ซ่อน
แสดง

TCAS 62 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รอบ Portfolio (6 โครงการ) []

วิว
TCAS62 รอบ 1 ปิดรับสมัครแล้ว
 19 พ.ย. 61  41,031 วิว
1 ธ.ค. 61 - 14 ธ.ค. 61 วันรับสมัคร
30-31 ม.ค. 62 วันเคลียริ่ง
สมัครได้ทั่วประเทศ
รวม 6 คณะ 1,066 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
2.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
115 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
810 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
0 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า

         สวัสดีค่ะ บทจะมาก็มาแบบรวดเดียวเลยค่ะ สำหรับรายละเอียด TCAS 62 รอบ Portfolio มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มาครั้งเดียว 6 โครงการเลย สมัคร 1-14 ธ.ค. 2561 มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ
 
TCAS 62 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รอบ Portfolio (6 โครงการ)

โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา
 ทดสอบ Icon เปิดรับ 23 สาขาวิชา รวม 125 ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
 ทดสอบ Icon มี GPA ในวิชาที่แต่ละสาขากำหนด
 ทดสอบ Icon มีความสามารถทางด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา และมีผลงานตามที่สาขากำหนด
 ทดสอบ Icon จัดทำ Portfolio ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องเย็บเล่ม
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ
คลิกที่นี่

โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
 ทดสอบ Icon เปิดรับ 23 สาขาวิชา รวม 115 ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 (รุ่น 62)
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 ทดสอบ Icon มี GPA ในวิชาที่แต่ละสาขากำหนด
 ทดสอบ Icon มีผลงานด้านคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ ฯลฯ
 ทดสอบ Icon จัดทำ Portfolio ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องเย็บเล่ม
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ
คลิกที่นี่

โควตาพิเศษสำนักวิชา
 ทดสอบ Icon เปิดรับ 32 สาขาวิชา รวม 810 ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 ทดสอบ Icon มี GPAX, GPA ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 ทดสอบ Icon บางสาขามีใช้คะแนนพิเศษอื่นๆ เช่น HSK, TOEFL, IELTS, TOEIC
 ทดสอบ Icon บางสาขามีการเขียนเรียงความ 1 หน้า A4
 ทดสอบ Icon จัดทำ Portfolio ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องเย็บเล่ม
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ
คลิกที่นี่

โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า
 ทดสอบ Icon เปิดรับ 36 สาขาวิชา
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับชั้น Gread 12 หรือ Years 12 จากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย
 ทดสอบ Icon หรือสำเร็จการศึกาาระดับ High School จากต่างประเทศ ตามระบบที่กำหนด
 ทดสอบ Icon จัดทำ Portfolio ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องเย็บเล่ม
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ
คลิกที่นี่

โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว
 ทดสอบ Icon เปิดรับ 23 สาขาวิชา
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 ทดสอบ Icon เป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย คือ
      งานสัมนาครูแนะแนวสัญจร
      งานประชุมครูแนะแนวสัญจร
      แนะแนวการศึกษาสัญจรโรงเรียนในภาคเหนือ
      งานทัศนศึกษาดูงาน ณ มฟล.
 ทดสอบ Icon ตรวจสอบรายชื่อโครงเรียน
      โรงเรียนในภาคเหนือ
คลิกที่นี่
      โรงเรียนในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก
คลิกที่นี่
      โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คลิกที่นี่
      โรงเรียนในภาคใต้
คลิกที่นี่
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่

โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา
 ทดสอบ Icon เปิดรับ 29 สาขาวิชา รวม 16 ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 ทดสอบ Icon เป็นผู้ที่มีความพิการ ในประเภทที่กำหนด
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ
คลิกที่นี่
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS62 #TCAS #TCAS รอบ 1 #รับตรง 62 #รอบ Portfolio #รับตรง ม.แม่ฟ้าหลวง #มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง #มฟล. #มฟล.

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?