/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

TCAS 62 รอบ 1 : คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร []

วิว
TCAS62 รอบ 1 ปิดรับสมัครแล้ว
 20 พ.ย. 61  16,999 วิว
1 ธ.ค. 61 - 15 ธ.ค. 61 วันรับสมัคร
30-31 ม.ค. 62 วันเคลียริ่ง
สมัครได้ทั่วประเทศ
รวม 1 คณะ 40 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
40 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
         ข่าวดีสำหรับน้องๆ ที่อยากเข้าอักษรฯ ม.ศิลปากร มาแล้วค่ะ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับตรงรอบ 1 Portfolio 4 สาขา รวม 40 ที่นั่ง โดยจะเปิดสาขาสังคมศาสตร์และการพัฒนา สาขาภาษาไทย สาขาสังคีตศิลป์ไทย และสาขาภูมิศาสตร์ ส่วนสาขาอื่นๆ แนะนำให้รอรอบอื่นๆ นะคะ สำหรับรายละเอียดรอบนี้ เป็นอย่างไร ตามไปดูกันเลยยย~


 

  สาขาที่เปิดรับ
    ทดสอบ Icon สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา 10 ที่นั่ง
    ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาไทย 10 ที่นั่ง
    ทดสอบ Icon สาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย 10 ที่นั่ง
    ทดสอบ Icon สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 10 ที่นั่ง

  คุณสมบัติผู้สมัคร
    1. อยู่ ม.6 / เด็กซิ่ว / เทียบเท่า
    2. มีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามที่แต่ละสาขากำหนด
        2.1 สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา
             ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50 และมี GPA กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่ม ไม่ต่ำกว่า 2.50 (ม.6 ใช้เกรด 5 เทอม, เด็กซิ่วใช้ 6 เทอม)
             ทดสอบ Icon มีผลงานการเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนหรืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่่น การเข้าค่ายเยาวชนในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

       2.2 สาขาวิชาภาษาไทย (โครงการความถนัดด้านภาษาไทย)
             ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 และมี GPA กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยไม่ต่ำกว่า 3.50 (ม.6 ใช้เกรด 5 เทอม, เด็กซิ่วใช้ 6 เทอม)
             ทดสอบ Icon มีผลงานรางวัลจากการประกวดความสามารถด้านภาษาไทยในสถาบันหรือหน่วยงานต่างๆ

       2.3 สาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย (โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทยหรือขับร้องเพลงไทยเดิม)
             ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50 (ม.6 ใช้เกรด 5 เทอม, เด็กซิ่วใช้ 6 เทอม)
             ทดสอบ Icon มีผลงานเกียรติบัตรด้านการประกวดดนตรีไทยและ/หรือขับร้องเพลงไทยเดิม ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ หรือเกียรติบัตรรับรองการเข้าร่วมอบรมด้านดนตรีไทย

      2.4 สาขาวิชาภูมิศาสตร์
             ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50 (ม.6 ใช้เกรด 5 เทอม, เด็กซิ่วใช้ 6 เทอม)
             ทดสอบ Icon ผ่านการสอบคัดเลือกภูมิศาสตร์โอลิมปิกรอบทั่วประเทศ และ/หรือผู้ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันด้านภูมิศาสตร์หรือภูมิสารสนเทศ ในระดับจังหวัด ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

  เอกสารประกอบการสมัคร
     1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากเว็บไซต์สมัคร บนกระดาษ A4 พร้อมติดรูปถ่าย
     2. ปพ.1 ระเบียบแสดงผลการเรียน 5 เทอม
     3. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร (รับรองสำเนาถูกต้อง)
     4. Portfolio (ทางมหาวิทยาลัยจะไม่ส่งคืน)
         ทดสอบ Icon ส่วนที่ 1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
         ทดสอบ Icon ส่วนที่ 2 ผลงานและเกียรติประวัติ ให้ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาผลงานของตนเองทุกแผ่น
         ทดสอบ Icon โดยส่งไปที่ งานบริการการศึกษา (ปีการศึกษา 2562)
             คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระรางวังสนามจันทร์
             เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

  เกณฑ์คัดเลือก
     1. Portfolio
     2. สอบสัมภาษณ์ โดยจะต้องผ่านการสัมภาษณ์ด้วยคะแนนมากกว่า 70 คะแนน

  กำหนดการรับสมัคร
      1 - 15 ธ.ค. 61    รับสมัคร
           11 ม.ค. 62    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
           19 ม.ค. 62    สอบสัมภาษณ์
           28 ม.ค. 62    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์
     30 - 31 ม.ค. 62    ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาทางเว็บไซต์ ทปอ.
             6 ก.พ. 62    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร

   รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mint

พี่มิ้นท์ - ผู้เขียน

พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS รอบ 1 #TCAS Portfolio #รอบ Portfolio #รับตรง ม.ศิลปากร #รับตรง รอบ Portfolio ศิลปากร #รับตรง อักษรฯ ศิลปากร #อักษรฯ ศิลปากร รอบ Portfolio

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?