ซ่อน
แสดง

ว่าที่หมอพร้อมไหม? BMAT เปิดรับสมัครแล้ว! (รอบแรก กันยายน จะปิด12 ส.ค.นี้) []

วิว
      น้องๆ คนไหนที่ต้องการสมัครรับตรงรอบ Portfolio บรรดาคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์ โดยเฉพาะภาคภาษาอังกฤษ หรือ ภาค International (บางที่ภาคภาษาไทยก็ใช้) จะต้องยื่นผลคะแนนสอบ BMAT สำหรับพิจารณาคัดเลือก เช่นเดียวกับการสมัครในระบบ TCAS 62 ด้วย
 
ว่าที่หมอพร้อมไหม? BMAT เปิดรับสมัครแล้ว! (รอบแรก กันยายน จะปิด12 ส.ค.นี้)
 
     การสอบ BMAT หรือ Biomedical Admissions Test เป็นข้อสอบที่จัดทำโดย Cambridge Assessment Admissions Testing ซึ่งในการสอบ 1 ครั้งจะใช้เวลาทั้งหมด 2 ชั่วโมง โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
1. ความถนัดและทักษะ เป็นสอบปรนัย 35 ข้อ เวลา 60 นาที
2. ความรู้และการประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์ เป็นข้อสอบปรนัย 27 ข้อ เวลา 30 นาที
3. งานเขียน เป็นการบรรยาย โดยเลือก 1 จาก 3 คำถาม เวลา 30 นาที
 
     จะมีการจัดสอบปี 2 ละครั้ง ได้แก่เดือนกันยายน และ เดือนตุลาคม โดยในปีการศึกษา 2561 (สำหรับยื่น TCAS 62) มีกำหนดการ ดังต่อไปนี้
  รอบเดือนกันยายน ว่าที่หมอพร้อมไหม? BMAT เปิดรับสมัครแล้ว! (รอบแรก กันยายน จะปิด12 ส.ค.นี้)
 • สมัครสอบ วันที่ 25 มิถุนายน - 12 สิงหาคม 2561
 • สอบ วันที่ 1 กันยายน 2561
 • ประกาศผล วันที่ 21 กันยายน 2561
 • ช่องทางการสมัคร ทดสอบ Icon ว่าที่หมอพร้อมไหม? BMAT เปิดรับสมัครแล้ว! (รอบแรก กันยายน จะปิด12 ส.ค.นี้)
   
  รอบเดือนตุลาคม
 • สมัครสอบ วันที่ 1 กันยายน - 1 ตุลาคม 2561
 • สมัครสอบล่าช้า ได้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2561
 • สอบ วันที่ 31 ตุลาคม 2561
 • ประกาศผล วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
 • ช่องทางการสมัคร ทดสอบ Icon ว่าที่หมอพร้อมไหม? BMAT เปิดรับสมัครแล้ว! (รอบแรก กันยายน จะปิด12 ส.ค.นี้)
   
      สำหรับน้องๆ คนไหนที่สนใจสมัครสอบใน TCAS62 ให้ตรวจสอบว่าทางมหาวิทยาลัยระบุใช้ผลคะแนนในรอบใด เช่น
     นอกจากนี้สำหรับการสมัคร BMAT ในรอบเดือนตุลาคม น้องๆ สามารถสมัครสอบได้อีกช่องทางหนึ่ง โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม - 28 กันยายน 2561 และสมัครล่าช้าได้ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 (วันสอบและวันประกาศผล วันเดียวกัน) ว่าที่หมอพร้อมไหม? BMAT เปิดรับสมัครแล้ว! (รอบแรก กันยายน จะปิด12 ส.ค.นี้)
     ทั้งนี้น้องๆ อย่าลืม!! ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของมหาวิทยาลัยที่ต้องการจะสมัครให้ละเอียดรอบคอบ โดยเฉพาะ "คะแนน BMAT" ตรวจสอบให้ชัดเจนว่ามหาวิทยาลัยระบุใช้ผลคะแนนในรอบใด รวมถึงคะแนนอื่นๆ ที่ต้องยื่นประกอบการพิจารณาด้วย
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง #Portfolio #portfolio 62 #bmat #b-mat #สอบหมอ #หมอ อินเตอร์ #สอบแพทย์ #แพทย์ อินเตอร์ #สมัคร bmat

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?