ซ่อน
แสดง

TCAS 62 รอบ 1 : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2 สาขา 140 ที่นั่ง) []

วิว
TCAS62 รอบ 1 ปิดรับสมัครแล้ว
 20 พ.ย. 61  22,258 วิว
1 ธ.ค. 61 - 15 ธ.ค. 61 วันรับสมัคร
30-31 ม.ค. 62 วันเคลียริ่ง
สมัครได้ทั่วประเทศ
รวม 1 คณะ 140 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
140 ที่นั่ง
2.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า

          สวัสดีค่ะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะเปิดรับหลักสูตรนานาชาติ จากคณะมนุษยศาสตร์ ทั้งหมด 2 สาขา คือ สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ และ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร รวมแล้ว 140 ที่นั่ง ไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ
 
TCAS 62 รอบ 1 : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2 สาขา 140 ที่นั่ง)

สาขาที่เปิดรับ
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)    100 ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)    40 ที่นั่ง
      วิชาเอกภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส
      วิชาเอกภาษาอังกฤษ-เยอรมัน
      วิชาเอกภาษาอังกฤษ-เวียดนาม
      วิชาเอกภาษาอังกฤษ-เขมร


คุณสมบัติผู้สมัคร
สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
กลุ่มที่ 1 อยู่ระดับชั้น ม.6 โรงเรียนในไทยหรือเทียบเท่า
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ
 ทดสอบ Icon มีผลสอบ IGCSE หรือ GCSE ไม่น้อยกว่า 5 รายวิชา หรือ
 ทดสอบ Icon มี GCE “O” Level ไม่ต่ำกว่า C หรือ

 ทดสอบ Icon มี GED 410 ขึ้นไปในแต่ละรายวิชา รวม 5 รายวิชาไม่ต่ำกว่า 2,250
 ทดสอบ Icon มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
     - TOEFL (IBT 61, CBT 173)
     - IELTS 5.0
     - TOEIC 500
     - SWU-SET 65

กลุ่มที่ 2 ศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยหรือต่างประเทศ
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ
 ทดสอบ Icon มีผลสอบ IGCSE หรือ GCSE ไม่น้อยกว่า 5 รายวิชา หรือ
 ทดสอบ Icon มี GCE “O” Level ไม่ต่ำกว่า C หรือ

 ทดสอบ Icon มี GED 410 ขึ้นไปในแต่ละรายวิชา รวม 5 รายวิชาไม่ต่ำกว่า 2,250
 ทดสอบ Icon มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
     - TOEFL (IBT 61, CBT 173)
     - IELTS 5.0
     - TOEIC 500
     - SWU-SET 65


สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
กลุ่มที่ 1 อยู่ระดับชั้น ม.6 โรงเรียนในไทยหรือเทียบเท่า
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75 หรือ
 ทดสอบ Icon มีผลสอบ IGCSE หรือ GCSE ไม่น้อยกว่า 5 รายวิชา หรือ
 ทดสอบ Icon มี GCE “O” Level ไม่ต่ำกว่า C หรือ

 ทดสอบ Icon มี GED 410 ขึ้นไปในแต่ละรายวิชา รวม 5 รายวิชาไม่ต่ำกว่า 2,250
 ทดสอบ Icon มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
     - TOEFL (IBT 61, CBT 173)
     - IELTS 5.0
     - CU-TEP 60

กลุ่มที่ 2 ศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยหรือต่างประเทศ
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ
 ทดสอบ Icon มีผลสอบ IGCSE หรือ GCSE ไม่น้อยกว่า 5 รายวิชา หรือ
 ทดสอบ Icon มี GCE “O” Level ไม่ต่ำกว่า C หรือ

 ทดสอบ Icon มี GED 410 ขึ้นไปในแต่ละรายวิชา รวม 5 รายวิชาไม่ต่ำกว่า 2,250
 ทดสอบ Icon มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
     - TOEFL (IBT 61, CBT 173)
     - IELTS 5.0
     - CU-TEP 60


เอกสารประกอบการสมัคร
 ทดสอบ Icon ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย
 ทดสอบ Icon ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1 5 เทอม)
 ทดสอบ Icon สำเนาบัตรประชาชน
 ทดสอบ Icon Portfolio (มศว ไม่ส่งคืน) ประกอบไปด้วย
      1. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
      2. ผลงานและเกียรติประวัติ ให้ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาผลงานของตนเองทุกแผ่น

** ส่งไปที่ **
ศูนย์การศึกษานานาชาติ (ปีการศึกษา 2562)  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เลขที่ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110


เกณฑ์ในการคัดเลือก
 ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร, GPAX
 ทดสอบ Icon Portfolio
 ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์


ปฏิทินโครงการ
 ทดสอบ Icon รับสมัคร   1 - 15 ธ.ค. 61
      11 ม.ค. 62     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
      19 ม.ค. 62     สอบสัมภาษณ์
      28 ม.ค. 62     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์
  30-31 ม.ค. 62     ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาทางเว็บไซต์ ทปอ.
        6 ก.พ. 62    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา


 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS62 #TCAS #TCAS รอบ 1 #รับตรง 62 #รับตรง #รับตรง มศว #มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ #มศว #คณะมนุษยศาสตร์ มศว #คณะมนุษยศาสตร์ มศว

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?