ซ่อน
แสดง

TCAS 62 รอบ 1 : คณะแพทยศาสตร์ มศว + ม.นอตติงแฮม (นานาชาติ) []

วิว
TCAS62 รอบ 1 ปิดรับสมัครแล้ว
 19 พ.ย. 61  20,177 วิว
24 ต.ค. 61 - 23 พ.ย. 61 วันรับสมัคร
30-31 ม.ค. 62 วันเคลียริ่ง
สมัครได้ทั่วประเทศ
รวม 1 คณะ 20 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)
20 ที่นั่ง
3.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า

            สวัสดีค่ะ ข่าวรับตรงข่าวแรกของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ มศว ที่ออกระเบียบการเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือ โครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มศว และคณะแพทยศาสตร์ ม.นอตติงแฮม สหราชอาณาจักร เป็นเรียนหมอแบบหลักสูตรนานาชาติ มีรายละเอียดดังนี้
 
TCAS 62 รอบ 1 : คณะแพทยศาสตร์ มศว + ม.นอตติงแฮม (นานาชาติ)

หลักสูตรที่เปิดรับ
 ทดสอบ Icon หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) จำนวน 20 ที่นั่ง

สถานที่เรียน
 ทดสอบ Icon ชั้นปีที่ 1-3 เรียนที่ คณะแพทยศาสตร์ ม.นอตติงแฮม สหราชอาณาจักร
 ทดสอบ Icon ชั้นปีที่ 4-6 เรียนที่ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์


คุณสมบัติผู้สมัคร
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 ทดสอบ Icon มีผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่าระดับ 7.00
 ทดสอบ Icon มีผลสอบ BMAT อายุไม่เกิน 2 ปี
 ทดสอบ Icon คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่โครงการกำหนด


เอกสารประกอบการสมัคร
 ทดสอบ Icon ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย
 ทดสอบ Icon สำเนาใบแสดงผลการเรียน
 ทดสอบ Icon สำเนาบัตรประชาชน
 ทดสอบ Icon สำเนาทะเบียนบ้าน
 ทดสอบ Icon สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถ้ามี)
 ทดสอบ Icon แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 ทดสอบ Icon สำเนาเอกสารผลสอบต่างๆ


เกณฑ์ในการคัดเลือก
 ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
 ทดสอบ Icon GPAX
 ทดสอบ Icon ผลสอบ IELTS, BMAT, อื่นๆ
 ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์


ปฏิทินโครงการ
 TCAS 62 รอบ 1 : คณะแพทยศาสตร์ มศว + ม.นอตติงแฮม (นานาชาติ)

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS62 #TCAS #TCAS รอบ 1 #รับตรง 62 #รับตรง #รับตรง มศว #มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ #คณะแพทยศาสตร์ มศว #ม.นอตติงแฮม #ม.นอตติงแฮม

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?