณฑ์ขั้นต่ำค่ะ
           น้องๆ ต้องอ่านเงื่อนไขให้ดีว่าคณะ/สาขาที่เราเลือกนั้น "กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ GAT PAT และ O-NET" ไว้หรือเปล่า? แล้วคะแนนที่เรามีอยู่ในมือผ่านเกณฑ์ไหม? เพราะถ้าเผื่อยื่นไปแล้วคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด หมดสิทธิ์ลุ้นชัวร์!

สาบานว่าขั้นต่ำ! รวมคณะที่เกณฑ์ขั้นต่ำ (แอดมิชชั่น) โหดแสนโหดมากกว่า 50%
 
          วันนี้พี่เมก้าก็รวบรวมคณะที่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำโหดแสนโหดมาให้ดูกัน มีตั้งแต่ 50 - 75% ตามไปดูกันเลยค่ะ ว่ามีคณะที่เราหมายตาไว้รึเปล่า?

ม.เกษตรศาสตร์ (บางเขน)
O-NET ขั้นต่ำ
คณะเกษตร สาขาเกษตรเขตร้อน (นานาชาติ) O-NET อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 56 คะแนน
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ) O-NET อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) O-NET อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวรรณคดีอังกฤษ (ภาคปกติ) O-NET อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน
คณะมนุษยศาสตร์ สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยว (ภาคปกติ) O-NET อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน

PAT ขั้นต่ำ
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาฝรั่งเศส (ภาคปกติ) PAT ฝรั่งเศส ไม่น้อยกว่า 50% หรือ 150 คะแนน
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่น (ภาคปกติ) PAT ญี่ปุ่น ไม่น้อยกว่า 60% หรือ 180 คะแนน


ม.เชียงใหม่
O-NET ขั้นต่ำ
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ O-NET อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน
คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรควบสองปริญญา O-NET ไทย ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน
คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ O-NET อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
คณะการสื่อสารมวลชน หลักสูตรควบสองปริญญา O-NET ไทย ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน

GAT ขั้นต่ำ
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ GAT ไม่น้อยกว่า 50% หรือ 150 คะแนน

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
O-NET ขั้นต่ำ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ/สถาปัตยกรรม (นานาชาติ) O-NET อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ/สถาปัตยกรรมภายใน (นานาชาติ) O-NET อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ/การออกแบบอุตสาหกรรม (นานาชาติ) O-NET อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ/ออกแบบนิเทศศิลป์ (นานาชาติ) O-NET อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน


ม.ธรรมศาสตร์
O-NET ขั้นต่ำ
คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาศาสตร์ O-NET อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ O-NET อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 75 คะแนน
คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ O-NET อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 75 คะแนน
คณะศิลปศาสตร์ สาขาอังกฤษ-อเมริกันศึกษา (นานาชาติ) O-NET อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 75 คะแนน
คณะศิลปศาสตร์ สาขาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (นานาชาติ) O-NET อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (นานาชาติ) O-NET อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 65 คะแนน
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาจีนศึกษา (นานาชาติ) O-NET อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 75 คะแนน 
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอินเดียศึกษา (นานาชาติ) O-NET อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 75 คะแนน
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอินเดียไทยศึกษา (นานาชาติ) O-NET อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 75 คะแนน

PAT ขั้นต่ำ
คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีน PAT จีน ไม่น้อยกว่า 75% หรือ 225 คะแนน
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาจีนศึกษา (นานาชาติ) PAT จีน ไม่น้อยกว่า 50% หรือ 150 คะแนน


ม.บูรพา
O-NET ขั้นต่ำ
คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ใช้เกณฑ์คัดเลือก กสพท O-NET ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน

ม.มหิดล
O-NET ขั้นต่ำ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ O-NET ไทย ไม่น้อยกว่า 65 คะแนน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี (นานาชาติ) O-NET อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 65 คะแนน

GAT ขั้นต่ำ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ GAT ไม่น้อยกว่า 55% หรือ 165 คะแนน

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
O-NET ขั้นต่ำ
คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาชีววิทยา O-NET ไทย ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน
คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ O-NET อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน

PAT ขั้นต่ำ
คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาตะวันออก วิชาเอกญี่ปุ่น PAT ญี่ปุ่น ไม่น้อยกว่า 60% หรือ 180 คะแนน

ม.ศิลปากร
O-NET ขั้นต่ำ
คณะโบราณคดี สาขาภาษาอังกฤษ O-NET อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน
GAT ขั้นต่ำ
คณะโบราณคดี สาขาภาษาอังกฤษ GAT ไม่น้อยกว่า 50% หรือ 150 คะแนน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
GAT ขั้นต่ำ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาสถาปัตยกรรม GAT ไม่น้อยกว่า 50% หรือ 150 คะแนน  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาครุศาสตร์การออกแบบ GAT ไม่น้อยกว่า 50% หรือ 150 คะแนน
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (นานาชาติ) GAT ตอน 2 ไม่น้อยกว่า 60% หรือ 90 คะแนน
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (นานาชาติ/สองปริญญา) GAT ตอน 2 ไม่น้อยกว่า 60% หรือ 90 คะแนน
วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) GAT ตอน 2 ไม่น้อยกว่า 50% หรือ 75 คะแนน
วิทยาลัยนานาชาติ สาขาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (นานาชาติ) GAT ตอน 2 ไม่น้อยกว่า 50% หรือ 75 คะแนน
คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ GAT ไม่น้อยกว่า 50% หรือ 150 คะแนน

PAT ขั้นต่ำ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาสถาปัตยกรรม PAT สถาปัตย์ฯ ไม่น้อยกว่า 50% หรือ 150 คะแนน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาครุศาสตร์การออกแบบ PAT สถาปัตย์ฯ ไม่น้อยกว่า 50% หรือ 150 คะแนน

          น้องๆ คงได้เห็นแล้วว่ารอบแอดมิชชั่น บางคณะ/สาขาไม่ใช่ว่าเราจะนำคะแนนเท่าไหร่ไปยื่นก็ได้นะคะ ต้องทำให้ผ่านเกณฑ์ด้วย! ดังนั้น อย่าลืมเช็กระเบียบการให้รอบคอบ เพราะยังมีอีกหลายคณะเลยที่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำไว้ 20% 30% 40% ก็มี ถ้าเป็นคณะที่เราหมายตาไว้ ก็ขีดไฮไลท์ไว้ตัวโตๆ แล้วหมั่นเข้าระเบียบการมาเช็กบ่อยๆ เผื่อมีการอัปเดต จะได้ไม่มีอะไรผิดพลาดค่ะ  

สาบานว่าขั้นต่ำ! รวมคณะที่เกณฑ์ขั้นต่ำ (แอดมิชชั่น) โหดแสนโหดมากกว่า 50%
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mayka

พี่เมก้า - ผู้เขียน

นักข่าวสายการศึกษา ที่มีความสุขกับการแต่งฟิค อ่านฟิค เพ้อถึงยัมมี่ฟู้ดไปวันๆ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS รอบ 4 #แอดมิชชั่น #GAT PAT #O-NET #ระเบียบการ #Dek61 #Dek61

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?