ซ่อน
แสดง

มารู้จัก “สาขาภูมิศาสตร์” สาขาที่ทำให้รู้จักสภาพพื้นที่ ปั้นคนเก่งแบบทีม #ถ้ำหลวง []

วิว
มารู้จัก “สาขาภูมิศาสตร์” สาขาที่ทำให้รู้จักสภาพพื้นที่ ปั้นคนเก่งแบบทีม <a href="https://www.dek-d.com/tag/ถ้ำหลวง/" class="hashtag" target="_blank">#ถ้ำหลวง</a>

         สวัสดีค่ะ ตั้งแต่ช่วงปลายเดือน มิ.ย. มีข่าวที่ดังไปทั่วโลกเลยก็คือ ข่าวเด็กๆ นักฟุตบอลและโค้ช ทีมหมูป่าอะคาเดมี จังหวัดเชียงราย ติดอยู่ในถ้ำหลวงนานกว่า 10 วัน จนเกิดทีม #ถ้ำหลวง เพื่อค้นหาน้องๆ ตลอดตั้งแต่รู้ว่าติดในถ้ำจนเจอตัว บอกเลยว่าใช้ทีมงานหลายฝ่ายมาก

         ฝ่ายหนึ่งที่เป็นแรงสำคัญมากๆ คือทีมที่ดูแลเรื่องภูมิศาสตร์ ลักษณะของถ้ำและบริเวณรอบๆ รวมทั้งการจัดการเพื่อเปิดทางในส่วนต่างๆ ด้วยความเป็นถ้ำที่ค่อนข้างซับซ้อน ทำให้ทุกแผนของการค้นหาต้องมีการเตรียมการเรื่องพื้นที่อย่างรอบคอบ

         แต่น้องๆ หลายคนไม่รู้จักสาขานี้ ไม่รู้ว่าจะเรียนไปทำไม เรียนแล้วได้อะไร ทำงานอะไรได้บ้าง คณะในฝันเดือนนี้เลยจะพาน้องๆ มารู้จักกับ
“สาขาภูมิศาสตร์” บอกเลยว่าสาขานี้เปิดสอนเยอะมากกกกกกก พร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ!
 
มารู้จัก “สาขาภูมิศาสตร์” สาขาที่ทำให้รู้จักสภาพพื้นที่ ปั้นคนเก่งแบบทีม <a href="https://www.dek-d.com/tag/ถ้ำหลวง/" class="hashtag" target="_blank">#ถ้ำหลวง</a>
ขอบคุณภาพประกอบจาก ภาพจำลองถ้ำหลวง จาก PPTV http://bit.ly/2KMZepE

“สาขาภูมิศาสตร์” เรียนเกี่ยวกับอะไร
         ในระดับประถมถึงมัธยมเราจะได้เรียนเกี่ยวกับภูมิศาสตร์(Geography) ในวิชาสังคมกันอยู่แล้ว แต่ภูมิศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัยจะไม่ใช่แบบที่เรียนมาในโรงเรียน นิยามคร่าว ๆ ของ “สาขาภูมิศาสตร์” เรียนเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งที่ปรากฏอยู่บนพื้นผิวโลก สภาพแวดล้อม ธรรมชาติในด้านต่างๆ รวมทั้งความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ เกี่ยวข้องกันด้วย

         ซึ่งการเรียนในสาขานี้ไม่ได้เรียนเพื่อรู้ทฤษฎีแล้วจบ แต่เป็นการเรียนรู้เพื่อเชื่อมโยงกับแขนงอื่นๆ เช่น ภูมิศาสตร์เศรฐกิจ ภูมิศาสตร์การขนส่ง ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว ภูมิศาสตร์ประชากร เป็นต้น สรุปง่ายๆ คือเรียนเพื่อรู้ เชื่อมโยง ค้นหาสิ่งที่เหมือนหรือแตกต่าง และนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิ์ภาพมากที่สุด ซึ่งสิ่งที่เรียนก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวของโลกนั่นแหละค่ะ

         แต่ถ้าลงลึกไปอีกจะพบว่า ภูมิศาสตร์มีแขนงเยอะมาก ทุกอย่างคือสิ่งที่มีความสัมพันธ์กัน เช่น ภูมิศาสตร์กายภาย จะเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์โลก เพื่อเข้าใจลักษณะและปัญหาของธรณีภาค อุทกภาค บรรยากาศ ชีวภาค อันนี้คือเรียนแบบกายภาพล้วนๆ แต่ถ้าเป็น ภูมิศาสตร์มนุษย์ จะเรียนเกี่ยวกับรูปและกระบวนการอันเกิดจากสังคมมนุษย์ เช่น วัฒนธรรม การท่องเที่ยว ศาสนา ประวัติศาสตร์

 
มารู้จัก “สาขาภูมิศาสตร์” สาขาที่ทำให้รู้จักสภาพพื้นที่ ปั้นคนเก่งแบบทีม <a href="https://www.dek-d.com/tag/ถ้ำหลวง/" class="hashtag" target="_blank">#ถ้ำหลวง</a>
ขอบคุณภาพประกอบจาก http://bit.ly/2KTyK2E

         อีกแขนงที่หลายสถาบันก็แยกเป็นสาขาเลยก็คือ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ หรือ ภูมิศาสตร์สารสนเทศ เป็นการเรียนเรื่องภูมิศาสตร์ที่มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาบูรณาการ หรือเข้ามาช่วยให้เข้าใจง่านขึ้น เช่น การมีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) ที่เป็นระบบเชื่อมโยงพิกัดภูมิศาสตร์และรายละเอียดของวัตถุบนผิวโลก หรือ ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก(GPS) ที่เป็นระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกโดยใช้ดาวเทียมและเครื่องรับ

         จะเห็นได้ว่าไม่ว่าด้านใดของภูมิศาสตร์ ล้วนเกี่ยวข้องกับเราทั้งนั้น เป็นสิ่งที่แทรกอยู่ในทุกอย่าง เช่น การเดินสายไฟฟ้าก็ต้องใช้ความรู้ด้านภูมิศาสตร์ในการกำหนดพื้นที่วางสายไฟ การทำแผนที่ให้เราได้ใช้ ก็ต้องมีความรู้ด้านภูมิศาสตร์เพื่อกำหนดจุด หรือแม้แต่การทำการสอบสวนคดีของตำรวจ ก็ต้องมีฝ่ายที่ดูแลเรื่องพื้นที่ ซึ่งก็ใช้ความรู้ด้านภูมิศาสตร์ นั่นเอง

 
มารู้จัก “สาขาภูมิศาสตร์” สาขาที่ทำให้รู้จักสภาพพื้นที่ ปั้นคนเก่งแบบทีม <a href="https://www.dek-d.com/tag/ถ้ำหลวง/" class="hashtag" target="_blank">#ถ้ำหลวง</a>

จบ “สาขาภูมิศาสตร์” ทำงานอะไรได้บ้าง?
         งานในสาขาภูมิศาสตร์มีเยอะมาก งานใดก็ตามที่ต้องใช้ความรู้ด้านพื้นที่ ลักษณะเฉพาะทางของพื้นที่ รวมทั้งเรื่องดิน ฟ้า อากาศ สิ่งแวดล้อม จำเป็นต้องมีฝ่ายที่ดูแลเรื่องภูมิศาสตร์ทั้งสิ้น พี่แป้งยกตัวอย่างมาให้คร่าวๆ ดังนี้

   
ทดสอบ Icon นักออกแบบแผนที่
   
ทดสอบ Icon นักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
   
ทดสอบ Icon เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย / ภาพถ่ายทางอากาศ
   
ทดสอบ Icon ที่ปรึกษาด้านภูมิสารสนเทศ
   
ทดสอบ Icon นักวางแผนการขนส่ง
   
ทดสอบ Icon นักพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์
   
ทดสอบ Icon เจ้าหน้าที่กรมที่ดิน
   
ทดสอบ Icon เจ้าหน้าที่กรมแผนที่ทหาร
   
ทดสอบ Icon เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
   
ทดสอบ Icon ส่วนงาน GIS (ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์)
   
ทดสอบ Icon เจ้าหน้าที่บริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม
   
ทดสอบ Icon เจ้าหน้าที่บริษัทจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
   
ทดสอบ Icon เจ้าหน้าที่บริษัทสำรวจทรัพยากร
   
ทดสอบ Icon นักผังเมือง
   
ทดสอบ Icon นักสิ่งแวดล้อม
   
ทดสอบ Icon เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (การปะปา / การไฟฟ้า)
   
ทดสอบ Icon เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ / กรมชลประทาน / กรมโยธาฯ / กรมอุตุฯ
   
ทดสอบ Icon ครู อาจารย์
   
ทดสอบ Icon เจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัด
   
ทดสอบ Icon เจ้าหน้าที่รังวัดและสำรวจ
   
ทดสอบ Icon เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้
   
ทดสอบ Icon เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร / กรมส่งเสริมการเกษตร
   
ทดสอบ Icon เจ้าหน้าที่แผนที่และภาพถ่าย กรมสอบสวนคดีพิเศษ
   
ทดสอบ Icon ฯลฯ

มีมหาวิทยาลัยไหนเปิดสอน “สาขาภูมิศาสตร์” บ้าง?
    ทดสอบ Icon คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาภูมิศาสตร์  ม.นเรศวร
   
ทดสอบ Icon คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาภูมิสารสนเทศ  ม.มหาสารคาม
   
ทดสอบ Icon คณะอักษรศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ ม.ศิลปากร
   
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
   
ทดสอบ Icon คณะอักษรศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ จุฬาฯ
   
ทดสอบ Icon คณะสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
    ทดสอบ Icon คณะสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
    ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ม.ขอนแก่น
   
ทดสอบ Icon คณะสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ / ภูมิสารสนเทศศาสตร์ ม.เชียงใหม่
   
ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาภูมิศาสตร์ ม.ทักษิณ
   
ทดสอบ Icon สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาภูมิสารสนเทศ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
   
ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
   
ทดสอบ Icon คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ / ภูมิสารสนเทศศาสตร์ ม.บูรพา
   
ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ม.พะเยา
   
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ ม.รามคำแหง
   
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ
   
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยเอกชน

         พอจะรู้จักสาขาวิชาภูมิศาสตร์ได้มากขึ้นแล้วใช่มั้ยคะ? บอกเลยว่ากว่าจะจบ 4 ปีคือโหดมาก รายละเอียดเยอะแยะไปหมด ในสัปดาห์หน้าพี่แป้งจะพาไปรู้จักกับสาขานี้มากขึ้น รอติดตามกันนะคะ :)

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#ภูมิศาสตร์ #สาขาภูมิศาสตร์ #สาขาวิชาภูมิศาสตร์ #ภูมิสารสนเทศศาสตร์ #ภูมิศาสตร์ เรียนอะไร #คณะในฝัน #คณะภูมิศาสตร์ #สาขาภูมิศาสตร์ คืออะไร #สาขาภูมิศาสตร์ คืออะไร

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?