ซ่อน
แสดง

TCAS 62 รอบ 1 : โครงการความถนัดทางภาษาอังกฤษ แพทยศาสตร์ จุฬาฯ []

วิว
TCAS62 รอบ 1 ปิดรับสมัครแล้ว
 20 พ.ย. 61  10,361 วิว
1 ธ.ค. 61 - 15 ธ.ค. 61 วันรับสมัคร
30-31 ม.ค. 62 วันเคลียริ่ง
สมัครได้ทั่วประเทศ
รวม 1 คณะ 18 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
18 ที่นั่ง
3.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
       สวัสดีค่ะ แม้ว่าคณะแพทยศาสตร์ส่วนใหญ่จะเทไปเปิดในรอบรับตรงร่วมกัน หรือ TCAS รอบ 3 แต่ก็ยังมีหลายๆ ที่แบ่งจำนวนรับออกมาเปิดในรอบที่ 1 Portfolio ในโครงการความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งจะต้องมีคะแนน BMAT ที่สอบในเดือนกันยายนด้วย รายละเอียดการรับของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ใครอยากเป็น 1 ใน 18 ที่นั่ง รีบอ่านเลยค่ะ
 
TCAS 62 รอบ 1 : โครงการความถนัดทางภาษาอังกฤษ แพทยศาสตร์ จุฬาฯ

   จำนวนรับเข้าศึกษา
   ทดสอบ Icon หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 18 คน

  
คุณสมบัติ
    1. อยู่ ม.6 / เด็กซิ่วไม่เกิน 1 ปี / Grade 12 ตามระบบอเมริกัน / Year 13 ตามระบบอังกฤษ
    2. GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือเทียบเท่าสำหรับโรงเรียนนานาชาติ
    3. มีผลคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
        ทดสอบ Icon TOEFL (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 100 หรือ
        ทดสอบ Icon IELTS (Academic) ไม่ต่ำกว่า 7.0 หรือ
        ทดสอบ Icon CU-TEP&Speaking ไม่ต่ำกว่า 110
    โดยสามารถใช้คะแนนย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี

 
  ค่าสมัคร 500 บาท

   เกณฑ์การคัดเลือก
    1. ผลคะแนนสอบ BMAT ที่สอบในเดือนกันยายน เท่านั้น โดยเรียงลำดับตามคะแนนรวมจากมากไปหาน้อย ดังนี้
        1.1 Section 1 Aptitude and Skills 40%
        1.2 Section 2 Scientific Knowledge and Applications 40%
        1.3 Section 3 Writing Task 20%
   2. สอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการอย่างน้อย 4 ท่าน เกณฑ์การพิจารณาจะใช้คะแนนสอบสัมภาษณ์ร่วมกับความสามารถพิเศษหรือรางวัลที่ได้รับในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ในด้านจิตสาธารณะ การวิจัย หรือกิจกรรมวิชาการอื่นๆ

   กำหนดการคัดเลือก
     1 - 15 ธ.ค. 61    สมัครสอบคัดเลือกทางเว็บไซต์และชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร
ภายใน 18 ธ.ค. 61    ตรวจสอบสถานะการสมัครหรือผลการตรวจสอบเอกสาร
          19 ธ.ค. 61    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
          20 ธ.ค. 61    ทักท้วงการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในกรณีที่ไม่ถูกต้อง
          28 ธ.ค. 61    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ
          19 ม.ค. 62    สอบสัมภาษณ์
          23 ม.ค. 62    ตรวจสุขภาพ
          28 ม.ค. 62    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
      30-31 ม.ค. 62    ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS รอบที่ 1

   รายละเอียด คลิก
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mint

พี่มิ้นท์ - ผู้เขียน

พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS รอบ 1 #TCAS รอบ Portfolio #TCAS 62 #TCAS แพทย์ จุฬาฯ #แพทยศาสตร์ จุฬาฯ #TCAS รอบ Portfolio แพทย์ จุฬาฯ

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?