ซ่อน
แสดง

เซอร์ไพรส์!! ม.แม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครอีก 27 สาขา ถึง 16 ส.ค.นี้! []

วิว
      ในขณะที่หลายๆ มหาวิทยาลัยเข้าสู่กระบวนการขึ้นทะเบียนนักศึกษา ลงทะเบียนเรียน และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่กันไปแล้ว ก็ยังมีอีกมหาวิทยาลัยนึง ที่เปิดโอกาสให้น้องๆ เข้ามาสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 ก่อนที่จะเปิดภาคเรียนกัน
 
เซอร์ไพรส์!! ม.แม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครอีก 27 สาขา ถึง 16 ส.ค.นี้!
 
     มหาวิทยาลัยที่พี่แนนนี่กำลังพูดถึง นั่นก็คือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เพราะตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2561 โดยจะปิดรับสมัครในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 นี้ เซอร์ไพรส์!! ม.แม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครอีก 27 สาขา ถึง 16 ส.ค.นี้!
 
     ในครั้งนี้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเปิดรับทั้งหมด 27 สาขาวิชา ได้แก่
 • อนามัยสิ่งแวดล้อม
 • เคมีประยุกต์
 • เทคโนโลยีชีวภาพ
 • วิศวกรรมวัสดุ
 • เศรษฐศาสตร์
 • บริหารธุรกิจ
 • การจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการทางการบิน)
 • การจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติส์ทางการบิน)
 • การจัดการธุรการบิน (การปฏิบัติการทางการบิน)
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
 • เทคโนโลยีการอาหาร
 • เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ
 • นิติศาสตร์
 • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • สาธารณสุขศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
 • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • การแพทย์แผนจีน
 • การพัฒนาระหว่างประเทศ
 • จีนศึกษา
 • การสอนภาษาจีน
   
  หลักฐานประกอบการสมัคร
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว
 • สำเนาบัตรประจำประชาชน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
   
  เกณฑ์การสอบคัดเลือก
 • พิจารณาและแจ้งกำหนดการสอบคัดเลือกเป็นรายบุคคล
   
      น้องๆ สามารถติดตามรายละเอียดและสมัครสอบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย เซอร์ไพรส์!! ม.แม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครอีก 27 สาขา ถึง 16 ส.ค.นี้!
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง #tcas61 #รับตรง61 #รับตรงแม่ฟ้าหลวง #แม่ฟ้าหลวง #แม่ฟ้าหลวง รับสมัคร

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?