ซ่อน
แสดง

เช็กเลย! #Admission61 คณะไหน "ฮิตที่สุด" ในจุฬาฯ, มก. มธ. มหิดล และ มศว! []

วิว
     ก่อนหน้านี้ พี่แนนนี่เคยสรุปเทรนด์ #Admission61 ที่มีคนสมัครมากที่สุดให้ไปแล้ว วันนี้เลยจะพามาดูแบบเจาะลึกลงไปในแต่ละมหาวิทยาลัย เพราะเชื่อว่าหลายๆ คนก็อยากรู้ว่า จะมีคนสมัครในคณะที่เราสมัครไปกี่คนกันนะ
 
เช็กเลย! <a href="https://www.dek-d.com/tag/Admission61 คณะไหน/" class="hashtag" target="_blank">#Admission61 คณะไหน</a> "ฮิตที่สุด" ในจุฬาฯ, มก. มธ. มหิดล และ มศว!
 
     ทางทปอ. ได้เปิดเผยคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ของผู้ที่ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบ 4 Admission ประจำปีการศึกษา 2561 ในแต่ละคณะ แล้วมาดูกันว่า สาขาวิชาไหน คณะใด ใน 5 มหาวิทยาลัย อย่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะมีผู้สมัครมากที่สุด!
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะ/สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ผ่านการคัดเลือก
 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 568 125
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 548 100
 คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 516 102
 คณะเศรษฐศาสตร์ 462 95
 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม 336 80
 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาฯ
 (พื้นฐานศิลป์ รูปแบบที่ 1)
331 50
 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี 323 120
 คณะพาณิชยศาสตร์ฯ หลักสูตรบริหารธุรกิจ 305 61
 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง
 (พื้นฐานศิลป์ รูปแบบที่ 1)
283 65
 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด 272 80

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะ/สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ผ่านการคัดเลือก
 คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี (บางเขน) 817 125
 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาธุรกิจการเกษตร
 (บางเขน)
743 220
 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (บางเขน) 673 110
 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน รูปแบบที่ 1
 (บางเขน)
512 11
 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน (บางเขน) 491 60
 คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี ภาคพิเศษ (บางเขน) 479 150
 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ (บางเขน) 477 70
 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด (บางเขน) 457 50
 คณะศิลปศาสตร์ฯ สาขาภาษาอังกฤษ
 (กำแพงแสน)
437 77
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 (บางเขน)
402 95

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะ/สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ผ่านการคัดเลือก
 คณะนิติศาสตร์ (พื้นฐานวิทย์) 797 89
 คณะสังคมสงเคราะห์ฯ (พื้นฐานศิลป์ รูปแบบที่1) 702 80
 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ 648 80
 คณะเภสัชศาสตร์ 585 72
 คณะพยาบาลศาสตร์ 574 70
 คณะพาณิชยศาสตร์ฯ หลักสูตรบัญชี (4ปี) 554 47
 คณะพาณิชยศาสตร์ฯ หลักสูตรบริหารฯ (4ปี) 548 25
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 535 65
 คณะเศรษฐศาสตร์ 526 21
 คณะวารสารศาสตร์ฯ (พื้นฐานศิลป์ รูปแบบที่1) 515 58

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะ/สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ผ่านการคัดเลือก
 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์ 474 70
 คณะเภสัชศาสตร์ 438 50
 คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ 429 50
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 สาขาพยาบาลศาสตร์
418 80
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 371 90
 คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาไทย 332 57
 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ 309 75
 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค 262 50
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 212 15
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
208 43

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะ/สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ผ่านการคัดเลือก
 คณะพยาบาลศาสตร์ 680 120
 คณะเศรษฐศาสตร์ 656 100
 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 569 85
 คณะสังคมศาสตร์ (คณะบริหารธุรกิจฯ) สาขาบัญชี 478 50
 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยา 440 60
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 417 12
 คณะสังคมศาสตร์ (คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม)
 เอกการตลาด
325 45
 คณะเภสัชศาสตร์ เอกวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม 321 68
 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมฯ สาขาการจัดการ
 การท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
315 20
 คณะสังคมศาสตร์ (คณะบริหารธุรกิจฯ) เอกการเงิน 287 45

     โอ้โหหหห เทียบจำนวนผู้สมัครกับผู้ผ่านการคัดเลือกแล้ว บอกได้คำเดียวว่า สุดยอด! พี่ก็ไม่แน่ใจว่านี่คัดเลือกเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย หรือหา survivor กันแน่เนี่ย
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #แอดมิชชั่น #tcas61 #admission61 #admission #คะแนนสูง-ต่ำ จุฬา61 #คะแนนสูง-ต่ำ 61 #คะแนนสูง-ต่ำ มธ61 #คะแนนสูง-ต่ำ มก61 #คะแนนสูง-ต่ำ มหิดล61 #คะแนนสูง-ต่ำ มศว61

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?