ซ่อน
แสดง

TCAS 61 รอบ 5: มหาวิทยาลัยศิลปากร เพิ่ม 4 คณะ 740 ที่นั่ง []

วิว
     สวัสดีค่ะน้องๆ แม้ว่าช่วงนี้หลายๆ มหาวิทยาลัยกำลังทยอยปิดรับสมัคร และประกาศผล TCAS รอบสุดท้าย หรือรอบรับตรงอิสระกันไปแล้ว แต่ก็ยังมี "มหาวิทยาลัยศิลปากร" ยังคงเปิดรับสมัครอยู่ 4 คณะ ได้แก่ คณะดุริยางคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเภสัชศาสตร์

TCAS 61 รอบ 5: มหาวิทยาลัยศิลปากร เพิ่ม 4 คณะ 740 ที่นั่ง
 
คณะดุริยางคศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon สาขาการแสดงดนตรี (ดศ.บ.) 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาดนตรีแจ๊ส (ดศ.บ.) 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาดนตรีเชิงพาณิชย์ (ดศ.บ.) 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาดนตรีและธุรกิจบันเทิง (ศศ.บ.) 30 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon จบม.6 หรือ เทียบเท่า
ทดสอบ Icon สามารถปฏิบัติเครื่องดนตร/ขับร้องได้ดี และมีความรู้พื้นฐานด้านทฤษดนตรี และโสตทักษะ (เฉพาะ ดศ.บ.)
ทดสอบ Icon GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00 (เฉพาะ ศศ.บ.)
ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
ทดสอบ Icon สอบปฏิบัติ
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์ (Portfolio)
ทดสอบ Icon ปฏิทินการรับสมัคร
ทดสอบ Icon สมัคร 16 - 26 กรกฎาคม
ทดสอบ Icon ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 31 กรกฎาคม
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 4 - 5 สิงหาคม
ทดสอบ Icon ประกาศผลการคัดเลือก 7 สิงหาคม
ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม >>คลิกที่นี่<<
 
คณะวิทยาศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon คณิตศาสตร์ 15 คน
ทดสอบ Icon คณิตศาสตร์ประยุกต์ 15 คน
ทดสอบ Icon สถิติ 15 คน
ทดสอบ Icon จุลชีววิทยา 15 คน
ทดสอบ Icon ฟิสิกส์ 20 คน
ทดสอบ Icon เคมี 20 คน
ทดสอบ Icon ชีววิทยา 20 คน
ทดสอบ Icon วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 20 คน
ทดสอบ Icon วิทยาการข้อมูล 30 คน
ทดสอบ Icon วิทยาการคอมพิวเตอร์ 30 คน
ทดสอบ Icon เทคโนโลยีสารสนเทศ 30 คน
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon จบม.6
ทดสอบ Icon แผนการเรียนวิทย์-คณิต
ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
ทดสอบ Icon GAT 20%
ทดสอบ Icon PAT 1 20%
ทดสอบ Icon PAT 2 60%
ทดสอบ Icon ปฏิทินการรับสมัคร
ทดสอบ Icon สมัคร 16 - 26 กรกฎาคม
ทดสอบ Icon ประกาศผลการคัดเลือก 7 สิงหาคม
ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม >>คลิกที่นี่<<
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหการ
ทดสอบ Icon โครงการที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon โครงการปกติ 6 สาขา 95 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon โครงการรับนศ. เพิ่มพิเศษ 9 สาขา 230 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon รับผ่านค่าย (ปกติ) 3 สาขา 25 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon รับผ่านค่าย (พิเศษ) 5 สาขา 70 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ (บางสาขาเปิดบางโครงการ)
ทดสอบ Icon เทคโนโลยีอาหาร
ทดสอบ Icon เทคโนโลยีชีวภาพ
ทดสอบ Icon ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
ทดสอบ Icon วิศวกรรมเครื่องกล
ทดสอบ Icon วิศวกรรมเคมี
ทดสอบ Icon วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
ทดสอบ Icon วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
ทดสอบ Icon วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
ทดสอบ Icon ธุรกิจวิศวกรรม
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon จบม.6 หรือเทียบเท่า
ทดสอบ Icon แผนการเรียนวิทยาศาสตร์
ทดสอบ Icon บางสาขากำหนด GPAX ขั้นต่ำ
ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
ทดสอบ Icon วิธีที่ 1 ใช้คะแนนสอบ เช่น 9วิชาสามัญ GAT/PAT
ทดสอบ Icon วิธีที่ 2 รับผ่านค่ายอัจริยภาพวิศวศิลปากร
ทดสอบ Icon วิธีที่ 3 แฟ้มผลงาน (Portfolio)/ สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon ปฏิทินการรับสมัคร
ทดสอบ Icon สมัคร 16 - 23 กรกฎาคม (ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์)
ทดสอบ Icon สมัคร 16 - 26 กรกฎาคม (ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่คณะฯ)
ทดสอบ Icon ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 1 สิงหาคม
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์ 4 สิงหาคม
ทดสอบ Icon ประกาศผลการคัดเลือก 7 สิงหาคม
ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม >>คลิกที่นี่<<
 
คณะเภสัชศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon สาขาเภสัชศาสตร์ (เพิ่มพิเศษ)
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon จบม.6 หรือ เทียบเท่า
ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
ทดสอบ Icon 9 วิชาสามัญ; ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon แต่ละวิชากำหนดขั้นต่ำ 30%
ทดสอบ Icon ปฏิทินการรับสมัคร
ทดสอบ Icon สมัคร 16 - 26 กรกฎาคม
ทดสอบ Icon ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 1 สิงหาคม
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์ 3 สิงหาคม
ทดสอบ Icon ประกาศผลการคัดเลือก 6 สิงหาคม
ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม >>คลิกที่นี่<<
 
     น้องๆ อย่าลืมตรวจสอบคุณสมบัติที่ทางคณะกำหนดให้ถูกต้อง ละเอียด และรอบคอบด้วยนะคะ
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง #รับตรงอิสระ #รับตรง61 #tcas61 #รับตรง ศิลปากร #ศิลปากร รอบ 5 #tcas รอบ 5

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?