/>
ซ่อน
แสดง
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

รีวิวฉบับย่อ! แต่ละคณะเรียนเกี่ยวกับอะไร เข้าใจได้ใน 3 บรรทัด! []

วิว

        สวัสดีค่ะ ช่วงเวลา ม.ปลาย เห็นได้ว่าน้องๆ หลายคนตั้งใจเรียนเพื่อจะได้สอบเข้ามหาวิทยาลัย แต่ว่าบางคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแต่ละคณะเรียนอะไรบ้าง และเราจะเรียนคณะอะไร พี่แป้งเลยจัดรีวิวฉบับสั้นๆ ใน 3 บรรทัดว่าแต่ละคณะเรียนเกี่ยวกับอะไร ไปดูกันเลยค่ะ
 

คณะแพทยศาสตร์
        คณะนี้เรียนเกี่ยวกับศาสตร์ในการรักษามนุษย์ ดูแลสุขภาพของคนตั้งแต่การรักษา รวมไปถึงการเยียวยาอาการเจ็บป่วยต่างๆ เพราะฉะนั้นจะไม่ได้เรียนแค่ร่างกาย แต่ต้องรู้เรื่องการวินิจฉัยเพื่อรักษาด้วย คณะนี้เรียนทั้งหมด 6 ปี แบ่งเป็นชั้นปี 2-3 คือชั้นพรีคลินิก และชั้นปี 4-6 คือชั้นคลินิก

คณะทันตแพทยศาสตร์
        เป็นคณะที่เรียนเกี่ยวกับ ฟัน อวัยวะในช่องปากและอวัยวะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ทำหน้าที่ต่างๆ ทั้งบดเคี้ยวอาหาร ออกเสียง ส่งเสริมบุคลิกภาพ ใช้ระยะเวลาเรียนทั้งหมด 6 ปี เรียนจบคณะนี้จะต้องมีความสามารถในการตรวจฟัน การวินิจฉัย วางแผน ดูแลรักษาโรคในช่องปาก รวมทั้งการฟื้นฟูสุขภาพฟันในระยะยาวด้วยค่ะ

คณะสัตวแพทยศาสตร์
        ตรงตัวตามชื่อคณะเลยค่ะ คณะนี้เรียนเกี่ยวกับการรักษาสัตว์ เรียน 6 ปีเหมือนคณะแพทยฯ-ทันตแพทยศาสตร์ แต่ไม่ใช่มนุษย์ เป็นสัตว์แทน ซึ่งสัตว์ก็จะมีหลากหลายมาก ที่เราเห็นจะเห็นแค่ สุนัข แมว กระต่าย แต่ในความจริงแล้ว เรียนเกือบทุกชนิด นก หนู กบ วัว ควาย มาหมดค่ะ

คณะเภสัชศาสตร์
        เป็นคณะที่เรียนเกี่ยวกับ ยา มาจากคำว่า “เภสัช” ซึ่งแปลว่า “ยา” ตั้งแต่การปรุงผสม ผลิตและจ่ายยา รวมทั้งการเลือกสรรพคุณภาพของยา เวชภัณฑ์ต่างๆ ครอบคลุมในเรื่องยา เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สารพิษ สารเสพติดและสารออกฤทธิ์ต่างๆ ด้วย

คณะสหเวชศาสตร์ - สาธารณสุขฯ - เทคนิคการแพทย์
        สายซัพพอร์ตการแพทย์ที่ขาดไม่ได้ต้องยกให้กลุ่มนี้เลยค่ะ เป็นคณะที่เรียนเกี่ยวกับเทคนิคการตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการใช้และการดูแลรักษาอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ได้ประโยชน์สูงสุด รวมไปถึงการวิเคราะห์ ประเมิน ควบคุม ป้องกัน วิจัยและพัฒนาปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การรักษาถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น

คณะพยาบาลศาสตร์
        เป็นศาสตร์ที่เรียนเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของผู้ป่วย เน้นในส่วนของการบริการตัวต่อตัวกับคนไข้ มีความใกล้ชิดกับคนไข้มากกว่าแพทย์ ซึ่งการบริการด้านสุขอนามัยที่พยาบาลดูแลนั้นไม่ใช่เพียงแค่ด้านร่างกาย แต่ยังเป็นด้านสภาพจิตใจและสิ่งแวดล้อมด้วย
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์
        การเรียนรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ ด้วยการใช้องค์ความรู้ต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ และประสบการณ์ เพื่อออกแบบอุปกรณ์และกระบวนการต่างๆ จบมาก็คือวิศวกรนั่นเองค่ะ ซึ่งคณะนี้มีสาขาเยอะมาก (เกิน 20 สาขา) เช่น ไฟฟ้า เครื่อกล โยธา เคมี เป็นต้น

คณะวิทยาศาสตร์
        เป็นคณะที่เรียนเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ตามสาขาต่างๆ ซึ่งเป็นอีกคณะที่มีสาขาเยอะมาก แยกตามสายได้เลย ซึ่งความวิทยาศาสตร์ก็อยู่รอบตัวเรานี่แหละ สาขาก็จะเป็นเรื่องตรงไปเลย เช่น คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา พันธุศาสตร์ สถิติ อาหารและโภชนาการ อยากรู้เจาะลึกที่สาขาได้เลย

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ-วิทยาการคอมพิวเตอร์
        เป็นอีกหนึ่งสาขาของวิทยาศาสตร์ แต่ลงไปที่ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาพรวมคือการเรียนโปรแกรม ซอฟต์แวร์ สารสนเทศ จะเรียนไปทางด้านภาษาคอมฯ  เพื่อพัฒนาระบบทางด้านคอมพิวเตอร์ให้รันต่อ เป็นอีกคณะที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาด้านนี้มากค่ะ

คณะเศรษฐศาสตร์
        เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด ให้ตรงกับความต้องการที่ไม่จำกัดของมนุษย์ ป็นคณะที่เรียนการวิเคราะห์ คำนวณ ซึ่งจะมีตัวเลขและกราฟเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากๆ ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ต่างๆ มากมาย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
        เป็นการศึกษาสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานเทคนิควิทยาการทั้งทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม เข้าด้วยกัน เพื่อตอบสนองความต้องการในการดำรงชีวิตของมนุษย์ มองภายนอกก็คือการเรียนวาดๆ เขียนๆ แต่เรียนเยอะมากนะ เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในหลายด้าน รูปแบบศิลปะ ชุมชน พฤติกรรมมนุษย์ และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง

คณะเกษตรศาสตร์ - ประมง - วนศาสตร์
        กลุ่มคณะสายธรรมชาติ คณะเกษตรจะเรียนเกี่ยวกับ เกษตรกรรม พืชไร่ พืชสวน โรคพืช ต่างๆ ส่วนคณะประมงจะเรียนเกี่ยวกับ ธรรมชาติทางทะเล ไม่ใช่แค่สัตว์น้ำทางทะเล แต่รวมไปถึงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมทางน้ำด้วย สุดท้ายคณะวนศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ค่ะ
 

คณะครุศาสตร์ - ศึกษาศาสตร์ - ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
        เป็นคณะที่ผลิตครูและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจะเรียนศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับครูทั้งสิ้น ตั้งแต่เนื้อหาที่จะนำไปสอน การนำข้อมูลความรู้ไปประยุกต์ใช้ การพัฒนาการศึกษาหรือการอบรมสั่งสอน จิตวิทยาการสอน ซึ่งความรู้ทั้งหมดจะนำไปประยุกต์ใช้ในอาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาในอนาคต


คณะอักษรศาสตร์ - มนุษยศาสตร์ - ศิลปศาสตร์
        คือศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับอักษรหรือภาษา สภาวะของมนุษย์ รวมไปถึงวัฒนธรรมที่แฝงในภาษา การเรียนอักษรศาสตร์จึงไม่ใช่การเรียนแค่ภาษา แต่ยังเรียนประวัติศาสตร์และวรรณคดีที่สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมความคิดของชาติที่ใช้ภาษานั้นๆ

คณะนิเทศศาสตร์ - วารสารศาสตร์ - สื่อสารมวลชน
        คณะนี้เป็นคณะที่เรียนเกี่ยวการสื่อสาร สังคมและการใช้ชีวิตพื้นฐานในด้านต่างๆ ของมนุษย์ ตั้งแต่ภาษา การสื่อสาร การเข้าใจจิตใจและการกระทำของมนุษย์ รวมถึงศิลปวัฒนธรรม โดยใช้การวิเคราะห์ วิจารณ์ ด้วยเหตุและผล ทำให้เราได้รู้จักพฤติกรรมต่างๆ ของคนในสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ - บริหารธุรกิจ - การจัดการ
        เป็นคณะที่เรียนการบริหารทั่วไป ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญมากในการทำธุรกิจ ซึ่งในคณะนี้ก็จะแยกย่อยสาขาไปอีก การเรียนบริหารคือการจัดการทุกอย่างให้เข้ารูปเข้ารอย พร้อมกับรู้จักการวางแผน การทำการตลาด การบัญชี การควบคุมต้นทุน พร้อมทั้งรู้จักการบริหารคนด้วยค่ะ

คณะนิติศาสตร์ 
        เป็นคณะที่เรียนเกี่ยวกับ "กฎหมาย" คือกฎหมายเป็นเครื่องมือในการศึกษา ซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วว่ากฎหมายเป็นข้อกำหนดที่ทำให้เราอยู่ด้วยกันในประเทศ การเรียนในคณะนิติศาสตร์คือการเรียนเพื่อใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและมีจริยธรรม

คณะรัฐศาสตร์ - สังคมสงเคราะห์ 
        การเรียนคณะรัฐศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่เรียนเกี่ยวกับรัฐ สังคม การเมืองการปกครอง ตั้งแต่ประวัติศาสตร์การปกครอง แนวคิดและกระบวนการทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ทั้งภายในรัฐและระหว่างรัฐ จนเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เรียนในหลายแนวทางเพื่อให้รอบรู้ทุกด้าน สามารถนำความรู้ไปใช้ต่อในการวางแผนและบริหารจัดการภายในสังคมและรัฐ

คณะจิตวิทยา
        จิตวิทยา เป็นศาสตร์หนึ่งในวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และกระบวนการทางจิต การศึกษาพฤติกรรมของคนเรามีทั้งที่สังเกตง่ายๆ และพฤติกรรมที่ซับซ้อนได้รับอิทธิพลจากหลายปัจจัย เพื่อค้นหาสาเหตุและทำความเข้าใจลักษณะธรรมชาติของพฤติกรรมมนุษย์

คณะศิลปกรรมศาสตร์
        เป็นการเรียนการสอนด้านศิลปะ และการออกแบบ สอนและส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมใหม่ๆ โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ด้านวิชาการและการลงมือปฏิบัติ เพื่อทำความเข้าใจในรากเหง้าของศิลปะแขนงต่างๆ ตามภาควิชาที่เลือกเรียน

คณะการท่องเที่ยว - การโรงแรม - ธุรกิจการบิน
        เป็นคณะที่เรียนเกี่ยวกับการให้บริการ การท่องเที่ยวจะเรียนรู้การจัดการ วางแผน ควบคุมงบ และการโปรโมทด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมจะเรียนเกี่ยวกับธุรกิจที่พัก ตั้งแต่งานทั้งหมดในโรงแรมจนไปถึงการบริการหน้างาน สุดท้ายธุรกิจการบิน จะเน้นที่การบริการในการเดินทางทางอากาศ การออกตั๋ว การดูแลภายในสนามบิน บนเครื่องบิน เป็นต้น

        ในแต่ละคณะก็จะมีสาขาแยกย่อยลงไปอีก ถ้าใครมองภาพรวมของแต่ละคณะและสนใจก็อย่าลืมเจาะลึกไปที่สาขาด้วยนะคะ แล้วค่อยเลือกกันอีกทีว่าจะเรียนต่อด้านไหน ซึ่งแต่ละคณะก็จะใช้คะแนนสอบแตกต่างกัน เตรียมตัวก่อนตอนนี้ ยังไงก็ได้เปรียบค่ะ

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#คณะ #เรียนอะไร #คณะแพทยศาสตร์ #คณะทันตแพทยศาสตร์ #คณะเภสัชศาสตร์ #คณะวิศวกรรมศาสตร์ #คณะอักษรศาสตร์ #คณะนิเทศศาสตร์ #บัญชี #บริหาร #นิติศาสตร์ #นิติศาสตร์

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?