ซ่อน
แสดง

TCAS 62 รอบ 1 : ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 5 โครงการ []

วิว
         สวัสดีค่ะ หลังจากหยุดยาวมาแบบนี้หลายมหาวิทยาลัยทยอยปล่อยระเบียบการออกมากันแบบตั้งตัวไม่ทันเลย มีใครกำลังรอรับตรงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีอยู่ไหมเอ่ย เอาล่ะ ใครอยากรู้รายละเอียด TCAS รอบ 1 Portfolio ของ มจธ. ก็ตามไปดูกันเล้ยย ไปต่อไม่รอแล้วน้า^^

TCAS 62 รอบ 1 : ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 5 โครงการ
 

   โครงการ Active Recruitment
   ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
       1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 170 ที่นั่ง รับ นักเรียน ม.6 สายวิทย์-คณิต ทุกสาขาวิชา ยกเว้นวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ที่เพิ่มนักเรียนกลุ่ม ปวช.-ปวส.และ Non Age Group
       2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 88 ที่นั่ง เปิดรับ ม.6 , ปวช. (บางสาขา)
       3. คณะวิทยาศาสตร์ 42 ที่นั่ง เปิดรับ ม.6 หรือเทียบเท่า แผนวิทย์-คณิต
       4. โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย 14 ที่นั่ง เปิดรับ ม.6 ทุกแผนการเรียน
       5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 85 ที่นั่ง เปิดรับ ม.6 ทุกแผนการเรียน
       6. สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม 10 ที่นั่ง เปิดรับ ม.6 และ ปวช.
       7. วิทยาลัยสหวิทยาการ 1 ที่นั่ง เปิดรับ ม.6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต

   ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก
       1. GPAX 5 เทอม
       2. GPA
       3. คุณสมบัติเพิ่มเติม (ใช้บางคณะ) เช่น แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio), คลิปแนะนำตนเอง, มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ ฯลฯ

   ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกที่นี่

   โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า
   ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
       1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 33 ที่นั่ง รับ นักเรียน ม.6 แผนวิทย์-คณิต
       2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 14 ที่นั่ง  เปิดรับ ม.6 แผนวิทย์-คณิต บางสาขารับทุกแผนการเรียน, ปวช. (บางสาขา)
       3. คณะวิทยาศาสตร์ 17 ที่นั่ง เปิดรับ ม.6 หรือเทียบเท่า แผนวิทย์-คณิต
       4. โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย 5 ที่นั่ง เปิดรับ ม.6 ทุกแผนการเรียน
       5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ที่นั่ง เปิดรับ ม.6 ในแผนการเรียนที่กำหนด บางสาขารับทุกแผนการเรียน
      6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 8 ที่นั่ง เปิดรับ ม.6 ในแผนการเรียนที่กำหนด (แต่ละสาขากำหนดไม่เหมือนกัน)
      7. สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม 2 ที่นั่ง เปิดรับ ม.6 และ ปวช. ในแผนการเรียนที่กำหนด
      8. วิทยาลัยสหวิทยาการ 1 ที่นั่ง เปิดรับ ม.6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต

   ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก
      1. GPAX 5 เทอม
      2. GPA
      3. คุณสมบัติเพิ่มเติม (ใช้บางคณะ) เช่น แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio), ผลคะแนนภาษาอังกฤษ, สอบสัมภาษณ์ ฯลฯ

   ทดสอบ Icon กำหนดการรับสมัคร
    1 ธ.ค. - 15 ธ.ค.61    รับสมัคร
    1 ธ.ค. - 17 ธ.ค.61    ผู้สมัครรวบรวมเอกสารประกอบการสมัคร
                                 ส่งไปที่สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา
                27 ธ.ค.61   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 (สัมภาษณ์กับภาควิชา)
 27 ธ.ค.61 - 2 ม.ค.62   ผู้มีสิทธิ์ตามประกาศให้ดาวน์โหลดใบชำระเงินค่าสมัคร
                                 และไปชำระตามธนาคารที่กำหนด
                 4 ม.ค. 62   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบที่ชำระค่าสมัครแล้ว พร้อมเวลา สถานที่สอบ
               12 ม.ค. 62   สอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 (สัมภาษณ์กับภาควิชา)
               16 ม.ค. 62   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์รอบที่ 1
                                 เพื่อสัมภาษณ์รอบที่ 2 (สัมภาษณ์กับคณะกรรมการทุนด้านต่างๆ)
               19 ม.ค. 62   สอบสัมภาษณ์รอบที่ 2
               25 ม.ค. 62   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

   ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

    โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี
   ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
       1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 173 ที่นั่ง รับ นักเรียน ม.6 แผนวิทย์-คณิต
       2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 294 ที่นั่ง  เปิดรับ ม.6 แผนวิทย์-คณิต บางสาขารับทุกแผนการเรียน, ปวช. (บางสาขา)
       3. คณะวิทยาศาสตร์ 119 ที่นั่ง เปิดรับ ม.6 หรือเทียบเท่า แผนวิทย์-คณิต
       4. โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย 55 ที่นั่ง เปิดรับ ม.6 และ ปวช. ในแผนการเรียนที่กำหนด
       5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 65 ที่นั่ง เปิดรับ ม.6 ในแผนการเรียนที่กำหนด บางสาขารับทุกแผนการเรียน
       6. สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม 20 ที่นั่ง เปิดรับ ม.6 และ ปวช. ในแผนการเรียนที่กำหนด
       7. วิทยาลัยสหวิทยาการ 1 ที่นั่ง เปิดรับ ม.6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต
  
  ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก

      1. GPAX 5 เทอม
      2. GPA
      3. คุณสมบัติเพิ่มเติม (ใช้บางคณะ) เช่น สอบสัมภาษณ์, สอบวัดความรู้, portfolio ฯลฯ
  
  ทดสอบ Icon กำหนดการรับสมัคร

   1 ธ.ค. - 15 ธ.ค.61    รับสมัคร
               19 ธ.ค.61   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
  19 ธ.ค. - 24 ธ.ค.61   ผู้มีสิทธิ์ตามประกาศให้ดาวน์โหลดใบชำระเงินค่าสมัคร
                                และไปชำระตามธนาคารที่กำหนด
               26 ธ.ค.61   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบที่ชำระค่าสมัครแล้ว พร้อมเวลา สถานที่สอบ
                5 ม.ค. 62   สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ เพื่อประเมินความถนัดวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ
              11 ม.ค. 62    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก
  
   ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกที่นี่

   โครงการ KMUTT International Admission (ครั้งที่ 1)
   ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
       1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 49 ที่นั่ง รับ นักเรียน ม.6 แผนวิทย์-คณิต
       2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ที่นั่ง เปิดรับ ม.6 ทุกแผนการเรียน / นานาชาติเกรด 12
       3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 110 ที่นั่ง เปิดรับ ม.6 ตามแผนการเรียนที่กำหนด, GED, IGCSE และอื่นๆ ที่เทียบเท่า ม.6
    
   ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก
       1. GPAX 5 เทอม
       2. GPA
       3. คะแนนอื่นๆ แล้วแต่คณะ เช่น คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ, แฟ้มสะสมผลงาน, สอบสัมภาษณ์ ฯลฯ

   ทดสอบ Icon กำหนดการรับสมัคร
    1 ธ.ค. - 15 ธ.ค.61    รับสมัคร
                19 ธ.ค.61   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
   19 ธ.ค. - 24 ธ.ค.61   ผู้มีสิทธิ์ตามประกาศให้ดาวน์โหลดใบชำระเงินค่าสมัคร
                                 และไปชำระตามธนาคารที่กำหนด
                26 ธ.ค.61   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบที่ชำระค่าสมัครแล้ว พร้อมเวลา สถานที่สอบ
           11-12 ม.ค.62   สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ เพื่อประเมินความถนัดวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ
               18 ม.ค. 62    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก

   ทดสอบ Icon รายละเอียด
คลิกที่นี่

    โครงการรับนักศึกษาหลักสูตรเฉพาะบุคคล (Individual Based Program - IBP) ครั้งที่ 1
   ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
       1. วิทยาลัยสหวิทยาการ 1 ที่นั่ง รับนักเรียน ม.6 แผนวิทย์-คณิต
    
   ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก
       1. GPAX 5 เทอม > 3.00
       2. GPA กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำ
       3. แฟ้มสะสมผลงาน,

   ทดสอบ Icon กำหนดการรับสมัคร
  1 ธ.ค. - 15 ธ.ค.61    รับสมัคร
              19 ธ.ค.61    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
 19 ธ.ค. - 24 ธ.ค.61    ผู้มีสิทธิ์ตามประกาศให้ดาวน์โหลดใบชำระเงินค่าสมัคร
                                และไปชำระตามธนาคารที่กำหนด
              26 ธ.ค.61    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบที่ชำระค่าสมัครแล้ว
                                พร้อมเวลาและสถานที่สอบ
             12 ม.ค. 62    สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ เพื่อประเมินความถนัดวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ
             18 ม.ค. 62    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก
  
   ทดสอบ Icon รายละเอียด
คลิกที่นี่
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mint

พี่มิ้นท์ - ผู้เขียน

พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #tcas62 #รับตรง มจธ. #TCAS 62 มจธ. #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี #TCAS รอบ 1 Portfolio #รับตรง Portfolio #โครงการเด็กดีมีที่เรียน มจธ. #โครงการทุนเพชรพระจอมเกล้า

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?