ซ่อน
แสดง

TCAS 62 รอบ 1 : ม.เกษตรศาสตร์ 4 โครงการ []

วิว
TCAS62 รอบ 1 ปิดรับสมัครแล้ว
 20 พ.ย. 61  77,484 วิว
1 ธ.ค. 61 - 15 ธ.ค. 61 วันรับสมัคร
30-31 ม.ค. 62 วันเคลียริ่ง
สมัครได้ทั่วประเทศ
รวม 4 คณะ 1,477 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
523 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า

      สวัสดีค่ะ อย่างที่รู้กันดีว่า วันที่ 1-15 ธันวาคม 2561 นี้ รับตรงรอบ Portfolio จะเปิดรับสมัครกันถ้วนหน้า แต่น้องๆ อย่าลืมเช็กกันดีๆ นะคะ เพราะบางแห่งก็อาจจะปิดเร็วหรือช้ากว่านี้ก็ได้
      แต่รับตรงวันนี้ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดและปิดรับวันเดียวกันทั้งหมด เบื้องต้นออกมาแล้ว 4 โครงการใหญ่ จะมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ

 
TCAS 62 รอบ 1 : ม.เกษตรศาสตร์ 4 โครงการ
 
 โครงการช้างเผือก
  ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับสมัคร (เลือกสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชา)
   
ทดสอบ Icon หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 20 คน
   
ทดสอบ Icon คณะเกษตร 40 ที่นั่ง
   
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ 142 ที่นั่ง
   
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ 24 ที่นั่ง
   
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ 10 ที่นั่ง
   
ทดสอบ Icon คณะเศรษฐศาสตร์ 26 ที่นั่ง
   
ทดสอบ Icon คณะสังคมศาสตร์ 45 ที่นั่ง
   
ทดสอบ Icon คณะอุตสาหกรรมเกษตร 25 ที่นั่ง
   
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ 75 ที่นั่ง
   
ทดสอบ Icon คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 50 ที่นั่ง
   
ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 31 ที่นั่ง
   
ทดสอบ Icon คณะสิ่งแวดล้อม 20 ที่นั่ง
   
ทดสอบ Icon วิทยาลัยชลประทาน 10 ที่นั่ง
   
ทดสอบ Icon โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 5 ที่นั่ง
 
  ทดสอบ Icon คุณสมบัติ
   
ทดสอบ Icon อยู่ ม.6 หรือเทียบเท่า
   
ทดสอบ Icon มีประวัติผลงาน หรือความสามารถพิเศษ ตามที่สาขาวิชากำหนด (ดูเพิ่มเติมในระเบียบการเอกสารแนบท้ายประกาศ หน้า 1-18)
 
  ทดสอบ Icon ค่าสมัคร 200 บาท
 
  ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก
      แต่ละคณะใช้เกณฑ์และน้ำหนักการคัดเลือกไม่เหมือนกัน แต่จะประกอบไปด้วยเกณฑ์หลักๆ ดังนี้
   
ทดสอบ Icon ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX)
   
ทดสอบ Icon Portfolio
   
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
   
ทดสอบ Icon คะแนนสอบภาษาอังกฤษ
 
  ทดสอบ Icon กำหนดการคัดเลือก
    1 - 15 ธ.ค. 61    รับสมัครออนไลน์และชำระเงินค่าสมัคร
         11 ม.ค. 62    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
         18 ม.ค. 62    สอบสัมภาษณ์
         18 ม.ค. 62    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
    30-31 ม.ค. 62    ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันในระเบีบเคลียริงเฮาส์

 
  ทดสอบ Icon รายละเอียด คลิก

  โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 13
  ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับสมัคร (เลือกได้สูงสุด 4 อันดับ โดยเรียงตามลำดับความต้องการก่อนหลัง)
   
ทดสอบ Icon หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 20 คน
   
ทดสอบ Icon คณะเกษตร 40 ที่นั่ง
   
ทดสอบ Icon คณะประมง 10 ที่นั่ง
   
ทดสอบ Icon คณะวนศาสตร์ 20 ที่นั่ง
   
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ 142 ที่นั่ง
   
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ 24 ที่นั่ง
   
ทดสอบ Icon คณะสัตวแพทยศาสตร์ 20 ที่นั่ง
   
ทดสอบ Icon คณะอุตสาหกรรมเกษตร 33 ที่นั่ง
   
ทดสอบ Icon คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 10 ที่นั่ง
   
ทดสอบ Icon คณะสิ่งแวดล้อม 10 ที่นั่ง
   
ทดสอบ Icon คณะเกษตร กำแพงแสน 2 ที่นั่ง
   
ทดสอบ Icon คณะประมง กำแพงแสน 10 ที่นั่ง
   
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 10 ที่นั่ง
   
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 30 ที่นั่ง
   
ทดสอบ Icon คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 60 ที่นั่ง
 
  ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon อยู่ ม.6 แผนวิทย์-คณิต
   
ทดสอบ Icon ผ่านการเข้าร่วมโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกาตรศาสตร์ รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2561 และมีคุณสมบัติด้านผลการเรียน วิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ ตามเกณฑ์ของแต่ละคณะ ตามเอกสารแนบท้ายหน้า 1-4
 
  ทดสอบ Icon ค่าสมัคร  - ไม่มีค่าสมัคร -
 
  ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก
   
ทดสอบ Icon คุณสมบัติตามที่กำหนด
   
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
  ทดสอบ Icon กำหนดการคัดเลือก
    1-15 ธ.ค. 61    รับสมัครออนไลน์
       11 ม.ค. 62    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
       18 ม.ค. 62    สอบสัมภาษณ์
       28 ม.ค. 62    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
   30-31 ม.ค. 62    ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริงเฮาส์

  ทดสอบ Icon รายละเอียด คลิก
 
  โครงการโควตาโอลิมปิกวิชาการ
  ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับสมัคร (เลือกสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชา)
   
ทดสอบ Icon คณะเกษตร 14 ที่นั่ง
   
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ 30 ที่นั่ง
   
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ 159 ที่นั่ง (แบ่งเป็น สอวน. 82 ที่นั่ง และ สสวท. 77 ที่นั่ง)
   
ทดสอบ Icon คณะเกษตร กำแพงแสน 4 ที่นั่ง
 
  ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon อยู่ ม.6 หรือเทียบเท่า
   
ทดสอบ Icon มีคะแนนเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตามที่กำหนด โดยใช้เกรด 5 เทอม
   
ทดสอบ Icon ผู้สมัครโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ต้องผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ไม่ต่ำกว่าค่าย 2 จากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ
   
ทดสอบ Icon ผู้สมัครโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (สสวท.) ต้องผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ไม่ต่ำกว่าค่าย 3
   
ทดสอบ Icon มี Portfolio ทางวิชาการหรือกิจกรรมทางวิชาการ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า
 
  ทดสอบ Icon ค่าสมัคร 200 บาท
 
  ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก
   
ทดสอบ Icon พิจารณาคุณสมบัติ
   
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
  ทดสอบ Icon กำหนดการคัดเลือก
    1-15 ธ.ค.61    รับสมัครออนไลน์และชำระค่าสมัคร
      11 ม.ค. 62    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
      18 ม.ค. 62    สอบสัมภาษณ์
      28 ม.ค. 62    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
   30-31 ม.ค.62    ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริงเฮาส์

  ทดสอบ Icon รายละเอียด คลิก

  โครงการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ
  ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับสมัคร (สมัครได้คนละ 1 สาขาวิชา)
   
ทดสอบ Icon คณะเกษตร 30 ที่นั่ง
   
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ 30 ที่นั่ง
   
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ 135 ที่นั่ง
   
ทดสอบ Icon คณะเศรษฐศาสตร์ 128 ที่นั่ง
   
ทดสอบ Icon คณะอุตสาหกรรมเกษตร 5 ที่นั่ง
   
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ 15 ที่นั่ง
   
ทดสอบ Icon คณะบริหารธุรกิจ 50 ที่นั่ง
 
  ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon อยู่ ม.6 / เด็กซิ่ว / เทียบเท่า
   
ทดสอบ Icon มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่สาขากำหนด อาทิ GPAX ขั้นต่ำ, คะแนนสอบภาษาอังกฤษ, แผนการเรียน ฯลฯ
 
  ทดสอบ Icon ค่าสมัคร 200 บาท
 
  ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก
   
ทดสอบ Icon พิจารณาคุณสมบัติ
   
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
 
ทดสอบ Icon กำหนดการคัดเลือก
     1-15 ธ.ค.61    รับสมัครออนไลน์และชำระค่าสมัคร
       11 ม.ค. 62    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
       18 ม.ค. 62    สอบสัมภาษณ์
       28 ม.ค. 62    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
    30-31 ม.ค.62    ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริงเฮาส์

  ทดสอบ Icon รายละเอียด คลิก
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mint

พี่มิ้นท์ - ผู้เขียน

พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #tcas62 #ทีแคส #tcas ม.เกษตรฯ #tcas รอบ 1 portfolio #ม.เกษตรฯ tcas รอบ 1 #รับตรง ม.เกษตรฯ 62 #มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #โครงการช้างเผือก ม.เกษตรฯ #โครงการเรียนล่วงหน้า ม.เกษตรฯ

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?