TCAS 62 รอบ 1: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (MDX, MD02) []

วิว
TCAS62 รอบ 1 ปิดรับสมัครแล้ว
 20 พ.ย. 61  15,875 วิว
1 ธ.ค. 61 - 15 ธ.ค. 61 วันรับสมัคร
30-31 ม.ค. 62 วันเคลียริ่ง
สมัครได้ทั่วประเทศ
รวม 2 คณะ 120 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
44 ที่นั่ง
3.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มฯ (MD02) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
76 ที่นั่ง
3.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า

          สวัสดีค่ะ อีกหนึ่งคณะที่เชื่อว่าเป็นคณะที่หลายๆ คนใฝ่ฝันเลยก็คือ คณะแพทยศาสตร์ วันนี้พี่แป้งเลยนำข่าวของ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เปิดรับใน TCAS รอบ 1 มาฝากค่ะ มี 2 โครงการคือ MDX และ MD02 ไปดูรายละเอียดกันค่ะ
 
TCAS 62 รอบ 1: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (MDX, MD02)

โครงการที่เปิดรับ
 ทดสอบ Icon โครงการผู้มีความพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX)
 ทดสอบ Icon โครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MD02)


โครงการผู้มีความพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX)
 ทดสอบ Icon เปิดรับ 44 ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 ทดสอบ Icon ต้องมีผลการเรียนทุกรายวิชาไม่น้อยกว่า 3.00
 ทดสอบ Icon มีผลสอบความสามารทางภาษาอังกฤษ 
TCAS 62 รอบ 1: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (MDX, MD02)

 ทดสอบ Icon มีผลสอบ BMAT ในพาร์ท 1 และ 2 รวมกันเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 4.5

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MD02)
 ทดสอบ Icon เปิดรับ 76 ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
 ทดสอบ Icon ศึกษาอยู่ในโรงเรียนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 ทดสอบ Icon มีผลสอบความสามารทางภาษาอังกฤษ 
TCAS 62 รอบ 1: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (MDX, MD02)

 ทดสอบ Icon มีผลสอบ BMAT ในพาร์ท 1 และ 2 รวมกันเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 4.5

เกณฑ์ในการคัดเลือก
 ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
 ทดสอบ Icon GPAX, GPA
 ทดสอบ Icon ผลสอบ BMAT
 ทดสอบ Icon ผลสอบความสามารทางภาษาอังกฤษ
 ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์


ปฏิทินโครงการ
 ทดสอบ Icon สมัคร 1 - 15 ธ.ค.61
        17 ธ.ค.61    วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าสมัคร
          9 ม.ค.61    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
   11-14 ม.ค.61    สอบสัมภาษณ์ โดยคณะ/สาขาวิชา
        16 ม.ค.61    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ เพื่อคัดกรองเข้าศึกษา
   17-18 ม.ค.61    ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์ในระบบของ ม.ขอนแก่น


ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS62 #TCAS #TCAS รอบ 1 #รับตรง 62 #รับตรง #รับตรง ม.ขอนแก่น #มหาวิทยาลัยขอนแก่น #คณะแพทยศาสตร์ #MDX #MD02 #MD02

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?