รับตรง 62 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (โควตา) []

TNI เปิดรับสมัครรอบโควตาทั้งหมด 4 ประเภท สามารถสอบทุนได้
14,915 0

         สวัสดีค่ะ อีกโครงการรับตรงของ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น คือรับแบบโควตา ทั้งหมด 4 โครงการ ซึ่งการรับแบบโควตานี้น้องๆ ก็ยังสามารถสิบทุนขอลดค่าหน่วยกิตได้อีกค่ะ รายละเอียดการเปิดรับสมัครมีดังนี้
 
รับตรง 62 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (โควตา)

คณะ-สาขาที่เปิดรับ
รับตรง 62 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (โควตา)

โควตาที่เปิดรับ
 ทดสอบ Icon โควตาโรงเรียน
 
ทดสอบ Icon โควตาผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
 
ทดสอบ Icon โควตาผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมและกีฬา
 
ทดสอบ Icon โควตาบุตรบุคลากรและบุตรศิษย์เก่าฯ

ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (ตลอดหลักสูตร)
 
ทดสอบ Icon ต้องมี GPAX ตามโควตากำหนด
 
ทดสอบ Icon ทุนประเภทที่ 3 ยกเว้นค่าหน่วยกิต 50%
 
ทดสอบ Icon ทุนประเภทที่ 4 ยกเว้นค่าหน่วยกิต 25%

เอกสารประกอบการสมัคร
 ทดสอบ Icon ใบสมัครติดรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 ฉบับ
 
ทดสอบ Icon สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 
ทดสอบ Icon สำเนาใบปพ.1 (4-6 เทอม) 1 ฉบับ
 
ทดสอบ Icon สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร
 
ทดสอบ Icon แฟ้มสะสมผลงาน/กิจกรรม Portfolio (ถ้ามี)
 
** ส่งเอกสารการสมัครที่ห้องแนะแนวของสถานศึกษาของตนเอง
โดยต้องมีหนังสือนำส่งมายังสถาบันฯ **

ปฏิทินโครงการ
รับตรง 62 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (โควตา)

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 
#สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น #รับตรง 62 #รับตรง #รับตรงสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น #โควตา #โควต้า

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

รับตรง-แอดมิชชั่น

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?