/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

เจาะลึกกฎ TCAS 62 "สละสิทธิ์ได้ครั้งเดียว" ฉบับเข้าใจง่าย! []

วิว

 
     เมื่อเดือนที่แล้ว ทางทปอ. ได้ออกมาแถลงข่าวถึงแนวทางการรับสมัครนิสิตนักศึกษาในระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งก็มีรายละเอียดหลายๆ อย่างเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็น ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการสมัคร การเลือกอันดับ ระบบสารสนเทศ และการสละสิทธิ์
 

 
     การสละสิทธิ์ในระบบ TCAS 61 นั้น น้องๆ สามารถสละสิทธิ์เมื่อไหร่ก็ได้ เพียงแค่ดำเนินการให้ทันการเปิดรับสมัครในรอบถัดไป ซึ่งก็กลายเป็นหนึ่งในปัญหาที่ทปอ.หยิบยกมาพัฒนาปรับปรุงระบบ TCAS ส่งผลให้ในปีการศึกษา 2562 นี้ การสละสิทธิ์ในระบบ TCAS มีการเปลี่ยนแปลงไป อยู่ภายใต้ concept "สละสิทธิ์ได้เพียงครั้งเดียว"
     วันนี้พี่แนนนี่ก็จะมาอธิบายแบบเจาะลึกให้น้องๆ ได้รู้ว่า "การสละสิทธิ์ได้เพียงครั้งเดียว" เป็นอย่างไร
 
  นิยามคำศัพท์
 • การยืนยันสิทธิ์
คือ การยืนยันว่าน้องๆ ตัดสินใจว่าจะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่ผ่านการคัดเลือก
 • การสละสิทธิ์
คือ การยกเลิกสิทธิ์ที่น้องๆ ได้ยืนยันสิทธิ์ไปแล้วก่อนหน้านี้ ซึ่งใน TCAS 62 จะทำได้แค่ครั้งเดียว
 • การไม่ยืนยันสิทธิ์
คือ การปฏิเสธการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่น้องๆ ผ่านการคัดเลือก และไม่ถือว่าได้ใช้สิทธิ์ไปแล้ว
 • Auto-Clearing House
คือ การยืนยันสิทธิ์แบบอัตโนมัติ  จะเป็นกรณีพิเศษของ TCAS รอบ 3 และ 4 คือ เมื่อไปสัมภาษณ์ก็จะถือว่ายืนยันสิทธิ์ทันที 
 
 
  Concept "สละสิทธิ์ได้เพียงครั้งเดียว"
      การสละสิทธิ์ได้เพียงครั้งเดียว ก็คือ น้องๆ มีสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนใจว่า ไม่ต้องการเข้าไปเรียนในสาขาวิชาที่ได้ "ยืนยันสิทธิ์" ไปแล้ว และต้องการจะสมัครในระบบ TCAS ต่อไป ซึ่งจะสามารถยกเลิก หรือสละสิทธิ์ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น และจะไม่สามารถยกเลิกการสละสิทธิ์ หรือเปลี่ยนใจกลับไปเลือกอันเดิมได้อีก (ง่ายๆ ว่า น้องๆ จะสามารถกด "ยืนยันสิทธิ์" ในระบบได้เพียง 2 ครั้ง เท่านั้น)
     สำหรับการสละสิทธิ์นี้ น้องๆ จะต้องดำเนินการในระบบของทปอ. ภายในวันที่กำหนดเท่านั้น ซึ่งภายในระยะเวลาที่กำหนดนี้ น้องๆ สามารถแก้ไขสิทธิ์ ว่าจะยืนยัน หรือ ไม่ยืนยัน ในสาขาไหน ได้ทั้งหมด 3 ครั้ง เมื่อหมดเวลา ทปอ.จะยึดการแก้ไขครั้งสุดท้ายที่ดำเนินการไป
     หมายเหตุ: เมื่อน้องๆ กดปุ่ม "สละสิทธิ์" ในระบบแล้ว ทางทปอ.จะคืนสิทธ์ในการสมัครรอบถัดไปให้ทันทีแบบอัตโนมัติ
 
  ขั้นตอนในการยืนยันสิทธิ์
 • สำหรับรอบ 1,2 และ 5
     เมื่อน้องๆ ผ่านการคัดเลือกแล้ว ให้เข้าไปกด "ยืนยันสิทธิ์" สาขาวิชาที่ต้องการ 1 สาขา หรือถ้าไม่ต้องการสาขาใด ให้กด "ไม่ยืนยันสิทธิ์" จากนั้นระบบจะให้ 'ยืนยันตัวตน' ผ่านอีเมล หรือเบอร์โทรศัพท์ด้วยระบบ OTP
 
 • สำหรับรอบ 3 และ 4 (Auto-Clearing House)
     เมื่อ ทปอ. ประกาศผล แล้วน้องๆ ต้องการสาขานั้น ให้ไปเข้าสอบสัมภาษณ์ โดยทางมหาวิทยาลัยจะมีเอกสาร ให้น้องๆ เซ็นชื่อเพื่อ "ยืนยันสิทธิ์" ในขณะเดียวกัน ถ้าไม่ต้องการเรียนในสาขานั้น ให้ลงชื่อว่า "ไม่ยืนยันสิทธิ์" หรือไม่ไปสอบสัมภาษณ์
 
  ตัวอย่างการสละสิทธิ์
กรณีที่ 1 สละสิทธิ์ 1 ครั้งในระบบตามปกติ
น้อง A ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 1 Portfolio ทดสอบ Icon ยืนยันสิทธิ์ในระบบ ทปอ.แล้ว ทดสอบ Icon เปลี่ยนใจ ทดสอบ Icon
ทำการสละสิทธิ์รอบที่ 1 ทดสอบ Icon สามารถสมัครรอบที่ 2 โควตาได้ ทดสอบ Icon ผ่านการคัดเลือก ทดสอบ Icon
ยืนยันสิทธิ์ในระบบทปอ.

 
กรณีที่ 2 ไม่ยืนยันสิทธิ์เพื่อไปรอบต่อไป + สละสิทธิ์ 1 ครั้งในระะบบตามปกติ
น้อง B ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 1 Portfolio ทดสอบ Icon ไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ในระบบทปอ. ทดสอบ Icon
สามารถสมัครรอบที่ 3 รับตรงร่วมกันได้ ทดสอบ Icon ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 3 ทดสอบ Icon
Auto-Clearing (ไปสอบสัมภาษณ์) ทดสอบ Icon เปลี่ยนใจ ทดสอบ Icon ทำการสละสิทธิ์รอบที่ 3 ในระบบ ทดสอบ Icon
สามารถสมัครสอบในรอบที่ 4 Admissioin ได้ ทดสอบ Icon ผ่านการคัดเลือก ทดสอบ Icon
ยืนยันสิทธิ์ในระบบทปอ.

 
กรณีที่ 3 ไม่ยืนยันสิทธิ์เพื่อไปรอบต่อไป + ยืนยันสิทธิ์ในระบบปกติในรอบอื่นๆ
น้อง C ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 2 โควตา ทดสอบ Icon ไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ในระบบทปอ. ทดสอบ Icon
สามารถสมัครรอบที่ 3 รับตรงร่วมกันได้ ทดสอบ Icon ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 3 ทดสอบ Icon
Auto-Clearing ทดสอบ Icon ไม่ไปสอบสัมภาษณ์ ทดสอบ Icon สามารถสมัครสอบในรอบที่ 4 Admissioin ได้ ทดสอบ Icon
ผ่านการคัดเลือก ทดสอบ Icon ยืนยันสิทธิ์ในระบบทปอ.

 
กรณีที่ 4 สละสิทธิ์มากกว่า 1 ครั้ง
น้อง D ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 1 Portfolio ทดสอบ Icon ไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ในระบบทปอ. ทดสอบ Icon
สามารถสมัครรอบที่ 2 โควตา ทดสอบ Icon ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 2 ทดสอบ Icon
ยืนยันสิทธิ์ในระบบทปอ. ทดสอบ Icon เปลี่ยนใจ ทดสอบ Icon ทำการสละสิทธิ์รอบที่ 2 ในระบบ ทดสอบ Icon
สามารถสมัครสอบในรอบที่ 3 โควตา ได้ ทดสอบ Icon Auto-Clearing (ไปสอบสัมภาษณ์/ยืนยันสิทธิ์) ทดสอบ Icon เปลี่ยนใจ ทดสอบ Icon ทำการสละสิทธิ์รอบที่ 3 ในระบบ ทดสอบ Icon ไม่สามารถสมัครในระบบ TCAS ได้อีก

 
  ปฏิทินการสละสิทธิ์
 • สละสิทธิ์ช่วงที่ 1 วันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2562 : สำหรับสละสิทธิ์รอบ Portfolio
 • สละสิทธิ์ช่วงที่ 2 วันที่ 26 – 27 เมษายน 2562 : สำหรับสละสิทธิ์รอบ Portfolio และ โควตา
 • สละสิทธิ์ช่วงที่ 3 วันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2562 : สำหรับสละสิทธิ์รอบ Portfolio โควตา และ รับตรงร่วมกัน
 • สละสิทธิ์ช่วงที่ 4 วันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2562 : สำหรับสละสิทธิ์รอบ Portfolio โควตา รับตรงร่วมกัน และ แอดมิชชั่น
   
  Q & A
Q: ถ้าทำการสละสิทธิ์ครั้งที่ 2 จะเกิดอะไรขึ้น?
A: ไม่สามารถสมัครมหาวิทยาลัยในระบบ TCAS ได้แล้ว ต้องสมัครมหาวิทยาลัยนอกระบบ หรือมหาวิทยาลัยเอกชน
 
Q: ไม่เข้ากด “ยืนยันสิทธิ์” หรือ "ไม่ยืนยันสิทธิ์” ในระบบ ทปอ. ไม่เข้าไปทำอะไรเลย เท่ากับสละสิทธิ์ ใช่หรือไม่
A: ใช่ค่ะ ถ้าไม่เข้าระบบไปทำการใดใด ถือว่า สละสิทธิ์ในสาขานั้นๆ แต่ไม่ถือว่า "เสียสิทธิ์" สามารถสมัครต่อในรอบต่อไปได้
 
Q: รอบ 3-4 เป็น Auto-Clearing House ต้องเข้าไปในเว็บไซต์เพื่อยืนยันสิทธิ์อีกไหม
A: ไม่ต้องเข้าไปในระบบ แต่วันสอบสัมภาษณ์ ทางมหาวิทยาลัยจะมีเอกสารให้น้องๆ ลงนามว่า “ยืนยันสิทธิ์”
 
Q: สละสิทธิ์นอกช่วงเวลาที่ ทปอ. กำหนดได้ไหม
A: ไม่ได้ค่ะ
 
Q: ถ้าเข้าไปสละสิทธิ์กับทางมหาวิทยาลัยโดยตรงจะได้ไหม
A: ได้ค่ะ แต่ก็ต้องเข้ามาทำการสละสิทธิ์ตามรอบที่ ทปอ. กำหนดไว้ ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถสมัครรอบถัดไปได้
 
     สรุปว่า "การสละสิทธิ์" จะต้องทำก่อนที่จะ "สมัคร" ในรอบถัดไป และ "การสละสิทธิ์ได้เพียงครั้งเดียว" หมายถึง มีสิทธิ์ที่ยกเลิกการยืนยันสิทธิ์เพื่อไปรอบต่อไปได้ 1 ครั้งตลอดการรับสมัครในระบบ TCAS ทั้ง 5 รอบ หากมีการสละสิทธิ์ครั้งที่ 2 ในทางปฏิบัติสามารถทำได้ แต่นั่นคือการที่น้องๆ ทิ้งสิทธิ์ TCAS ทั้งระบบไปเลย ดังนั้น ระวังกันให้ดีๆ นะคะ ตัดสินใจให้ดีก่อนจะ "ยืนยัน" หรือ "สละสิทธิ์" ในคณะที่สอบได้ แต่วิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือ สอบเข้าคณะที่ตัวเองต้องการตั้งแต่ต้น เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ค่ะ
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง #แอดมิชชั่น #TCAS62 #การสละสิทธิ์ #สละสิทธิ์ได้ครั้งเดียว #การสละสิทธิ์ TCAS62

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป