ซ่อน
แสดง

#dek62 เตรียมตัว! “แพทย์ฯ ม.ขอนแก่น” บอกคุณสมบัติรอบ Portfolio แล้ว []

วิว
      สวัสดีค่ะ น้องๆ เด็ก 62 ทุกคน! หลายคนคงทราบว่า ช่วงนี้ทาง ทปอ. กำลังจะทำประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น มาพัฒนาระบบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ประจำปี 2562 หรือ TCAS 62 นั่นเอง ซึ่งกำหนดการที่แน่ชัดของน้องๆ 62 จะเปิดเผยอย่างแน่ชัดในช่วงเดือนสิงหาคม
 
<a href="https://www.dek-d.com/tag/dek62 เตรียมตัว/" class="hashtag" target="_blank">#dek62 เตรียมตัว</a>! “แพทย์ฯ ม.ขอนแก่น” บอกคุณสมบัติรอบ Portfolio แล้ว
 
      ในระหว่างที่เรารอกำหนดการ TCAS ปีการศึกษา 2562 อยู่นั้น ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก็ได้ออกประกาศว่า “เรื่องการรับสมัครรอบ Portfolio ปีการศึกษา 2562” โดยจะเปิดรับจำนวน 119 คน แบ่งออกเป็น 2 โครงการ พร้อมระบุคุณสมบัติเบื้องต้นที่ทางคณะต้องการ ดังนี้
โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX) 44 คน
 • กำลังศึกษาอยู่ม.6 หรือ จบม.6 ไม่เกิน 1 ปี
 • แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 • เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 [UPDATE 14 ส.ค. : ระเบียบการฉบับใหม่] (ถ้าเป็นโรงเรียนนานาชาติ/นักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ/จบจากต่างประเทศ ต้องมีหลักฐานในการเทียบโอนเกรด [GPA กลุ่มวิทย์-คณิต ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ 70%])
   
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MD02) 76 คน
 • กำลังศึกษาอยู่ม.6
 • เป็นนักเรียนโรงเรียนภาคตะวันออก (20 จังหวัด)
 • แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 • เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 (ถ้าเป็นโรงเรียนนานาชาติ/นักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ/จบจากต่างประเทศ ต้องมีหลักฐานในการเทียบโอนเกรด)
   
นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับทั้ง 2 โครงการ คือ
 • มีผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ช่วงที่ 1 ขึ้นไป
   
<a href="https://www.dek-d.com/tag/dek62 เตรียมตัว/" class="hashtag" target="_blank">#dek62 เตรียมตัว</a>! “แพทย์ฯ ม.ขอนแก่น” บอกคุณสมบัติรอบ Portfolio แล้ว
 
 • มีผลการสอบ Biomedical Admissions Test (B-MAT) โดย Part 1-2 รวมกันเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 4.5 ส่วน Part 3 ไม่กำหนดขั้นต่ำ (คะแนนย้อนหลังได้ 2 ปี: 2559-2560)
   
     สำหรับน้องๆ ที่ยังไม่มีผลสอบ B-MAT ม.ขอนแก่น ขอให้สมัครสอบที่นี่ (คลิก) ตั้งแต่ 25 มิถุนายน – 12 สิงหาคม 2561 โดยทางคณะฯ แนะนำให้น้องๆ เลือกสอบในวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 เนื่องจากจะสามารถเตรียมเอกสารผลการสอบประกอบการสมัครได้ทันเวลาที่กำหนด แต่ถ้าสมัครสอบในวันพุธที่ 31 ตุลาคม แล้วเกิดเหตุขัดข้องขึ้น อาจจะไม่สามารถเตรียมเอกสารและสมัครได้ทันในเวลาที่กำหนด
     ถ้าต้องการอ่านประกาศฉบับเต็ม (คลิก) ประกาศฉบับแก้ไข (คลิก) ส่วนรายละเอียด วิธีการรับสมัคร กำหนดการต่างๆ ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะประกาศอีกครั้งหนึ่งค่ะ
 
     น้องๆ คนไหนที่ต้องการจะสมัครคณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ในรอบแรกๆ จะต้องเตรียมผลการทดสอบภาษาอังกฤษ และผลการสอบ B-MAT เอาไว้ด้วยค่ะ เพราะหลายคณะในปีที่ผ่านมา กำหนดให้มีการยื่นคะแนนทั้ง 2 อย่าง ทั้งนี้กำหนดการและคุณสมบัติอาจมีการเปลี่ยนแปลงและแก้ไข ขอให้น้องๆ ติดตามระเบียบการอย่างใกล้ชิด
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง #tcas62 #portfolio #portfolio62 #mdx #md02 #แพทย์ #แพทยศาสตร์ #แพทย์ มข. #แพทย์ ขอนแก่น #มหาวิทยาลัยขอนแก่น #แพทยศาสตร์ ขอนแก่น #รับตรง62 #BMAT #ฺB-MAT

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?