ซ่อน
แสดง

สทศ.ชี้แจงกรณีวันสอบ GATPAT ชนวันเลือกตั้ง ระบุเลือกตั้งยังไม่กำหนดวันทางการ ก่อนหน้าได้แจ้งวันสอบไปยัง กกต.แล้ว []

วิว
           หลังจาก สทศ.ประกาศวันสอบ GAT PAT ปี 62 ไป ซึ่งจัดสอบในวันที่ 23-27 ก.พ.62 และพบว่าในวันสอบวันที่ 2 คือ 24 ก.พ.62 ที่มีจัดสอบวิชา PAT2 และ PAT5 นั้นตรงกับวันที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ กกต.วางไว้ให้มีการเลือกตั้ง ล่าสุดทาง สทศ.ได้ออกหนังสือชี้แจงแล้ว โดยระบุว่า วันเลือกตั้งยังไม่มีกำหนดเป็นทางการ และก่อนหน้าได้แจ้งวันสอบไปยัง กกต.แล้ว ซึ่งหากท้ายที่สุดมีกำหนดวันเลือกตั้งคือ 24 ก.พ.62 จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
สทศ.ชี้แจงกรณีวันสอบ GATPAT ชนวันเลือกตั้ง ระบุเลือกตั้งยังไม่กำหนดวันทางการ ก่อนหน้าได้แจ้งวันสอบไปยัง กกต.แล้ว

โดยเอกสารชี้แจงฉบับเต็มระบุไว้ดังนี้

          
ตามที่ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้แถลงข่าวเรื่อง แนวทางการดำเนินงานและกำหนดปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai university Central Admission System: TCAS) ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 และได้ประชาสัมพันธ์การจัดการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีกำหนดการสอบวันที่ 23 – 26 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น 

         
ต่อมาได้มีการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนเกี่ยวกับการกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่คาดว่าจะมีขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งตรงกับกำหนดการสอบ GAT/PAT  สทศ. จึงได้ดำเนินการ ดังนี้

         
วันที่ 23 สิงหาคม 2561 สทศ. ได้ทำหนังสือนำเรียนถึงประธานกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อให้พิจารณากำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เนื่องจากตรงกับกำหนดการทดสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้มีการประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบดังกล่าวล่วงหน้าตามสื่อต่างๆ ไปแล้ว

         
วันที่ 13 กันยายน 2561 สทศ. ได้รับหนังสือตอบกลับจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า การกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น เป็นเพียงการกำหนดวันเพื่อการเตรียมการในเชิงบริหารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ส่วนผู้มีอำนาจในการประกาศพระราชกฤษฎีการกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นหน้าที่และอำนาจของฝ่ายบริหาร และได้เสนอแนะให้นำเรื่องขัดข้องดังกล่าวเสนอต่อฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาต่อไป

          
วันที่ 27 กันยายน 2561 สทศ. จึงได้ส่งหนังสือนำเรียนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพิจารณานำเรื่องข้อขัดข้องดังกล่าวเสนอต่อฝ่ายบริหาร เกี่ยวกับการกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ไม่ให้กระทบต่อการใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนักเรียนผู้ที่มีสิทธิ์สอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2562  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งให้ สทศ. ทราบว่า จะดำเนินการนำเสนอต่อฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาต่อไป

          
สทศ.ขอเรียนว่า สทศ.ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เนื่องจากคุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ ต้องเป็นนักเรียนชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า ม.6 ขึ้นไป ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่เป็นผู้มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ จึงเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  ส่วนกรณีที่จะมีการเลื่อนกำหนดสอบ GAT/PAT หรือไม่นั้น  หากมีการยืนยันวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเป็นทางการในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 สทศ. จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=latae

พี่ลาเต้ - ผู้เขียน

นักข่าวสายการศึกษา เกาะติดทุกข่าวแทนน้องๆ ตัวถีบ ตัวดันให้ ม.6 สอบติด

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?