/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

10 คณะสุดเวิร์คน่าเรียนด้วยรูปแบบ Work-based Education แห่งเดียวในไทย พร้อมแจกทุนให้ทุกคณะ []

วิว

         สวัสดีค่ะ ใครที่กำลังมองหาที่เรียนต่อแบบมีทุนอยู่ พี่แป้งมีมาแนะนำค่ะ เป็นทุนจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หรือ พีไอเอ็ม (PIM) ที่เป็นการเรียนแบบ Work-based Education (WBE) แห่งเดียวในประเทศไทย หลักสูตรนี้จะจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

         ที่ PIM มีให้เลือกเรียนถึง 10 คณะ รวมทั้งหมด 26 สาขาวิชา ทั้งหลักสูตรปกติและนานาชาติ แต่ละสาขาจะมีการให้ทุนที่แตกต่างกัน แต่บอกเลยว่ามีหลายประเภทมากๆ ไปดูทีละคณะกันเลยค่ะ

 

รายละเอียดทุนการศึกษา
ทดสอบ Icon ทุนเจียระไนเพชร
    GPAX ม.ปลาย: ไม่น้อยกว่า 3.00
    เกรดที่ต้องรักษาระหว่างเรียน : ไม่น้อยกว่า 2.50
    ทุนที่ได้รับ : ชำระครั้งแรก 2,000 บาท /ตลอดหลักสูตรเทอมละ 3,500 บาท/เทอม


ทดสอบ Icon ทุนไดมอนด์ (เฉพาะหน่วยการเรียนทางไกล 12 จังหวัด)
    GPAX ม.ปลาย: ไม่น้อยกว่า 2.00
    เกรดที่ต้องรักษาระหว่างเรียน: ไม่น้อยกว่า 2.00
    ทุนที่ได้รับ : ชำระครั้งแรก 2,000 บาท /ตลอดหลักสูตรเทอมละ 3,500 บาท/เทอม

ทดสอบ Icon ทุน PIM
    GPAX ม.ปลาย: ไม่น้อยกว่า 2.00
    เกรดที่ต้องรักษาระหว่างเรียน : ไม่น้อยกว่า 2.00
    ทุนที่ได้รับ : ส่วนลดค่าเทอม 50%  ตลอดหลักสูตร

ทดสอบ Icon ทุน PIM Freshy
    GPAX ม.ปลาย: ไม่น้อยกว่า 2.00
    เกรดที่ต้องรักษาระหว่างเรียน : ไม่น้อยกว่า 2.00
    ทุนที่ได้รับ: ปีที่ 1-2 เทอมที่ 1 ส่วนลดค่าเทอม 10,000 บาท/เทอม เทอมต่อไปชำระเต็มจำนวน

ทดสอบ Icon ทุนมูลนิธิ, ทุน MTM Smile, ทุน ศอ.บต.
    GPAX ม.ปลาย: ไม่น้อยกว่า 2.00
    เกรดที่ต้องรักษาระหว่างเรียน : ไม่น้อยกว่า 2.00
    ทุนที่ได้รับ : ชำระครั้งเดียวตลอดหลักสูตร 2,000 บาท

ทดสอบ Icon ทุนบุตรหลานข้าราชการ / ตำรวจ / ทหาร / ครู
    GPAX ม.ปลาย: ไม่น้อยกว่า 2.00
    เกรดที่ต้องรักษาระหว่างเรียน : ไม่น้อยกว่า 2.00
    ทุนที่ได้รับ : เฉพาะคณะบริหารธุรกิจ  ไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร


แต่ละคณะเรียนอะไรบ้าง?
คณะบริหารธุรกิจ
จำนวนทุนการศึกษา : 16 ประเภท คลิก
สาขาที่เปิดสอน
    ทดสอบ Icon สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (ภาคปกติ / International Program)
         เป็นคณะที่มีทั้งหลักสูตรไทยและอินเตอร์ เป็นสาขาที่เรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการเกี่ยวกับธุรกิจการค้า จะได้เรียนทั้งหลักการตลาดแบบใหม่ และ Modern Trade ของเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ เพื่อให้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้

คณะการจัดการธุรกิจอาหาร

จำนวนทุนการศึกษา : 11 ประเภท คลิก
สาขาที่เปิดสอน
    ทดสอบ Icon สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร
    ทดสอบ Icon สาขาการจัดการธุรกิจภัตตาคาร
         คณะนี้เหมาะสำหรับคนที่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหาร ร้านกาแฟหรือเบเกอรี่ เรียนเกี่ยวกับวงจรธุรกิจด้านนี้ ตั้งแต่เริ่มต้นที่การจัดจาน จนไปถึงการคำนวณต้นทุนราคาของ มีห้องแลปและเครื่องมือต่างๆ ให้ทดลอง และได้ฝึกงานกับเจ้าของธุรกิจอาหารชั้นนำด้วย

 

คณะศิลปศาสตร์  
จำนวนทุนการศึกษา : สาขาละ 5 ประเภท คลิก
สาขาที่เปิดสอน
    ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
    ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
    ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
         คณะศิลปศาสตร์ที่ PIM จะเป็นการเรียนภาษาเพื่อธุรกิจ ทั้งภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ การเรียนจะเน้นที่การสื่อสาร สื่อสารเพื่อการทำธุรกิจ และต้องมองสถานการณ์ธุรกิจโลกได้ด้วย

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนทุนการศึกษา : สาขาละ 5 ประเภท คลิก
สาขาที่เปิดสอน
    ทดสอบ Icon สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
    ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
    ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
    ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์
    ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
         ความพิเศษของคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั้ง 5 สาขาคือ นอกจากน้องๆ จะได้เรียนรู้เจาะลึกของแต่ละสาขาแล้ว ยังมีเรื่องของ Internet of Things ที่เป็นส่วนช่วยในการขับเคลื่อนในระบบอุตสาหกรรมอีกด้วย เรียกได้ว่าพร้อมสู่ไทยแลนด์ 4.0 มากๆ

 

คณะนิเทศศาสตร์
จำนวนทุนการศึกษา : สาขาละ 5 ประเภท คลิก
วิชาเอก
    ทดสอบ Icon วิชาเอกการสื่อสารองค์กรและแบรนด์
    ทดสอบ Icon วิชาเอกวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์
         เพื่อไปเป็นนักนิเทศศาสตร์ที่มีความรู้ความเข้าใจในทุกส่วนงานของการสื่อสารแบบ "Multitasking" ที่สามารถคิดเป็น เขียนเป็น ผลิตสื่อได้ เข้าใจธุรกิจ สร้างสรรค์วิธีใช้ออกมาได้  และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตอบสนองความต้องการทั้งในธุรกิจประเภทนี้ในปัจจุบันและอนาคต

 

คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร
จำนวนทุนการศึกษา : 2 ประเภท คลิก
สาขาที่เปิดสอน
    ทดสอบ Icon สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตร
         อีกด้านหนึ่งที่เป็นแรงสำคัญมากของประเทศเราก็คือ การเกษตร สาขานี้จะเป็นการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการเกษตรแบบครบวงจร ไม่ใช่แค่การทำการเกษตรแบบธรรมดา แต่ต้องนำเทคโนโลยีมาพัฒนาเพื่อการเติบโตด้านการเกษตรในอนาคต

คณะอุตสาหกรรมเกษตร (English Program)

จำนวนทุนการศึกษา : ทุนเพชร คลิก
สาขาที่เปิดสอน
    ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม
    ทดสอบ Icon สาขาการจัดการเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร
         ถ้าใครอยากจะดูแลจัดการฟาร์ม หรือการแปรรูปอาหารต้องคณะนี้เลยค่ะ เป็นคณะที่สอนให้น้องๆ เป็นเด็กฟาร์มรุ่นใหม่ พัฒนาความรู้ต่อยอดไปให้ประเทศไทยได้เป็น “ครัวโลก”  เรียนจบคณะนี้จะได้บรรจุงานกับบริษัท CPF ทั้งในประเทศและต่างประเทศเลยค่ะ


คณะศึกษาศาสตร์
จำนวนทุนการศึกษา : สาขาละ 5 ประเภท
คลิก
สาขาที่เปิดสอน
    ทดสอบ Icon สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
    ทดสอบ Icon สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
         คณะนี้มีเปิดสอน 2 สาขาที่เป็นการสอนสายภาษาคือ ภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน ซึ่งจุดเด่นของที่นี่ไม่ได้เรียนแค่การสอน แต่ต้องเรียนเรื่องการมองลูกศิษย์ว่ามีความพร้อมที่จะพัฒนาไปทางด้านไหน เพื่อนให้เป็นครูที่ครบทั้งความรู้และเป็นที่ปรึกษา พัฒนาบุคลากรได้

คณะวิทยาการจัดการ  

จำนวนทุนการศึกษา : สาขาละ 5 ประเภท คลิก
สาขาที่เปิดสอน
    ทดสอบ Icon สาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร
    ทดสอบ Icon สาขาการบริหารคนและองค์กร
    ทดสอบ Icon สาขาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว
    ทดสอบ Icon สาขาการจัดการธุรกิจการบิน
         คณะนี้จะต่างจากคณะบริหารธุรกิจ อย่างคณะบริหารธุรกิจจะเป็นแนวการค้า แต่คณะวิทยาการจัดการจะเป็นธุรกิจอื่นอย่างอสังหาริมทรัพย์, โรงแรมและการท่องเที่ยว, ธุรกิจการบิน ซึ่งจะเน้นความเป็นมืออาชีพ ที่ต้องเก่งทั้งการจัดการและการบริหารในธุรกิจนั้นๆ

 

คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง
จำนวนทุนการศึกษา : สาขาละ 5 ประเภท คลิก
สาขาที่เปิดสอน
    ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง
         เป็นอีกหนึ่งสาขาที่มีความสำคัญมากต่อระบบอุตสาหกรรมในประเทศไทย สาขานี้จะเรียนระบบโลจิสติกส์และคลังสินค้าทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ตั้งแต่การวางแผน การจัดการพื้นที่ การคมนาคมระบบรางสมัยใหม่ และเสริมประสบการณ์การฝึกงาน พร้อมทำงานทันที

 

         น้องๆ สามารถเช็กเรื่องทุนได้ที่เว็บไซต์ของแต่ละสาขาได้เลยค่ะ บางสาขาชื่อทุนเหมือนกันแต่มีเงื่อนไขต่างกัน ถ้าสนใจก็ศึกษาข้อมูลได้ที่ www.pim.ac.th ได้เลยค่ะ

 สอบถามทาง
   -
www.facebook.com/pimfanpage/
   - Line ID: @pim.line
   - โทร 02 855 0360


 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ #พีไอเอ็ม #PIM #CP #ซีพี #เซเว่น #เรียนไปทำงานไป #Work-based Education #ทุนการศึกษา #ทุนพีไอเอ็ม62

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?