/>
ซ่อน
แสดง
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

รวมค่าใช้จ่าย TCAS 62 ทั้ง 5 รอบ ม.6 เตรียมเงินไว้ ขั้นต่ำ 3,000 สูงสุด 12,000 Up! []

วิว
         สวัสดีค่ะ ถ้าพูดถึงเรื่องใหญ่ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย บางทีอาจจะไม่ได้มีแค่ยังไม่เจอคณะที่ใช่ เครียดกลัวสอบไม่ติด อ่านหนังสือไม่ทัน ฯลฯ แต่ยังมีเรื่องของเงินๆ ทองๆ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะ ทปอ. ก็รับฟังปัญหาจากน้องๆ แล้วนำมาปรับแก้ค่ะ มีการลดค่าใช้จ่ายในรอบ 3 ขอความร่วมมือมหา’ลัยให้กำหนดรับพอร์ต 10 หน้าด้วย น้องๆ จะได้ไม่ต้องไปปริ้นท์สีเข้าเล่มหนาๆ กันให้เปลือง 


 
         วันนี้พี่เมก้าก็เลยไปรวบรวม “ค่าใช้จ่าย TCAS ทั้ง 5 รอบ” มาฝาก แต่ขอเตือนน้องๆ ก่อนว่า อย่าเพิ่งตกใจกับบางรอบที่จำนวนเงินพุ่งปรี๊ดขนาดนี้ ยังมีรอบอื่นๆ ที่เราสามารถสอบติดได้แบบ “ดีจังตังค์อยู่ครบ” ตามไปดูพร้อมกัน แล้วเตรียมวางแผนการใช้เงินสมัครสอบได้เลย  

TCAS รอบที่ 1 Portfolio
         รอบพอร์ตฟอลิโอ ส่วนใหญ่เป็นการคัดเลือกน้องๆ เข้าศึกษาโดยแฟ้มสะสมผลงาน แสดงความสามารถพิเศษและความถนัดกันได้เต็มที่ สมัครได้ไม่จำกัดโครงการ เกณฑ์การรับและค่าใช้จ่ายแต่ละคณะ/มหา'ลัยเป็นคนกำหนดเอง 

กลุ่มวิทย์สุขภาพ 

คณะแพทยศาสตร์ / คณะทันตแพทยศาสตร์
ทดสอบ Icon ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 250 - 1,000 บาท
 ทดสอบ Icon ค่าสอบสัมภาษณ์และทดสอบสุขภาพจิต 2,500 บาท
 ทดสอบ Icon ค่าธรรมเนียมตรวจสุขภาพ 1,500 - 1,700 บาท
ทดสอบ Icon ค่าสมัครสอบวัดความถนัดเพิ่มเติม
 ทดสอบ Icon คะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
         TOEFL ประมาณ 6,000 บาท
         IELTS 6,900 บาท  
         SAT ประมาณ 3,000 บาท
         CU-TEP 900 บาท
 ทดสอบ Icon คะแนนสอบเฉพาะทางสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อสาขาการแพทย์
         BMAT 6,700 บาท
ทดสอบ Icon ตัวอย่างโครงการ
         คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางภาษาอังกฤษ
         คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น โครงการ MD02 / MDX
         คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล 
         คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล 

คณะพยาบาลศาสตร์
ทดสอบ Icon ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 350 - 400 บาท
 ทดสอบ Icon ค่าธรรมเนียมตรวจสุขภาพ 940 บาท
ทดสอบ Icon ค่าสมัครสอบวัดความถนัดเพิ่มเติม 
 ทดสอบ Icon คะแนนสอบความถนัด วิภาววิสัย และจิตวิทยา 300 บาท
ทดสอบ Icon ตัวอย่างโครงการ
         วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ  
         คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ม.นวมินทราธิราช
         คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น โครงการร่วมพัฒนาตำรวจตระเวนชายแดนฯ 

คณะเภสัชศาสตร์  
ทดสอบ Icon ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 200 - 700 บาท
ทดสอบ Icon ตัวอย่างโครงการ
         คณะเภสัชศาสตร์ : โครงการพิเศษ ม.ขอนแก่น
         คณะเภสัชศาสตร์ : โควตา 14 จังหวัด ม.สงขลาฯ

คณะสหเวชศาสตร์ / เทคนิคการแพทย์ / สาธารณสุขศาสตร์
ทดสอบ Icon ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 200 - 300 บาท
ทดสอบ Icon ตัวอย่างโครงการ
         รับตรง ม.มหิดล
         โครงการรับ นร. ที่มีผลการเรียนดี ม.สงขลาฯ
         สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์
ทดสอบ Icon ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 200 - 700 บาท
ทดสอบ Icon ตัวอย่างโครงการ
         โครงการช้างเผือก ม.เกษตรฯ
         โครงการพิจารณาผลการเรียน และแฟ้มสะสมผลงาน ม.แม่โจ้ 
         คณะสัตวแพทยศาสตร์ กลุ่มบุคลากรกรมปศุสัตว์ ม.ขอนแก่น

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์ / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การกีฬา / วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี / วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี / คณะเทคโนโลยีและการเกษตร / คณะเกษตรศาสตร์ / คณะประมง
ทดสอบ Icon ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 300 - 400 บาท
ทดสอบ Icon ตัวอย่างโครงการ
         รับตรงความสามารถด้านนวัตกรรมฯ (หุ่นยนต์) มจพ.
         รับตรงรอบที่ 1/1 ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
         รับตรง Portfolio รอบที่ 1 สจล.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ทดสอบ Icon ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 200 - 350 บาท
ทดสอบ Icon ตัวอย่างโครงการ
         โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรฯ 
         โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สอวน.) ม.ขอนแก่น
         โครงการความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมฯ มจธ.
ทดสอบ Icon ค่าสมัครสอบวัดความถนัดเพิ่มเติม 
 ทดสอบ Icon คะแนนสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
         CU-AAT 1,300 บาท
         SAT II (Math Level 2 // Physics and Chemistry) ประมาณ 3,000 - 4,000 บาท
 ทดสอบ Icon คะแนนสอบว้ดความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
         CU-ATS 1,000 บาท 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ IT / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT 
ทดสอบ Icon ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 200 - 500 บาท
ทดสอบ Icon ตัวอย่างโครงการ
         โครงการคัดเลือกโดยพิจารณาจาก Portfolio รอบที่ 1 คณะ IT สจล.
         โครงการรับตรง ประเภทสาขาวิชาในกลุ่ม A ม.เทคโนโลยีสุรนารี 
         โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio คณะ ICT ม.มหิดล

กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

คณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ / ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ทดสอบ Icon ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 200 - 300 บาท
ทดสอบ Icon ตัวอย่างโครงการ
         โครงการรับตรง TCAS คณะครุศาสตร์ มรภ.จัทรเกษม 
         ครงการคัดเลือกโดยพิจารณาจาก Portfolio คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ สจล.

คณะนิเทศศาสตร์ / วารสารศาสตร์ฯ
ทดสอบ Icon ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 200 - 600 บาท
ทดสอบ Icon ค่าสมัครสอบวัดความถนัดเพิ่มเติม 
 ทดสอบ Icon คะแนนสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
         TOEFL ประมาณ 6,000 บาท
         IELTS 6,900 บาท  
         TOEIC 1,500 บาท
         CU-TEP 900 บาท
         SWU-SET 500 บาท
ทดสอบ Icon ตัวอย่างโครงการ
         คณะวิทยาการสื่อสาร (ปัตตานี) สาขานิเทศศาสตร์ 
         โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่่อสารสังคม มศว

กลุ่มคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะอักษรศาสตร์ / ศิลปศาสตร์ / มนุษยศาสตร์ / โบราณคดี 
ทดสอบ Icon ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 250 - 350 บาท
ทดสอบ Icon ค่าสมัครสอบวัดความถนัดเพิ่มเติม 
 ทดสอบ Icon คะแนนสอบวัดความสามารถทางภาษา
         TOEFL ประมาณ 6,000 บาท
         IELTS 6,900 บาท  
         SAT ประมาณ 3,000 บาท
         CU-TEP 900 บาท
         TU-GET 500 บาท
         TOPIK 700 บาท
         Goethe-Zertifikat A2 2,300 บาท
         JLPT ระดับ N1 N2 N3 = 800 บาท / N4 N5 = 600 บาท 
         DELF ระดับ A1 A2 = 800 บาท / B1 B2 = 900 บาท / C1 C2 = 1,200 บาท
         HSK ระดับ 1 = 500 บาท / ระดับ 2 = 700 บาท / ระดับ 3 = 900 บาท / ระดับ 4 = 1,200 บาท / ระดับ 5 = 1,600 บาท / ระดับ 6 = 2,000 บาท
ทดสอบ Icon ตัวอย่างโครงการ
         โครงการผู้มีศักยภาพสูง ม.ขอนแก่น
         คณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดล 

คณะรัฐศาสตร์ / คณะนิติศาสตร์ / คณะสังคมวิทยา / คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ทดสอบ Icon ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 200 - 350 บาท
ทดสอบ Icon ค่าสมัครสอบวัดความถนัดเพิ่มเติม 
 ทดสอบ Icon คะแนนสอบวัดความสามารถทางภาษา
         IELTS 6,900 บาท  
         TU-GET 500 บาท
         TOEFL - IBT ประมาณ 6,000 บาท
ทดสอบ Icon ตัวอย่างโครงการ
         โครงการรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน ครั้งที่ 1/1 ม.ธรรมศาสตร์
         โครงการรับตรงในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะสังคมศาสตร์ฯ ม.ขอนแก่น
         โครงการนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ ม.เกษตรศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ / พาณิชยศาสตร์และการบัญชี / เศรษฐศาสตร์ / จิตวิทยา
ทดสอบ Icon ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 200 บาท
ทดสอบ Icon ค่าสมัครสอบวัดความถนัดเพิ่มเติม 
 ทดสอบ Icon คะแนนสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์
         TU-GET 500 บาท
         CU-AAT 1,300 บาท
         SAT ประมาณ 3,000 บาท
ทดสอบ Icon ตัวอย่างโครงการ
         โครงการนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษตรฯ 
         โครงการช้างเผือก คณะจิตวิทยา ม.เกษตรฯ 
        
ครงการรับตรงโดยไม่มีการสอบข้อเขียน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.

กลุ่มศิลปกรรม

คณะศิลปกรรมศาสตร์ / คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ / คณะมัณฑนศิลป์ / คณะดุริยางคศิลป์ / คณะดุริยางคศาสตร์
ทดสอบ Icon ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 200 - 600 บาท 
ทดสอบ Icon ตัวอย่างโครงการ
         โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม มศว
         โครงการเด็กดีผู้มีศักยภาพสูง คณะศิลปกรรมศาตร์ ม.ขอนแก่น
         โครงการยื่นแฟ้มสะสมผลงาน TCAS รอบ 1 คณะวิจิตรศิลป์ ม.เชียงใหม่ 

กลุ่มสถาปัตย์
ทดสอบ Icon ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 200 - 500 บาท
ทดสอบ Icon ค่าสมัครสอบวัดความถนัดเพิ่มเติม 
 ทดสอบ Icon คะแนนสอบวัดความสามารถทางภาษา
         TU-GET 500 บาท
         IELTS 6,900 บาท
         TOEFL ประมาณ 6,000 บาท
ทดสอบ Icon ตัวอย่างโครงการ
         โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ.
         โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์ ม.นเรศวร
         โครงการรับตรงโดยไม่มีสอบข้อเขียน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ. 

TCAS รอบที่ 2 รับตรงโควตา
         การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนและปฏิบัติ อาจมีการจัดสอบวิชาเฉพาะเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก กำหนดเกณฑ์ และค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบเอง

ทดสอบ Icon ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 200 - 600 บาท
ทดสอบ Icon ตัวอย่างค่าสมัครสอบในโครงการต่างๆ 
         โครงการรับสมัครคัดเลือก TCAS รอบที่ 2 มศว ค่าสมัครสอบ 600 บาท
         โครงการภาคตะวันออก 12 จังหวัด ม.บูรพา ค่าสมัครสอบ 500 บาท
         โครงการรับนักศึกษาระบบรับตรง (โควตา) ม.นเรศวร ค่าสมัครสอบ 500 บาท 
         โครงการผลิตแพทย์เพิ่มชาวชนบท ม.มหาสารคาม ค่าสมัครสอบ 500 บาท
         โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข) ม.บูรพา ค่าสมัครสอบ 500 บาท
         โครงการผลิตแพทย์เพิ่มชาวชนบท ม.นราธิวาส ค่าสมัครสอบ 400 บาท
         โควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากร ค่าสมัครสอบ 400 บาท 
         โควตารับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ ม.สงขลานครินทร์ ค่าสมัครสอบ 400 บาท
         โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ ม.แม่ฟ้าหลวง ค่าสมัครสอบ 300 บาท
         โควตา TCAS รอบ 2 ม.มหิดล ค่าสมัครสอบ 250 บาท
         โควตาภาคเหนือ ม.เชียงใหม่ ค่าสมัครสอบ 250 บาท
         โควตาภาคอีสาน ม.สุรนารี ค่าสมัครสอบ 200 บาท
         โครงการลูกพระพิรุณ ม.เกษตรศาสตร์  ค่าสมัครสอบ 200 บาท
         โครงการความสามารถพิเศษ รับแบบโควตาพื้นที่ ม.ธรรมศาสตร์ ค่าสมัครสอบ 200 บาท

ทดสอบ Icon ตัวอย่างค่าสมัครสอบในกรณีที่มีจัดสอบวิชาเฉพาะเพิ่มเติม 
         โควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากร ค่าสอบวิชาเฉพาะ วิชาละ 200 บาท เช่น PSAT เภสัชศาสตร์
         โควตาภาคเหนือ มช. ค่าสอบวิชาเฉพาะ 250 - 350 บาท เช่น FA1 FA2 FA3 วิจิตรศิลป์  
         โครงการลูกพระพิรุณ ม.เกษตรศาสตร์ ค่าสอบวิชาเฉพาะไม่เกิน 300 บาท

         บางโครงการยังเรียกใช้คะแนนสอบวัดความสามารถทางภาษา ตัวอย่าง 
         โครงการพัฒนากีฬาชาติ คณะจิตวิทยา จุฬาฯ เช่น TOEFL IELTS CU-TEP CU-AAT อัตราเริ่มต้น 900 - 6,000 บาท

TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 
         รอบที่ 3 เป็นรอบที่ใช้คะแนนสอบกลาง มีผลคะแนนสอบที่ต้องเสียค่าสมัครคือ GAT PAT 9 วิชาสามัญ วิชาเฉพาะแพทย์ กสพท มีตารางค่าใช้จ่ายวิชาสอบ แยกตามกลุ่มคณะมาฝากค่ะ 

ตารางค่าสมัครสอบแยกตามกลุ่มคณะ


 
         จากตารางด้านบน น้องๆ สายวิทย์จะเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบมากสุดอยู่ที่ 2,200 บาท ส่วนสายศิลป์ค่าใช้จ่ายรวมมากสุดอยู่ที่ 1,200 บาทค่ะ แต่อย่าลืมว่าค่าใช้จ่ายนี้ยังไม่รวมกับค่าสมัครสอบรอบที่ 3 รับตรงร่วมกันนะคะ ปีนี้เลือกสมัครได้ 6 อันดับ อันดับละ 100 บาท 

         สมมติว่าเลือกแพทย์ กสพท ทั้ง 6 อันดับ นั่นจะเท่ากับว่าน้องๆ เสียค่าสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ (700) + วิชาเฉพาะแพทย์ (800) + ค่าอันดับ (600) + ค่าจัดการสิทธิ์ (50) = 2,150 บาท 

TCAS รอบที่ 4 Admission 

         สำหรับแอดมิชชั่น คะแนนสอบกลางที่ใช้คือ GAT PAT (เช็กค่าใช้จ่ายได้จากตารางด้านบน) O-NET ฟรี! ค่าสมัครในรอบนี้คงอยู่เหมือนเดิม เลือกได้ 4 อันดับ อันดับแรก มีค่าสมัคร 100 อันดับถัดไป บวกเพิ่มอันดับละ 50 บาท ถ้าเลือกทั้ง 4 อันดับ ค่าใช้จ่ายก็จะอยู่ที่ 250 บาทค่ะ 

TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ 
         มหาวิทยาลัยกำหนดค่าธรรมเนียมการรับสมัครได้อิสระ อัตราเริ่มต้นตั้งแต่ 300 - 1,000 

ทดสอบ Icon ตัวอย่างค่าสมัครสอบในโครงการต่างๆ 
         รับตรงอิสระ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ค่าสมัคร 1,000 บาท
         รับตรงอิสระ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน สจล. ค่าสมัคร 500 บาท 
         รับตรงอิสระ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา ค่าสมัคร 500 บาท
         รับตรงอิสระ คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร ค่าสมัคร 500 บาท
         รับตรงอิสระ คณะแพทยศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง ค่าสมัคร 300 บาท

         ดูตัวอย่าง รับตรงที่เปิดรับในรอบที่ 5 คลิกที่นี่ 

         ทั้งหมดนี้ก็เป็นประมาณการค่าใช้จ่าย TCAS ทั้ง 5 รอบ ที่พี่เมก้ารวบรวมมาได้นะคะ ยังไม่ได้บวกค่าธรรมเนียมธนาคารเพิ่ม ปกติจะอยู่ที่ครั้งละ 10 - 15 บาท ยิ่งสมัครหลายโครงการยิ่งแพง 

         พี่เมก้าลองสมมติตัวเองเล่นๆ ว่าถ้าอยากเข้าทันตะฯ แล้วลงสมัคร TCAS ทุกรอบตั้งแต่ 1 - 5 จะเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ โอ้โหตาแทบถลน! 12,350 บาท!! หรือถ้าอยากเข้าคณะกลุ่มศิลปกรรมก็โดนไปอย่างน้อยๆ 3,000 up

         ส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายจะไปหนักที่ รอบ 1 เพราะสมัครได้ไม่จำกัดโครงการ มีการเปิดรับข้อสอบวัดความถนัดทางด้านต่างๆ เพิ่มเติมด้วย อย่างแพทย์ก็จะมี BMAT IELTS ค่าสอบ 6,000 up ทั้งนั้น แต่ถ้าน้องๆ ตั้งใจมาสอบ TCAS ในรอบที่  2 หรือ รอบที่ 3 กสพท ที่ใช้คะแนนกลาง ไม่ได้มีการสอบพิเศษเพิ่มเติม จะเห็นว่าประหยัดค่าใช้จ่ายขึ้นเยอะ อยู่ที่ 3,000 บาทนิดๆ 

         TCAS มี 5 รอบ ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องสมัครทุกรอบ กวาดทุกโครงการ เลือกคณะที่อยากเข้าจริงๆ แล้วคว้าความสำเร็จกลับมา เราสามารถคุมปริมาณเม็ดเงินที่อยู่ในมือได้ค่ะ การศึกษาคือการลงทุน แต่อย่าลืมลงทุนอย่างเหมาะสมนะคะ :)     
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mayka

พี่เมก้า - ผู้เขียน

นักข่าวสายการศึกษา ที่มีความสุขกับการแต่งฟิค อ่านฟิค เพ้อถึงยัมมี่ฟู้ดไปวันๆ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS62 #รับตรง #ค่าสมัคร TCAS #ค่าใช้จ่าย #ค่าสอบ #ค่าสอบ

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป