TCAS 62 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับ 24 คณะ (สมัครได้ทั้ง ม.6-เด็กซิ่ว-เทียบเท่า) []

วิว

          สวัสดีค่ะ มาแบบจัดเต็มทุกปีและทุกรอบเลยนะคะ สำหรับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งตอนนี้ได้เผยรายละเอียดการรับ TCAS 62 รอบ 1 ออกมาเรียบร้อยแล้ว คือรับเยอะมาก คณะเยอะ โครงการเยอะ จะมีเปิดรับอะไรบ้าง พี่แป้งรวบรวมลิ้งก์มาให้แล้วจ้า
 
TCAS 62 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับ 24 คณะ (สมัครได้ทั้ง ม.6-เด็กซิ่ว-เทียบเท่า)

ปฏิทินการสมัคร
 ทดสอบ Icon สมัคร 1 - 15 ธ.ค.61
        17 ธ.ค.61    วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าสมัคร
          9 ม.ค.61    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
   11-14 ม.ค.61    สอบสัมภาษณ์ โดยคณะ/สาขาวิชา
        16 ม.ค.61    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ เพื่อคัดกรองเข้าศึกษา
   17-18 ม.ค.61    ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์ในระบบของ ม.ขอนแก่น


วิทยาเขตขอนแก่น
คณะวิทยาศาสตร์
 ทดสอบ Icon
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ (พสวท.) คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทย์ฯ (วมว) คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการเด็กดีมีที่เรียน คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์ฯ คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการทุนผู้มีความสามารถดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์ฯ คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการทุนช้างเผือก คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการฯ พสวท. ที่ผ่านการคัดเลือกจาก สสวท.คลิก

คณะเกษตรศาสตร์
 ทดสอบ Icon โครงการเด็กดีมีที่เรียน
คลิก

คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon โครงการส่งเสริมนักเรียนดีภาคอีสาน
คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการเด็กดีมีที่เรียน คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการผู้มีศักยภาพสูง คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการรับนักเรียนห้องเรียนวิทย์นอกเขตพื้นที่ภาคอีสาน คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการรับบุตรบุคลากรด้านอ้อยและน้ำตาล คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทย์ฯ (วมว) คลิก

คณะศึกษาศาสตร์
 ทดสอบ Icon โครงการผลิตครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มข.
คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการเด็กดีมีที่เรียน คลิก

คณะพยาบาลศาสตร์
 ทดสอบ Icon โครงการผู้ช่วยพยาบาลจากแหล่งฝึกปฏิบัติงาน
คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการเด็กดีมีที่เรียน คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการร่วมพัฒนาตำรวจตะเวนชายแดนตามรอยสมเด็จย่า คลิก

คณะแพทยศาสตร์
 ทดสอบ Icon โครงการ MDX
คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการ MD02 คลิก
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 ทดสอบ Icon โครงการผู้มีศักยภาพสูง
คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการเด็กดีมีที่เรียน คลิก

คณะเทคนิคการแพทย์
 ทดสอบ Icon โครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการเด็กดีมีที่เรียน คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการส่งเสริมนักเรียนดีภาคอีสาน คลิก

คณะสาธารณสุขศาสตร์
 ทดสอบ Icon โครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการเด็กดีมีที่เรียน คลิก

คณะทันตแพทยศาสตร์
 ทดสอบ Icon โครงการเด็กดีผู้มีศักยภาพสูง
คลิก

คณะเภสัชศาสตร์
 ทดสอบ Icon โครงการพิเศษ
คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ (กลุ่มรร.นานาชาติฯ) คลิก

คณะเทคโนโลยี
 ทดสอบ Icon โครงการผู้มีศักยภาพสูง
คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการเด็กดีมีที่เรียน คลิก

คณะสัตวแพทยศาสตร์
 ทดสอบ Icon โครงการเด็กดีมีที่เรียน
คลิก

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon โครงการช้างเผือกสาขาวิชาสถาปัตย์ฯ
คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการรับผู้มีความสามารถทางด้านออกแบบฯ คลิก

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
 ทดสอบ Icon โครงการผู้มีศักยภาพสูง
คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการเด็กดีมีที่เรียน คลิก

คณะศิลปกรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon โครงการผู้มีศักยภาพสูง
คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการเด็กดีมีที่เรียน คลิก

คณะนิติศาสตร์
 ทดสอบ Icon โครงการผู้มีศักยภาพสูง
คลิก

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
 ทดสอบ Icon โครงการเด็กดีมีที่เรียน
คลิก

วิทยาลัยนานาชาติ
 ทดสอบ Icon โครงการเด็กดีมีที่เรียน
คลิก
 ทดสอบ Icon รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) คลิก

คณะเศรษฐศาสตร์
 ทดสอบ Icon โครงการผู้มีศักยภาพสูง
คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการเด็กดีมีที่เรียน คลิก

วิทยาเขตหนองคาย
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon โครงการรับตรงในเขตพื้นที่ภาคอีสาน
คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการเด็กดีมีที่เรียน คลิก

คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ
 ทดสอบ Icon โครงการรับตรงในเขตพื้นที่ภาคอีสาน
คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการเด็กดีมีที่เรียน คลิก

คณะบริหารธุรกิจ
 ทดสอบ Icon โครงการรับตรงในเขตพื้นที่ภาคอีสาน
คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการเด็กดีมีที่เรียน คลิก

คณะศิลปศาสตร์
 ทดสอบ Icon โครงการรับตรงในเขตพื้นที่ภาคอีสาน
คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการเด็กดีมีที่เรียน คลิก
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS62 #TCAS #TCAS รอบ 1 #รับตรง 62 #รับตรง #รับตรง ม.ขอนแก่น #มหาวิทยาลัยขอนแก่น #รอบ 1 ม.ขอนแก่น #รอบพอร์ต #Portfolio #Portfolio

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?