ซ่อน
แสดง

มารู้จัก เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา และใครบ้างที่กู้ กยศ. ได้ []

วิว
     ช่วงนี้หลายๆ คนคงได้ยินข่าวการเกี่ยวกับการกู้ยืม กยศ. กันไปบ้าง ทั้งเรื่องการค้างชำระหนี้จำนวนมาก การเริ่มหักเงินจากบัญชีเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ และเรื่องของคุณครูวิภา ที่ถูกบังคับคดียึดทรัพย์ เพราะค้ำประกันเงินกู้ให้ลูกศิษย์ ทำให้ผู้คนหันมาสนใจการกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามากขึ้น
 
มารู้จัก เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา และใครบ้างที่กู้ กยศ. ได้
 
      หลายคนอาจจะสงสัยว่า กยศ. คืออะไร กยศ. เป็นชื่อย่อของ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา
 
  ใครบ้างที่จะกู้ กยศ.ได้?
 • นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • นักเรียน นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็น โดยทางกยศ. จะประกาศรายชื่อสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยเอาไว้ (สำหรับปีการศึกษา 2561: มารู้จัก เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา และใครบ้างที่กู้ กยศ. ได้)
   
  คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน กยศ.
 • มีสัญชาติไทย
 • ผู้ขาดแคลนทุกทรัพย์ (ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด)
 • มีผลการเรียนดี/ผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา
 • เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับขั้นร้ายแรง หรือประพฤติเสื่อมเสีย
 • ไม่เคยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาก่อน
 • ไม่เป็นผู้ทำงานประจำระหว่างศึกษา
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็น/เคยได้รับโทษจำคุก
 • ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้ไม่เกิน 60 ปี  เมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และ ระยะเวลาผ่อนชำระ 15 ปี
   
  ประเภทผู้กู้ยืมเงินกองทุน
 1. ผู้กู้ยืมรายใหม่
 2. ผู้กู้ยืมรายเก่า เปลี่ยนระดับการศึกษา หรือเปลี่ยนสถานศึกษา
 3. ผู้กู้ยืมรายเก่า เลื่อนชั้นปี
   
  ขั้นตอนการให้กู้ยืมเงินกยศ.
 
ขั้นตอนที่ 1 ผู้กู้ยืมลงทะเบียนรับรหัสผ่าน (ผู้กู้ยืมรายใหม่)
ขั้นตอนที่ 2 ผู้กู้ยืมยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงิน (ผู้กู้ยืมทุกประเภท)
ขั้นตอนที่ 3 สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติ (ผู้กู้ยืมทุกประเภท)
ขั้นตอนที่ 4 สถานศึกษาบันทึกกรอบวงเงินกู้ทั้งปี (ผู้กู้ยืมทุกประเภท)
ขั้นตอนที่ 5 สถานศึกษาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืม (ผู้กู้ยืมทุกประเภท)
ขั้นตอนที่ 6 ผู้กู้ยืมทำสัญญากู้ยืมเงิน (ยกเว้น รายเก่าเลื่อนชั้นปี)
ขั้นตอนที่ 7 สถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของสัญญา (ยกเว้น รายใหม่)
ขั้นตอนที่ 8 ผู้กู้ยืมบันทึกค่าเล่าเรียนและ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
(ผู้กู้ยืมทุกประเภท)
ขั้นตอนที่ 9 สถานศึกษายืนยันข้อมูลค่าเล่าเรียนฯ พร้อมพิมพ์แบบลงทะเบียนได้ให้ผู้กู้ลงนาม
(ผู้กู้ยืมทุกประเภท)
ขั้นตอนที่ 10 สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันข้อมูลแบบลงทะเบียน (ผู้กู้ยืมทุกประเภท)
ขั้นตอนที่ 11 สถานศึกษานำส่งสัญญาและแบบลงทะเบียนให้ธนาคาร (ผู้กู้ยืมทุกประเภท)
 
     ในการกู้ยืมกยศ. แต่ละภาคการศึกษา จะมีช่วงเวลากำหนดไว้ ซึ่งน้องๆ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการกู้ยืมทั้งหมดได้ >> มารู้จัก เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา และใครบ้างที่กู้ กยศ. ได้
 
     ที่สำคัญ เมื่อกู้ยืมแล้ว น้องๆ อย่าลืมไปชำระหนี้ตามที่กยศ. กำหนดไว้ เพื่อให้กองทุนมีเงินหมุนเวียน สามารถให้คนอื่นๆ กู้ยืมต่อไปได้
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #กยศ. #dek61 #dek62 #tcas61 #tcas62 #กยศ.61 #กู้กยศ.

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?