ซ่อน
แสดง

TCAS 62 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3 โครงการ รวม 6,619 ที่นั่ง []

วิว
TCAS62 รอบ 1 ปิดรับสมัครแล้ว
 20 พ.ย. 61  11,604 วิว
15 ต.ค. 61 - 12 พ.ย. 61 วันรับสมัคร
30-31 ม.ค. 62 วันเคลียริ่ง
สมัครได้ทั่วประเทศ
รวม 3 คณะ 6,619 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
3,441 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
1,458 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า

         สวัสดีค่ะ เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมกันเลย สำหรับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่เปิดรับทั้งหมด 3 โครงการ คือ โควตาผู้มีคุณลักษณะพิเศษ, โควตาพื้นที่, โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา แต่ละโครงการมีรายละเอียดอะไรบ้าง ไปดูกันเลย
 
TCAS 62 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3 โครงการ รวม 6,619 ที่นั่ง

โควตาผู้มีคุณลักษณะพิเศษ
คุณสมบัติผู้สมัคร
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือชั้น ปวส.
 ทดสอบ Icon มีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามที่โควตาแต่ละโครงการกำหนด


โควตาที่เปิดรับ
 ทดสอบ Icon โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการ
 ทดสอบ Icon โควตาโอลิมปิกวิชาการ
 ทดสอบ Icon โควตาผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ
 ทดสอบ Icon โควตาโครงการกลุ่มความร่วมมือโรงเรียนเครือข่ายฯ
 ทดสอบ Icon โควตาโครงการเตรียมความพร้อมฯ
 ทดสอบ Icon โควตาค่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิ์คณะนิติศาสตร์
 ทดสอบ Icon โควตาผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 ทดสอบ Icon โควตาโครงการส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
 ทดสอบ Icon โควตาส่งเสริมนักเรียนผู้มีจิตอาสาฯ
 ทดสอบ Icon โควตาคุณลักษณะทางวิชาชีพ
 ทดสอบ Icon โควตาทายาทเกษตรกร และและทายาทธุรกิจการเกษตร
 ทดสอบ Icon โครงการผลิตบัณฑิต แผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีกฯ


เกณฑ์ในการคัดเลือก
 ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร, GPAX, GPA
 ทดสอบ Icon แฟ้มผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี)
 ทดสอบ Icon ผลการทดสอบความรู้เฉพาะทาง ตามที่คณะ/หลักสูตรกำหนด
 ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์


ปฏิทินโครงการ
TCAS 62 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3 โครงการ รวม 6,619 ที่นั่ง

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

โควตาพื้นที่
คณะที่เปิดรับ
 ทดสอบ Icon คณะเกษตรศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะบริหารศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะนิติศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะรัฐศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข


คุณสมบัติผู้สมัคร
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวส.
 ทดสอบ Icon บางสาขามีทดสอบความรู้เฉพาะทาง


เกณฑ์ในการคัดเลือก
 ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร, GPAX, GPA
 ทดสอบ Icon แฟ้มผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี)
 ทดสอบ Icon ผลการทดสอบความรู้เฉพาะทาง ตามที่คณะ/หลักสูตรกำหนด
 ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์


ปฏิทินโครงการ
TCAS 62 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3 โครงการ รวม 6,619 ที่นั่ง

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา
คณะที่เปิดรับ
 ทดสอบ Icon คณะเกษตรศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะบริหารศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะนิติศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะรัฐศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข


คุณสมบัติผู้สมัคร
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวส.
 ทดสอบ Icon บางสาขามีทดสอบความรู้เฉพาะทาง


เกณฑ์ในการคัดเลือก
 ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร, GPAX, GPA
 ทดสอบ Icon แฟ้มผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี)
 ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์


ปฏิทินโครงการ
TCAS 62 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3 โครงการ รวม 6,619 ที่นั่ง

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS62 #TCAS #TCAS รอบ 1 #รับตรง 62 #รับตรง #รับตรง ม.อุบลราชธานี #มหาวิทยาลัยอุบลราชธาou #มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?