มาแล้ว! TCAS 62 รอบ PORT ค่ายเตรียมความพร้อม วิศวฯ ม.ขอนแก่น []

วิว
              สวัสดีค่ะ มาแล้วสำหรับน้องๆ #dek62 นั่นคือ โครงการค่ายเตรียมความพร้อมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นการเข้าค่ายเพื่อรับสิทธิ์เข้าศึกษาใน ปีการศึกษา 2562 หรือ TCAS รอบที่ 1 (Portfolio) บอกเลยว่าน้องคนไหนอยากใส่ช็อป ห้อยเกียร์ ห้ามพลาดเลยนะคะ ส่วนรายละเอียดจะมีอะไรบ้าง ไปดูกันค่ะ
 

      คุณสมบัติ
 • กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 ในโรงเรียนเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และศึกษาอยู่ในโครงการ สสวท.          หรือโครงการ วมว.
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผู้มีสิทธิ์คัดเลือก ต้องเข้าค่ายเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่          คณะจัดขึ้น


       สาขาวิชาที่เปิดรับ 
        สาขาวิศวกรรมทั่วไป  จำนวน 250 คน

       เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัครที่กรอกข้อมูลและจัดพิมพ์ผ่านระบบสมัครของคณะ พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เช่น เคยเข้าร่วมค่ายทางวิชาการต่างๆ ดังนี้
       -ค่ายทักษะทางวิชาการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์
       -ค่ายทักษะอื่นๆ เช่น โครงงาน สิ่งประดิษฐ์
       -ค่ายทักษะภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน
       -ค่ายทักษะพิเศษ เช่น โครงการโอลิมปิกวิชาการ
  โดยให้จัดทำเป็นรูปเล่มขนาด A4 เข้าเล่มเป็นลักษณะสันกาวหรือสันห่วง เท่านั้น และให้เรียงเอกสาร ดังนี้ 
        ส่วนที่ 1 ประวัติส่วนตัว / สำเนาบัตร ปชช / สำเนาทะเบียนบ้าน
        ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษา
        ส่วนที่ 3 ผลงาน
        ส่วนที่ 4 ความสามารถพิเศษ / กิจกรรมที่สนใจ
        ส่วนที่ 5 เรียงความ หรือความในใจที่อยากให้คณะกรรมการทราบ (ถ้ามี)
   
        ขั้นตอนการสมัคร
 • สมัครผ่านทาง https://app.enit.kku.ac.th/enadmission/camp
 • พิมพ์ใบสมัคร และยื่นใบสมัครผ่านโรงเรียนที่สังกัด
 • โรงเรียน/สถานศึกษา รวบรวมใบสมัครและหลักฐานของผู้สมัคร ส่งให้คณะวิศวกรรมศาสตร์       ม.ขอนแก่น (ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2561)
   
        วิธีการคัดเลือก
 • ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกำหนด
 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
   
       กำหนดการรับสมัคร 
  4-20 มิถุนายน 2561      - สมัครผ่านระบบสมัครของคณะวิศวกรรมศาสตร์
- พิมพ์ใบสมัคร และยื่นใบสมัครผ่านโรงเรียน
  ที่สังกัด
  22 มิถุนายน 2561 - วันสุดท้ายที่โรงเรียนส่งรายชื่อพร้อมใบสมัคร
   ให้คณะวิศวกรรมศาสตร์
  29 มิถุนายน 2561 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายเตรียมความ 
  พร้อม
  6-9 กรกฎาคม 2561 - เข้าค่ายเตรียมความพร้อม
  9 กรกฎาคม 2561 - สอบสัมภาษณ์
  20 กรกฎาคม 2561 - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ เพื่อรับสิทธิ์เข้า
  ศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น
  ประจำปีการศึกษา2562 โดยสมัครใช้สิทธิ์ใน
  TCAS รอบที่ 1 


    ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=ice_

พี่ไอซ์ - ผู้เขียน

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#รับตรง #TCAS #ค่ายเตรียมความพร้อม #วิศวะ #มข. #มหาวิทยาลัยขอนแก่น #รอบ1 #dek62

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?