ซ่อน
แสดง

#dek62 เตรียมตัว! IT ม.แม่ฟ้าหลวง เปิด 2 สาขาใหม่ []

วิว
     สำหรับกระบวนการรับสมัครเข้ามหาวิทยาลัยของปีการศึกษา 2561 ก็ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วนะคะ หลายๆ มหาวิทยาลัยก็เตรียมจะเปิดเทอมกันเร็วๆ นี้ (อ่าน: คลิก) ส่วนน้องๆ #dek62 เองก็เปิดเทอมแรกของปีสุดท้ายกันไปแล้ว และอีกประมาณ 4 เดือน การสมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัยของน้องๆ ก็จะเริ่มขึ้น
 
<a href="https://www.dek-d.com/tag/dek62 เตรียมตัว/" class="hashtag" target="_blank">#dek62 เตรียมตัว</a>! IT ม.แม่ฟ้าหลวง เปิด 2 สาขาใหม่
 
       ช่วงนี้ #dek62 คงกำลังเริ่มหาข้อมูล เตรียมตัวสมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัยกัน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบการสมัคร คะแนนสอบที่ต้องใช้ หรือแม้แต่หลักสูตร การเรียนการสอนในสาขาวิชาที่สนใจ แถมหลายๆ มหาวิทยาลัยก็เปิดหลักสูตรใหม่ ทำให้น้องๆ ต้องไปศึกษาในตัวหลักสูตร ว่าสาขาวิชานั้นๆ สอนอะไรบ้าง
       ในช่วงนี้หลายมหาวิทยาลัย ปรับปรุงหรือเปิดตัวหลักสูตรใหม่ เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม อย่างเมื่อปีที่ผ่านมา หรือช่วงที่น้องๆ #dek61 กำลังจะเริ่มสมัครสอบ ก็มีหลายๆ สาขาวิชาที่เปิดใหม่ เช่นเดียวกับในปีนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เตรียมเปิด 2 สาขาวิชาใหม่ ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ (Interaction Design Engineering) และ สาขาวิชา Data Science and Engineering
 
สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ (Interaction Design Engineering)
      เป็นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ซึ่งจะเป็นการศึกษาแบบผสมผสานทั้ง ด้าน Interaction การสร้างสื่อปฏิสัมพันธ์ ศึกษาและทำความเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ คอมพิวเตอร์ ระบบ (system) และข้อมูล (data) ด้าน Design ศึกษาเรียนรู้หลักการ กระบวนการ การออกแบบสื่อดิจิทัล แบบสองมิติและสามมิติ เกม เว็บแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์ต่างๆ หรือเทคโนโลยี VR และ AR รวมไปถึงด้าน Engineering ศึกษาเน้นในด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
      โดยสาขานี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบเขียนโปรแกรม เขียนแอพพลิเคชั่น แก้ปัญหาต่างๆ อย่างเป็นระบบและสร้างวรรค์ ชอบสร้างเกม ชอบประดิษฐ์สิ่งต่างๆ เพื่อความสนุก ชอบต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ชอบออกแบบ วาดเขียน กราฟิก คิดสร้างงานออกแบบ แอนิเมชั่น สร้างสื่อมัลติมีเดีย ชอบติดตามข่าวด้านนวัตกรรม กระบวนการออกแบบ และการแก้ปัญหาระบบการทำงานด้วยเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
      ส่วนแนวทางในการประกอบอาชีพก็มีมากมาย สามารถทำงานได้ทุกตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น
 • นักออกแบบสื่อบนอุปกรณ์สมัยใหม่ (UX/UI Designer)
 • นักวิศวกรรมการออกแบบสื่อบนอุปกรณ์โมบาย
 • นักออกแบบเว็บแอพพลิเคชั่น
 • นักธุรกิจเชิงเทคโนโลยี
 • นักพัฒนาเกม
 • นักพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์
 • วิศวกรซอฟต์แวร์
 • วิศวกรคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรไอที
   
สาขาวิชา Data Science and Engineering
        เป็นหลักสูตรที่ศึกษาด้าน Programming เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมและการใช้ซอฟต์แวร์ในการจัดการข้อมูล วิเคราะห์และแสดงผลข้อมูล ด้าน Business เรียนรู้ด้านธุรกิจ ศึกษาปัญหา การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ เพื่อให้สามารถตั้งโจทย์ และวิเคราะห์ข้อมูลที่ช่วยให้เกิดประโยชน์ทางด้านธุรกิจต่อองค์กรได้ ศึกษาด้าน Analytics เรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์  และสถิติ เพื่อสร้างแบบจำลองในการวิเคราะห์และแปลความผลลัพธ์ โดยการใช้เทคนิคต่างๆ ของ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) การเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) วิทยาการคลังข้อมูล และเหมืองข้อมูล (data warehouse and the data mining) การประมวลข้อมูลภาพ (computer vision) และด้าน Data Visualization เรียนรู้ทักษะการสื่อสาร และการนำเสนอผลลัพธ์ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย นอกจากนี้ยังรวมถึงทักษะในการพัฒนาต้นแบบและระบบในขั้นตอนต่างๆ ข้างต้นด้วยภาษา R Python SQL และการประสานการใช้งานข้อมูลผ่าน web/mobile application
 
      สาขานี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบพัฒนาสิ่งใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาที่ท้าทายตามแนวความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ หรือคนที่ชอบแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ผ่านการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ หรือโปรแกรม
      ส่วนแนวทางในการประกอบอาชีพก็มีมากมาย เช่น
 • นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) : ทำหน้าที่ออกแบบวิธีการจัดเก็บ และเรียกใช้งานข้อมูล
 • วิศวกรข้อมูล (Data Engineer) : ทำหน้าที่นำข้อมูลจากหลายๆ แหล่งมาผ่านวิธีการต่างๆ เช่น Data Mining, Machine Learning, Optimization เพื่อหามุมมอง และคำตอบใหม่ๆ
 • นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) : ทำหน้าที่ใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์แนวโน้ม หรือแก้ปัญหาจากสิ่งที่ผิดแปลกไปจากแนวโน้มเดิม โดยหลักสถิติ
   
      อย่างที่ทราบกันเป็นอย่างดี การเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนั้น จะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ดังนั้นน้องๆ ที่มาเรียนที่นี่ นอกจากจะได้ความรู้ความสามารถเฉพาะสาขาวิชาแล้ว ยังได้ทักษะด้านภาษาเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะ
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง #แอดมิชชั่น #TCAS62 #รับตรง62 #admission #admission62 #สาขาใหม่ #สาขาใหม่ปี62

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?