ซ่อน
แสดง

TCAS 61 รอบ 5 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (8 โครงการ) []

วิว

          สวัสดีค่ะ ก่อนหน้านี้มีประกาศจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าจะรับ TCAS รอบ 5 เพียง 3 คณะเท่านั้น แต่ข่าวดีที่เกิดขึ้นจริงคือ เปิดรับในรอบ 5 นี้กว่า 8 โครงการเลยค่ะ สมัครพร้อมกัน 17-19 ก.ค.61 ไปดูรายละเอียดกันค่ะ
 
TCAS 61 รอบ 5 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (8 โครงการ)

สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
 ทดสอบ Icon จำนวนรับ  25  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 
ทดสอบ Icon มี GPA วิชาภาษาไทย, สังคมฯ, วิทย์, คณิต, ภาษาอังกฤษ แต่ละกลุ่มไม่น้อยกว่า 2.75
 
ทดสอบ Icon มาจากครอบครัวที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรือธุรกิจเกี่ยวกัการเกษตร
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 1, PAT 2
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิก

คณะสัตวแพทยศาสตร์
 ทดสอบ Icon จำนวนรับ  5  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบรวม กสพท ไม่ต่ำกว่าคะแนนต่ำสุด ของคณะสัตวแพทยฯ จุฬาฯ
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิก

คณะศิลปกรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon จำนวนรับ  52  ที่นั่ง
      สาขาวิชาทัศนศิลป์
      สาขาวิชานฤมิตศิลป์
      สาขาวิชาดุริยางศิลป์
      สาขาวิชานาฏยศิลป์
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
 
ทดสอบ Icon มี Portfolio ความสามารถตามสาขาที่สมัคร
 
ทดสอบ Icon สอบทักษะ, สัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิก

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon จำนวนรับ  7  ที่นั่ง
      สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
      สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
      สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิก

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา
 ทดสอบ Icon จำนวนรับ  8  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 5
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิก

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น คณะครุศาสตร์
 ทดสอบ Icon จำนวนรับ  32  ที่นั่ง
      สาขาวิชาประถมศึกษา
      สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์)
      สาขาวิชาศิลปศึกษา
      สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
      สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาฯ
      สาขาวิชาธุรกิจศึกษา
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านตรงกับพื้นที่ที่มีอัตราการบรรจุ
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 1, PAT 5
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิก

โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา
 ทดสอบ Icon จำนวนรับ  25  ที่นั่ง
      คณะจิตวิทยา
      คณะนิติศาสตร์
      คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
      คณะรัฐศาสตร์
      คณะวิทยาศาสตร์
      คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
      คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่าที่แต่ละคณะกำหนด
 
ทดสอบ Icon มึความสามารถด้านกีฬาตามที่โครงการกำหนด
 
ทดสอบ Icon มีผลงานตามเกณฑ์ที่โครงการกำหนด
 
ทดสอบ Icon สอบวิชาการ, สัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิก

โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาฟุตบอล
 ทดสอบ Icon จำนวนรับ  9  ที่นั่ง
      คณะครุศาสตร์
      คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
 
ทดสอบ Icon มีผลงานตามและความสามารถด้านกีฬาฟุตบอลตามเกณฑ์ที่โครงการกำหนด
 
ทดสอบ Icon สอบวิชาการ, สัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิก

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS61 #TCAS #tcas direct #รับตรง 61 #รับตรง #รับตรง จุฬาฯ #จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #รับตรงอิสระ #TCAS รอบ 5 #TCAS รอบ 5

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?