เฟรชชี่เตรียมตัว! รวมวันเปิดเทอมมหาวิทยาลัยต่างๆ ปีการศึกษา 2561 []

วิว
               สวัสดีค่ะ วันนี้ พี่ไอซ์ รวมวันเปิดเทอมของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในปีการศึกษา 2561 มาฝากกันค่ะ น้องๆ จะได้เตรียมจัดตารางกันถูก ก่อนเริ่มต้นชีวิตมหาลัย ส่วนมหาวิทยาลัยไหนเปิดวันไหนกันบ้างนั้น ไปดูเลยจ้า!!!
 
เฟรชชี่เตรียมตัว! รวมวันเปิดเทอมมหาวิทยาลัยต่างๆ ปีการศึกษา 2561


25 มิถุนายน 2561
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลพระนคร
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ภาคปกติ)


30 กรกฎาคม 2561
- มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

1 สิงหาคม 2561
- มหาวิทยาลัยนครพนม
- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

4 สิงหาคม 2561
- มหาวิทยาลัยบูรพา

6 สิงหาคม 2561
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- มหาวิทยาลัยนเรศวร
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

7 สิงหาคม 2561
- มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

14 สิงหาคม 2561
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยทักษิณ
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- มหาวิทยาลัยพะเยา
- มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
- มหาวิทยาลัยศิลปากร
- มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

15 สิงหาคม 2561
- มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

20 สิงหาคม 2561
- มหาวิทยาลัยมหิดล

27 สิงหาคม 2561
- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

         รู้วันเปิดเทอมแล้ว อย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อมกับชีวิตใหม่ในมหาวิทยาลัยนะคะ ขอให้น้องๆใช้ชีวิตมหาลัยอย่างมีความสุขและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในมหา'ลัยให้เต็มที่           

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=ice_

พี่ไอซ์ - ผู้เขียน

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #แอดมิชชั่น #เปิดเทอม #freshy #ปี2561

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?