ซ่อน
แสดง

TCAS 62 รอบ 1 : ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (โควตาความสามารถ 3 โครงการ) []

วิว
TCAS62 รอบ 1 ปิดรับสมัครแล้ว
 19 พ.ย. 61  46,152 วิว
12 ต.ค. 61 - 11 ธ.ค. 61 วันรับสมัคร
30-31 ม.ค. 62 วันเคลียริ่ง
สมัครได้ทั่วประเทศ
รวม 3 คณะ 568 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
2.25 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า

          สวัสดีค่ะ เริ่มเปิดรับสมัครแล้วนะคะ สำหรับ TCAS รอบ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับทั้งหมด 3 โครงการ สำหรับน้องๆ ที่มีความสามารถด้านต่างๆ สมัคร 12 ต.ค.-11 ธ.ค.61 ไปดูรายละเอียดกันค่ะ
 
TCAS 62 รอบ 1 : ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (โควตาความสามารถ 3 โครงการ)TCAS 62 รอบ 1 : ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (โควตาความสามารถ 3 โครงการ)

โควตาความสามารถพิเศษด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม
คณะที่เปิดรับ
 ทดสอบ Icon คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
 ทดสอบ Icon คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
 ทดสอบ Icon คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
 ทดสอบ Icon คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
 ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
 ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 ทดสอบ Icon คณะบริหารธุรกิจ


คุณสมบัติและชนิดด้านกีฬา
TCAS 62 รอบ 1 : ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (โควตาความสามารถ 3 โครงการ)

TCAS 62 รอบ 1 : ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (โควตาความสามารถ 3 โครงการ)

คุณสมบัติและชนิดด้านศิลปวัฒนธรรม
TCAS 62 รอบ 1 : ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (โควตาความสามารถ 3 โครงการ)

TCAS 62 รอบ 1 : ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (โควตาความสามารถ 3 โครงการ)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.25
 ทดสอบ Icon เลือกได้ 3 อันดับ
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) ตามที่กำหนด

ระเบียบการโครงการ คลิกที่นี่

โควตาความสามารถพิเศษด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์
คณะที่เปิดรับ  
 ทดสอบ Icon คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 ทดสอบ Icon คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
 ทดสอบ Icon วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


คุณสมบัติผู้สมัคร
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่าที่แต่ละคณะกำหนด
 ทดสอบ Icon เลือกได้ 1 คณะ ไม่เกิน 3 สาขา(ในคณะเดียวกัน)
 ทดสอบ Icon มีประกาศนียบัตรหรือหลักฐานแสดงประวัติผลงานด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ ฉบับจริง


ระเบียบการโครงการ คลิกที่นี่

โควตาความสามารถพิเศษด้านหุ่นยนต์
คณะที่เปิดรับ
 ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 ทดสอบ Icon วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
 ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย


คุณสมบัติผู้สมัคร
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่าที่แต่ละคณะกำหนด
 ทดสอบ Icon เลือกได้ 1 คณะ ไม่เกิน 3 สาขา(ในคณะเดียวกัน)
 ทดสอบ Icon มีประกาศนียบัตรหรือหลักฐานแสดงประวัติผลงานแข่งขันหุ่นยนต์ ฉบับจริง


ระเบียบการโครงการ คลิกที่นี่
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS62 #TCAS #TCAS รอบ 1 #รับตรง 62 #รับตรง #รับตรง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ #มจพ.

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?