ซ่อน
แสดง

TCAS 61 รอบ 5 : มหาวิทยาลัยศิลปากร (3 โครงการ) []

วิว

         สวัสดีค่ะ อีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่เปิดรับใน TCAS รอบ 5 หลายคณะเลยก็ คือ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในช่วงครึ่งเดือนหลังของกรกฎาคมมีเปิดรับอีก 3 คณะ คือ คณะอักษรศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ
 
TCAS 61 รอบ 5 : มหาวิทยาลัยศิลปากร (3 โครงการ)

คณะอักษรศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
    
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเอเชียศึกษา (ภาษาจีน)
    
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเอเชียศึกษา (ภาษาญี่ปุ่น)
    
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเอเชียศึกษา (ภาษาเกาหลี)
    
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเอเชียศึกษา (ภาษาเวียดนาม)

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
    
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
    
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT (ปี 2561)
    
ทดสอบ Icon มีผลสอบ O-NET

ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
    
ทดสอบ Icon ผลสอบ GAT PAT
    
ทดสอบ Icon ผลสอบ O-NET

ทดสอบ Icon ปฏิทินโครงการ
   
ทดสอบ Icon สมัคร 20 - 26 ก.ค.61
    ทดสอบ Icon ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา  7 ส.ค.61

ทดสอบ Icon ระเบียบการคณะอักษรศาสตร์ คลิกที่นี่

คณะวิทยาการจัดการ
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
    
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
    
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการตลาด
    
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
    
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา
    
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์
    
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
    
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการชุมชน
    
ทดสอบ Icon สาขาวิชารัฐประศาสนาศาสตร์
    
ทดสอบ Icon หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
    
ทดสอบ Icon มีผลสอบ O-NET

ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
    
ทดสอบ Icon ผลสอบ O-NET
    
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

ทดสอบ Icon ปฏิทินโครงการ
   
ทดสอบ Icon สมัคร 19 - 25 ก.ค.61
    ทดสอบ Icon 1 ส.ค.61    ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
   
ทดสอบ Icon 3 ส.ค.61    สอบสัมภาษณ์
   
ทดสอบ Icon 6 ส.ค.61  ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา  

ทดสอบ Icon ระเบียบการคณะวิทยาการจัดการ คลิกที่นี่

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
    
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
    
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ (แอนิเมชัน)
    
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ (เว็บและสื่อโต้ตอบ)
    
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ (เกม)
    
ทดสอบ Icon สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
    
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
    
ทดสอบ Icon มีผลสอบตามเกณฑ์คะแนนรอบแอดมิชชั่น (TCAS รอบ 4)

ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
    
ทดสอบ Icon ผลสอบตามเกณฑ์คะแนนรอบแอดมิชชั่น
    
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

ทดสอบ Icon ปฏิทินโครงการ
TCAS 61 รอบ 5 : มหาวิทยาลัยศิลปากร (3 โครงการ)

ทดสอบ Icon ระเบียบการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คลิกที่นี่

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS61 #TCAS #tcas direct #รับตรง 61 #รับตรง #รับตรง ม.ศิลปากร #มหาวิทยาลัยศิลปากร #รับตรงอิสระ #TCAS รอบ 5 #TCAS รอบ 5

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?