ซ่อน
แสดง

ม.นวมินทราธิราช เปิดสาขาใหม่ ต้อนรับ #dek62 []

วิว
     สวัสดีค่ะน้องๆ ช่วงนี้ข่าวคราวของการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 หรือที่เรียกกันว่า TCAS 62 ก็เริ่มทยอยออกมาให้ได้เห็นกันบ้างแล้ว โดยเฉพาะบทสรุป TCAS 62 จากเวทีประชาพิจารณ์ที่เปรยๆ กำหนดการออกมาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งก็จะเห็นสิ่งใหม่ๆ หลายอย่าง เช่น การเลือกอันดับ TCAS รอบ 3 แบบใหม่ การกำหนดระยะเวลาใหม่ เป็นต้น รวมถึงการเปิดหลักสูตรใหม่ๆ สาขาใหม่ๆ อีกด้วย
 
ม.นวมินทราธิราช เปิดสาขาใหม่ ต้อนรับ <a href="https://www.dek-d.com/tag/dek62/" class="hashtag" target="_blank">#dek62</a>
 
     ก่อนหน้านี้ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เตรียมเปิด 2 สาขาใหม่ในปีการศึกษา 2562 นี้ ทางมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชก็เช่นกัน เตรียมเปิดสาขาใหม่ อย่างสาขาการบริการธุรกิจการบิน รวมถึงพัฒนาต่อยอดหลักสูตรอนุปริญญาอีก 3 สาขาด้วย
     ปกติแล้ว มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดสอนในระดับปริญญาตรีอยู่ 6 หลักสูตรหลักๆ ได้แก่
 • หลักสูตรแพทยศาสตร์ (วชิรพยาบาล)
 • หลักสูตรรังสีเทคนิค
 • หลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
 • หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล
 • หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (เกื้อการุณย์)
     ล่าสุด! เตรียมเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการบริการธุรกิจการบิน (Aviation Business Service) ซึ่งได้รับความร่วมมือกับ บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด (TFT) โดยเนื้อหาหลักสูตร จะครอบคลุมงานทางด้าน Airline และ Airport รวมถึงความรู้และทักษะด้านการดูแลสุขภาพในระดับผู้ช่วยพยาบาล
 
     น้องๆ จะได้เรียนและฝึกปฏิบัติจริง เช่น การจัดการระบบความปลอดภัยการบิน การบริหารจัดการบัตรโดยสาร การบริการภาคพื้นดิน การบริการบนเครื่องบิน การบริหารจัดการคลังสินค้า การดูแลปัญหาสุขภาพ เป็นต้น
     ส่วน 3 หลักสูตรที่พัฒนาต่อยอดมาจากอนุปริญญา ภายใต้วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง ได้แก่
 • หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอาคาร
 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบราง
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย
   
     ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชาเพิ่มเติม และการรับสมัคร ปีการศึกษา 2562 (ครั้งแรก) จะเป็นอย่างไรนั้น ให้น้องๆ รอติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดอีกครั้งนึงค่ะ
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง #tcas62 #dek62 #ม.นวมินทราธิราช #สาขาใหม่ปี 62 #สาขาเปิดใหม่ #แพทย์ วชิรพยาบาล #พยาบาล เกื้อการุณย์

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?