ซ่อน
แสดง

Let's start! 5 ขั้นตอนเตรียมตัวเข้ามหา’ลัย จุดเริ่มต้นของ #dek62 []

วิว
Let's start! 5 ขั้นตอนเตรียมตัวเข้ามหา’ลัย จุดเริ่มต้นของ <a href="https://www.dek-d.com/tag/dek62/" class="hashtag" target="_blank">#dek62</a>
 
     ตอนนี้พี่ๆ #dek61 ก็ทราบผลการสมัครสอบกันไป เกือบจะเรียบร้อยหมดแล้ว ส่วนน้องๆ ม.6 หรือ #dek62 ก็กำลังเข้าสู่ช่วงการสอบกลางภาคของภาคเรียนที่ 1 หลายคนก็เริ่มเตรียมตัวที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยบ้างแล้ว แต่บางคนยังมึนๆ งงๆ ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากอะไรดี
 
Let's start! 5 ขั้นตอนเตรียมตัวเข้ามหา’ลัย จุดเริ่มต้นของ <a href="https://www.dek-d.com/tag/dek62/" class="hashtag" target="_blank">#dek62</a>
 
     ช่วงนี้หน้าบอร์ด หรือกระทู้ในเว็บไซต์เด็กดีค่อนข้างคึกคักแล้วล่ะค่ะ เพราะเริ่มมีน้องๆ ม.6 (Dek62) มาตั้งกระทู้ ไม่ว่าจะเป็นหาเพื่อนชวนกันทำตามฝัน หรือถามหารุ่นพี่ในคณะที่อยากเข้า หรือปรึกษาหาคณะที่ใช่จากความสับสน และในขณะเดียวกันก็มีน้องๆ มาถามถึง “จุดเริ่มต้น” ของการเตรียมตัวสมัครสอบ TCAS
     พี่แนนนี่บอกก่อนเลยนะคะว่า สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะต้องเตรียมตัวยังไง เริ่มต้นจากตรงไหน ไม่ต้องกังวลไปเลยค่ะ ตามไปดูการเตรียมตัวสมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัย 5 ขั้นตอน ฉบับมือใหม่กันเลย
 
  ขั้นตอนที่  1 ศึกษา ค้นหา สำรวจตัวเอง
     เรียกได้ว่าเป็นขั้นตอนแรกที่ทุกๆ คนจะต้องทำ ไม่ว่าใครก็จะต้องรู้ว่าตัวเอง ‘ต้องการ’ อะไร อยากเรียนมหาวิทยาลัยไหน คณะอะไร สาขาอะไร หรืออย่างน้อยที่สุด คือ รู้ว่าอยากเรียนในด้านไหน แล้วก็ไม่ใช่แค่ว่าอยากเรียนอะไร หรือชื่นชอบอะไร แต่น้องๆ จะต้องนึกถึงปัจจัยต่างๆ ที่สามารถนำมาประกอบการตัดสินใจด้วย เช่น ความถนัดของตนเอง ความสามารถ คะแนนต่างๆ ความพร้อมทางด้านร่างกาย ความพร้อมทางด้านการเงิน เป็นต้น เพราะมีน้องๆ จำนวนไม่น้อยที่ผิดหวังจากการไม่สำรวจตัวเอง
 
  ขั้นตอนที่  2 ศึกษาคณะ-สาขาวิชาที่ชอบอย่างละเอียด
     อันนี้เรียกได้ว่าเป็นอีกขั้นตอนที่สำคัญ เมื่อน้องๆ ตัดสินใจคณะ หรือสาขา ที่อยากเรียนแล้ว ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม พี่แนนนี่แนะนำว่า ให้น้องๆ เปิดเข้าไปที่เว็บไซต์ของคณะ หรือสาขาที่น้องๆ เลือกไว้ และศึกษา ‘หลักสูตร’ หรือ ‘วิชาที่เปิดสอน’ ดูว่า ตรงกับสิ่งที่คิดไว้ว่าอยากเรียนหรือไม่ เพราะบางครั้งชื่อคณะ หรือชื่อสาขาก็ไม่ได้บอกครอบคลุมสิ่งที่เรียนทั้งหมด จะเรียกให้ง่ายๆ ก็เหมือนกับ ‘ภาพไม่ตรงปก’ นั่นเอง ซึ่งหลายๆ ครั้งมีน้องๆ บางคนที่สอบผ่านในคณะที่เลือก...แต่สุดท้ายก็ไม่มีความสุขในการเรียน เพราะว่าไม่ตรงกับสิ่งที่คิดไว้
      ดังนั้น การศึกษาตัวหลักสูตร หรือรายวิชาจะทำให้น้องๆ มั่นใจได้ว่า วิชาที่สอน คือสิ่งที่เราอยากเรียนหรือไม่ และในขณะเดียวกัน ก็อาจจะทำให้น้องบางคน ได้เรียนในสิ่งที่อยากเรียน แม้ว่าชื่อคณะ จะไม่เหมือนที่คิดไว้หรือไม่
 
  ขั้นตอนที่  3 ศึกษาระบบ TCAS และรอบที่เปิดรับสมัคร
     TCAS เป็นเพียงชื่อระบบการสมัครใหม่ ที่จัดระเบียบการรับสมัครเข้ามหาวิทยาลัยแบบต่างๆ เข้าด้วยกัน ให้อยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยจะแบ่งออกเป็น 5 รอบ ซึ่งน้องๆ มีสิทธิ์ที่จะเลือกสมัครในรอบใดก็ได้ (ไม่จำเป็นต้องลงสมัครในทุกรอบ) และถึงแม้ว่า ตอนนี้ระเบียบการ หรือกำหนดการต่างๆ ของปีการศึกษา 2562 ยังไม่ได้ประกาศออกมาแบบแน่นอน แต่ก็คาดได้ว่า ไม่น่าจะแตกต่างจากปีการศึกษา 2560 มากเท่าไหร่ ดังนั้นน้องๆ สามารถศึกษารายละเอียด สาขาวิชาที่เปิดรับในรอบต่างๆ ได้จากระเบียบการของปีการศึกษา 2560
     น้องๆ ลองไปศึกษาดูว่า “คณะ หรือสาขาวิชา” ที่สนใจ เปิดรับสมัครในรอบไหนบ้าง จำนวนรับประมาณเท่าไหร่ เพราะแต่ละมหาวิทยาลัย แต่ละคณะ แต่ละสาขาไม่ได้เปิดรับสมัครในทุกรอบ เช่น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย B เปิดรับสมัครในรอบที่ 1 และ 4 เท่านั้น ในขณะที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย C เปิดรับในรอบที่ 3 และ 4 เท่านั้น เป็นต้น
 
  ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาคุณสมบัติผู้สมัครอย่างรอบคอบ
     เมื่อน้องๆ ศึกษารอบที่เปิดรับสมัครแล้ว ให้น้องๆ คุณสมบัติต่างๆ ที่คณะ หรือสาขาวิชากำหนดไว้อย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นคะแนนที่ใช้ วิชาที่ต้องสอบ เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) Portfolio สอบสัมภาษณ์ โดยศึกษาทั้งเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด ค่าน้ำหนัก หรือสัดส่วนที่ใช้พิจารณา (มักระบุเป็น %) รวมถึงคุณสมบัติ/ความสามารถพิเศษ และลักษณะทางกายภาพต่างๆ อย่าง ส่วนสูง น้ำหนัก หรือค่าสายตา เป็นต้นด้วย
     หลายคนอาจจะสงสัย "คำศัพท์เกี่ยวกับคุณสมบัติ" บางอย่าง พี่แนนนี่ขออธิบายคร่าวๆ ดังนี้
     - คะแนนที่ใช้ คือ สิ่งที่คณะ หรือสาขาวิชากำหนดไว้ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์พิจารณา เช่น GPAX GPA O-NET GAT PAT 9วิชาสามัญ วิชาเฉพาะแพทย์ วิชาเฉพาะ (มหาวิทยาลัยจัดสอบเอง) IELTS TOEFL SAT CU-TEP TU-GET เป็นต้น ซึ่งจะเป็นตัวที่บ่งบอกให้น้องๆ รู้ว่า จะต้อง "สมัครสอบ" อะไรบ้าง
     - เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) คือ สิ่งน้องๆ จะต้องศึกษาว่า ในรอบที่ต้องการจะสมัคร ทางสาขาวิชาจะใช้พิจารณาจากกี่ภาคเรียน (4-5-6 เทอม) ดังนั้นถ้า GPAX ของน้องๆ ไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำ ก็จะอาจจะสามารถรีบเร่งทำคะแนนให้ได้ตามที่สาขากำหนดไว้
     - เกณฑ์ขั้นต่ำ คือ คะแนนต่ำสุดที่ทางสาขาจะรับพิจารณา นั่นหมายความว่า น้องๆ จะต้องมีคะแนน เท่ากับ หรือมากกว่าที่กำหนดไว้
     - ค่าน้ำหนัก หรือสัดส่วน คือ กรอบในการพิจารณาที่จะบอกให้น้องๆ ทราบว่า ทางสาขาวิชาจะใช้คะแนนแต่ละวิชา เป็นสัดส่วนเท่าไหร่บ้าง ซึ่งจะบอกเป็น %
 
  ขั้นตอนที่ 5 เตรียมสมัคร และเข้าสอบ!
     สุดท้ายเมื่อน้องๆ ได้ข้อมูลทั้ง คณะ/สาขาวิชาที่ต้องการสมัคร รอบที่จะสมัคร คุณสมบัติ/คะแนนที่ต้องใช้มาเรียบร้อยแล้ว ให้จดบันทึก แปะโพสต์อิท (รอบห้องนอน รอบบ้าน) หรือทำแจ้งเตือนในโทรศัพท์มือถือ วิธีใดก็ได้ ที่จะทำให้น้องๆ เห็นได้บ่อยและสะดุดตาที่สุด รวมไปถึงให้น้องๆ "จดปฏิทิน" วัน-เดือนที่เริ่มเปิดรับสมัครทุกชนิด วันจ่ายเงิน วันไปสอบทั้งข้อเขียน-สัมภาษณ์ ให้ละเอียดชัดเจน เพื่อไม่ให้น้องๆ ลืม หรือพลาดวันสำคัญต่างๆ ค่ะ
 
Let's start! 5 ขั้นตอนเตรียมตัวเข้ามหา’ลัย จุดเริ่มต้นของ <a href="https://www.dek-d.com/tag/dek62/" class="hashtag" target="_blank">#dek62</a>
 
     หมายเหตุ: ให้น้องๆ จดวันรับสมัครในแต่ละรอบ วันรับสมัครสอบวิชาต่างๆ และโดยเฉพาะ ถ้าสาขาวิชาไหนมีสอบวิชาเฉพาะที่คณะ/มหาวิทยาลัยจัดสอบเอง ให้จดวันสมัครให้ดี เพราะปี60 หลายสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครสอบและจัดสอบ ตั้งแต่ช่วงรอบแรกๆ แต่ใช้สำหรับยื่นในรอบหลังๆ ด้วยเช่นกัน ทำให้บางคนสมัครสอบไม่ทัน ไม่สามารถยื่นสมัครสาขาได้
 
     แค่ 5 ขั้นตอนนี้น้องๆ ก็สามารถสมัครเข้าเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยได้แล้วค่ะ แต่ก็อย่าลืม! วางแผนในการอ่านหนังสือด้วยนะคะ หรือถ้าใครยังไม่มั่นใจก็สามารถลองดูสูตรอ่านหนังสือ จากพี่เมก้าเป็นแนวทางก่อนได้ค่ะ
 
     อย่างไรก็ตาม น้องๆ จะต้องติดตามข่าวสาร จากทาง ทปอ. สทศ. มหาวิทยาลัย และคณะอย่างใกล้ชิด เพราะข้อมูลรายละเอียดในทุกขั้นตอน สามารถเปลี่ยนแปลง และแก้ไขได้ตลอดเวลา ทั้งนี้พี่แนนนี่และทีมงานเว็บไซต์ Dek-D ก็จะช่วยอัพเดทให้อีกทางนึงค่ะ
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง #แอดมิชชั่น #TCAS62 #dek62 #ขั้นตอนสมัครสอบ #รับตรง62 #admission #admission62 #portfolio #portfolio62

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?