ข่าวดี! หลายมหา’ลัย ไม่ใช้คะแนน GAT PAT-วิชาสามัญ ใน TCAS รอบ 5 []

วิว
     ตอนนี้การสมัคร TCAS รอบ 4 Admission ก็เพิ่งผ่านพ้นไป น้องๆ หลายคนก็กำลังลุ้นกับผลการคัดเลือก ที่จะประกาศภายในวันที่ 4 กรกฎาคมนี้ โดยทางทปอ. จะดำเนินการรับสมัครและพิจารณาคัดเลือก ซึ่งจะแตกต่างกับรอบที่ 5 รับตรงอิสระ ที่ทางมหาวิทยาลัยเป็นฝ่ายดำเนินการทั้งหมด โดยจะเริ่มสมัครตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนนี้
 
ข่าวดี! หลายมหา’ลัย ไม่ใช้คะแนน GAT PAT-วิชาสามัญ ใน TCAS รอบ 5
 
     นอกจากหน่วยงานที่รับผิดชอบการสมัครและพิจารณาคัดเลือกจะแตกต่างกันแล้ว เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกในรอบที่ 5 รับตรงอิสระก็จะแตกต่างกันด้วย โดยแต่ละคณะ แต่ละมหาวิทยาลัยจะกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกแตกต่างกันออกไป ซึ่งก็มีทั้งการใช้คะแนน GPAX, O-NET, GAT, PAT, 9วิชาสามัญ, Portfolio, สอบข้อเขียน (คณะ/สาขาจัดขึ้น) หรือสอบสัมภาษณ์ เป็นต้น
 
     ในการสมัครรอบอื่นๆ ทั้งรอบโควตา รอบรับตรงร่วมกัน และรอบ Admission มักจะใช้คะแนนตัวใดตัวหนึ่ง อย่าง GAT, PAT, 9วิชาสามัญ และวิชาเฉพาะ เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ซึ่งก็มีน้องๆ บางคนที่คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ คะแนนน้อยสู้คนอื่นไม่ไหว หรือแม้แต่ลืมสมัครสอบวิชาที่ต้องใช้ ทำให้ไม่ผ่านการพิจารณา
 
     วันนี้พี่แนนนี่ก็รวบรวมสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัครรอบที่ 5 รับตรงอิสระ ที่ไม่ใช้คะแนน GAT PAT วิชาสามัญ มาฝากกันค่ะ
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คณะนิติศาสตร์; สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
 • คณะเศรษฐศาสตร์ (นานาชาติ); ใช้ ผลสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • คณะเทคนิคการแพทย์ (ผลการเรียนดีในจ.ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ; GPAX
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติ); GPAX และสัมภาษณ์ (ไม่ได้บังคับคะแนนอื่นๆ แต่ถ้ามีจะดีนะ
 • คณะพยาบาลศาสตร์; GPAX และ GPA รายวิชา
   
มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติ); ผลสอบภาษาอังกฤษ หรือ O-NET หรือ SAT หรือ GCSE
   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์; สอบสัมภาษณ์
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี; สอบข้อเขียน
 • คณะการบริหารและจัดการ (นานาชาติ); Portfolio และสอบสัมภาษณ์
 • วิทยาลัยนวัตกรรามการผลิตขั้นสูง; GPAX, Portfolio และสอบสัมภาษณ์
 • คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ; GPAX, Portfolio และสอบสัมภาษณ์
 • คณะศิลปศาสตร์ สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ; GPAX, Portfolio และสอบสัมภาษณ์
   
มหาวิทยาลัยบูรพา
 • วิทยาเขตสระแก้ว; สอบสัมภาษณ์
 • โครงการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ; GPAX (บางสาขา) และสอบสัมภาษณ์
 • คณะดนตรีและการแสดง; สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์
   
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา; GPAX และสอบสัมภาษณ์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์; GPAX ทดสอบความรู้ทางวิชาการ และสอบสัมภาษณ์
   
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • หลักสูตรนานาชาติ; เลือกได้ 2 แบบ คือใช้คะแนนส่วนกลาง หรือ ใช้ GPAX และสอบสัมภาษณ์
   
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • ทุกสาขาที่เปิดรับ (ยกเว้น ทันตแพทยศาสตร์); O-NET สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม; GPAX และสอบสัมภาษณ์
 • คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ; GPAX และสอบสัมภาษณ์
 • คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม; GPAX และสอบสัมภาษณ์
 • วิทยาลัยนานาชาติ; GPAX และสอบสัมภาษณ์
 • คณะบริการธุรกิจ; GPAX และสอบสัมภาษณ์
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • ทุกสาขาที่เปิดรับ; GPAX และและสอบสัมภาษณ์ หรือสอบปฏิบัติ
   
     สำหรับน้องๆ คนไหนที่สนใจในสาขาวิชาที่ไม่ใช้คะแนน GAT PAT และ 9 วิชาสามัญ ที่พี่แนนนี่กล่าวมาข้างต้น สามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่ และอย่าลืม ตรวจสอบคุณสมบัติ เกณฑ์การรับสมัคร เอกสารการสมัคร และวิธีการรับสมัครให้รอบคอบด้วยนะคะ เพราะในรอบที่ 5 รับตรงอิสระนี้ จะเป็นรอบการสมัครครั้งสุดท้ายสำหรับปีการศึกษา 2561 แล้วนะคะ
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง #รับตรงอิสระ #รับตรง หลังแอด #แอดมิชชั่น #tcas61 #tcas รอบ 5 #รอบ5 รับตรงอิสระ #รับตรง61

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?