ซ่อน
แสดง

TCAS 62 รอบ 1: มหาวิทยาลัยบูรพา (สมัครได้ทั่วประเทศ) []

วิว

         สวัสดีค่ะ พี่แป้งมีข่าวรับตรงมาฝากอีกเช่นเคยค่ะ วันนี้เป็นข่าวของ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่เปิดรับใน TCAS 62 รอบ Portfolio หลายโครงการ รับทั้ง ม.6 เด็กซิ่ว เทียบเท่า มีทั้งโครงการที่รับทั่วประเทศ และเฉพาะนร.ใน 12 จังหวัดด้วย ไปดูรายละเอียดกันค่ะ
 
TCAS 62 รอบ 1: มหาวิทยาลัยบูรพา (สมัครได้ทั่วประเทศ)

ปฏิทินโครงการ
 สมัคร  1 - 15 ธ.ค.61
   15 ม.ค.62    ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
   20 ม.ค.62    สอบสัมภาษณ์
   25 ม.ค.62    ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา


โครงการเพชรตะวันออก
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
     คณะพยาบาลศาสตร์
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
     คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
     คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
     คณะวิทยาศาสตร์
     คณะวิทยาการสารสนเทศ
     คณะวิศวกรรมศาสตร์
     คณะสาธารณสุขศาสตร์
     คณะดนตรีและการแสดง
     คณะศึกษาศาสตร์
     คณะโลจิสติกส์
     คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
     วิทยาลัยนานาชาติ
     คณะสหเวชศาสตร์
     คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
     คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี
     คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี
     คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว
     คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว
     โครงการจัดตั้ง “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ” วิทยาเขตสระแก้ว
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 ทดสอบ Icon เรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่ภาคตะวันออก 12 จังหวัด หรือ
 ทดสอบ Icon ผู้สมัคร / บิดา-มารดา มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออก 12 จังหวัด
 ทดสอบ Icon มีตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ระดับ ม.ปลาย ตั้งแต่ 85 ขึ้นไป
 ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกที่นี่

โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
     คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
     คณะวิทยาศาสตร์
     คณะวิศวกรรมศาสตร์
     คณะสาธารณสุขศาสตร์
     คณะศิลปกรรมศาสตร์
     คณะดนตรีและการแสดง
     คณะศึกษาศาสตร์
     คณะโลจิสติกส์
     คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
     วิทยาลัยนานาชาติ
     คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
     คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี
     คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี
     คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว
     คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว
     โครงการจัดตั้ง “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ” วิทยาเขตสระแก้ว
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 ทดสอบ Icon มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ กีฬา ดนตรี-ขับร้อง นาฏศิลป์ หรือ ศิลปะ ด้านในด้านหนึ่ง
 ทดสอบ Icon มีผลงานด้านความสามารถในระดับอำเภอจนถึงนานาชาติ
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในผลงานตามรายละเอียดความสามารถ
 ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกที่นี่

โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
     คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
     คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
     คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
     คณะวิทยาศาสตร์
     คณะวิทยาการสารสนเทศ
     คณะวิศวกรรมศาสตร์
     คณะสาธารณสุขศาสตร์
     คณะดนตรีและการแสดง
     คณะศึกษาศาสตร์
     คณะโลจิสติกส์
     คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
     วิทยาลัยนานาชาติ
     คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
     คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี
     คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี
     คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว
     คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว
     โครงการจัดตั้ง “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ” วิทยาเขตสระแก้ว
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 ใน 111 โรงเรียนเครือข่าย MOU
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกที่นี่

โครงการช้างเผือก คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับและจำนวนรับ
TCAS 62 รอบ 1: มหาวิทยาลัยบูรพา (สมัครได้ทั่วประเทศ)

 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือสำเร็จการศึกษาแล้ว
 ทดสอบ Icon ศึกษาในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
 ทดสอบ Icon มีความสามารถพิเศษทางการกีฬา ในชนิดกีฬาที่สมาคมกีฬารับรอง
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกที่นี่

โครงการช้างเผือก คณะศิลปกรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับและจำนวนรับ
TCAS 62 รอบ 1: มหาวิทยาลัยบูรพา (สมัครได้ทั่วประเทศ)

 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
 ทดสอบ Icon มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะในสาขาวิชาจิตรกรรม ตรงตามรายละเอียดของสาขาที่สมัคร
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 ทดสอบ Icon สอบภาคปฏิบัติ
TCAS 62 รอบ 1: มหาวิทยาลัยบูรพา (สมัครได้ทั่วประเทศ)

 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS62 #TCAS #TCAS รอบ 1 #รับตรง 62 #รับตรง #รับตรง ม.บูรพา #มหาวิทยาลัยบูรพา #ม.บูรพา #รอบ Portfolio #รอบ Portfolio

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?