เรียน 1 ได้ถึง 2! รวมหลักสูตร ป.ตรี ที่จับ 2 สาขารวมกัน เป็นสาขาใหม่ บางหลักสูตรได้ 2 ปริญญา! []

วิว
เรียน 1 ได้ถึง 2! รวมหลักสูตร ป.ตรี ที่จับ 2 สาขารวมกัน เป็นสาขาใหม่ บางหลักสูตรได้ 2 ปริญญา!
       สวัสดีค่ะ ใกล้สอบ TCAS รอบ 1 เข้ามาทุกที หลายคนยังไม่รู้เลยว่าตัวเองจะเรียนอะไร แนะนำให้น้องๆ รีบค้นหาตัวเองนะคะ เพื่อได้เรียนในคณะ/สาขาที่เหมาะกับเรามากที่สุด เวลาเหลือไม่มากแล้วน้า
      วันนี้พี่มิ้นท์จะมาแนะนำสาขาใหม่ๆ ที่หลายคนยังไม่รู้ว่าเรียนอะไร แต่ความน่าสนใจคือ เป็นสาขาที่ผสมผสานเอา 2 ศาสตร์หรือมากกว่าที่ไม่น่าเข้ากันได้ มาเรียนด้วยกัน ทำให้ได้ความรู้หลากหลายศาสตร์ใน 1 สาขา ตอบโจทย์ตลาดแรงงานในด้านนั้นๆ น่าสนใจไม่เบาเลยค่ะ จะมีอะไรบ้าง ลองไปดูกัน^^
    
เรียน 1 ได้ถึง 2! รวมหลักสูตร ป.ตรี ที่จับ 2 สาขารวมกัน เป็นสาขาใหม่ บางหลักสูตรได้ 2 ปริญญา!
 

  ทดสอบ Icon กลุ่มคณะลูกผสมข้ามสาย
    1. วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
       ใครจะไปคิดว่า "วิศวกรรม" กับ "ดนตรี" จะเข้ามารวมกันได้ แต่มีจริงๆ แล้วที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นสาขาที่ตอบโจทย์กลุ่มอุตสาหกรรมดนตรี สื่อดนตรี และสื่อที่เกี่ยวข้องกับโทรทัศน์การกระจายเสียง เรียกว่าเป็นมิติใหม่เลยก็ว่าได้ ที่จะเป็นวิศวกรด้านดนตรีโดยตรง
        สิ่งที่ได้เรียน จะเน้นไปที่พื้นฐานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ และวิศวกรรมการประมวลผลสัญญาณ ส่วนความรู้ด้านศิลป์ ก็จะเน้นไปที่วิชาทางด้านดนตรีและเทคโนโลยี เมื่อจบออกมาสามารถทำงานด้านกลุ่มอุตสาหกรรมดนตรีได้ เช่น Sound Engineer, Light and Sound Control หรือ งานด้านผลิตเสียงและดนตรี เป็นต้น
      
 
   2. วิศวกรรมชีวการแพทย์
        สาขานี้เริ่มบูมในยุคหลังๆ เพราะเป็นสาขาที่รวมเอาศาสตร์ความรู้จากหลายสาขามารวมกันไว้เป็น 1 เดียว ไม่ใช่แค่ความรู้ด้านวิศวกรรม แต่ยังรวมถึงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ความรู้ด้านการแพทย์ หุ่นยนต์  สหเวชศาสตร์ และอีกมากมายมาบูรณาการกัน
        ถามว่าต้องรวมอะไรไว้มากมายขนาดนี้? เพราะแต่ก่อนบ้านเราต้องนำเข้าเครื่องมือแพทย์มากมาย การที่ประเทศจะมีบุคลากรที่สร้างเครื่องมือแพทย์ได้เอง ก็ต้องใช้ความรู้หลายด้าน แพทย์จะมาสร้างเครื่องมือเองก็ไม่ได้ เพราะไม่ได้มีความรู้ด้านวิศวกรรมดีเท่าวิศวกร ในขณะที่วิศวกรทั่วไปก็ทำไม่ได้ เพราะไม่มีความรู้ด้านการแพทย์
        ดังนั้น สาขานี้จึงเรียนทั้งด้านการแพทย์ ควบคู่ไปกับวิศวกรรม เพื่อแก้ปัญหาและออกแบบอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ เช่น การสร้างอวัยวะเทียม การสร้างอุปกรณ์ตรวจวัดต่างๆ เรียนจบแล้ว สามารถเป็นนักวิจัยพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นผู้ทดสอบเครื่องมือ วิศวกรซ่อมบำรุงเครื่องมือ หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุปกรณ์การแพทย์

   3. สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร
       เชื่อว่าน้องๆ รู้จัก "คณะนิเทศศาสตร์" และ "คณะเกษตร" แล้ว ดูเป็นศาสตร์ที่ไปคนละขั้ว ไม่น่าจะเกี่ยวกันได้ แต่ที่ สจล. เปิดสอนอยู่ในคณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งเป็นหลักสูตรที่บูรณาการความรู้ด้านนิเทศศาสตร์ มาใช้กับการเกษตร ดังนั้น เมื่อเข้ามาเรียน จะได้เรียนทั้งในส่วนของพื้นฐานด้านการเกษตรทั้งหมด และความรู้ด้านนิเทศศาสตร์ทั้งหมด
       คณะนี้ จะได้เรียนเกี่ยวกับการผลิตสื่อต่างๆ แทบทุกแขนง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการเกษตร เพราะประเทศไทยมีพื้นฐานทางเกษตรกรรม มีการแข่งขันทางการค้าทั้งภายในและนอกประเทศ ถ้ามีสื่อดีๆ มีการสื่อสารดีๆ ก็จะทำให้ภาพลักษณ์มีความน่าเชื่อถือได้

   4.เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์/มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์
       เป็นสาขาที่เหมาะกับคนที่มีความสนใจด้านการแพทย์และก็ชอบศิลปะด้วย 2 ศาสตร์นี้ก็ผสมผสานกันได้อย่างน่าสนใจค่ะ ธรรมดาแล้วการเรียนแพทย์ จะให้อ่านแค่หนังสือ หมึกดำแบนๆ อย่างเดียวก็คงได้ผลไม่ดีเท่าไหร่ สื่อการเรียนการสอนต่างๆ จะช่วยให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของภาพวาด งานปั้น สื่อเทคโนโลยีต่างๆ สาขานี้ก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ตรงนี้ค่ะ
      ที่เปิดสอนสาขานี้ จะมีสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ม.มหิดล สาขามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ มจธ. เป็นสาขาที่เรียนเกี่ยวกับการสร้างสื่อชนิดต่างๆ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทางการแพทย์ ผสมศาสตร์ทั้งศิลปกรรม นิเทศศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งน้องๆ จะได้ทั้งวาดภาพ ถ่ายภาพ ปั้นหุ่นจำลอง ทำวิดีโอ คลิปการสอนต่างๆ เมื่อเรียนจบมาแล้ว สามารถทำงานด้านสายงานนิเทศศาสตร์ก็ได้ หรือ ทำงานในส่วนของนักวิชาการด้านโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ เป็นต้น

เรียน 1 ได้ถึง 2! รวมหลักสูตร ป.ตรี ที่จับ 2 สาขารวมกัน เป็นสาขาใหม่ บางหลักสูตรได้ 2 ปริญญา!

credit: โรงเรียนเวชนิทัศน์พัฒนา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
www.si.mahidol.ac.th/metc/met/th/index.html

 
  ทดสอบ Icon กลุ่มลูกผสม/คู่ขนาน 2 ปริญญา
     5. สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศและสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรร่วมนานาชาติ 2 ปริญญา)
       ใครว่าวิศวกรรมการบินฯ ของ ม.เกษตรฯ จะมีแค่หลักสูตรปกติแค่อย่างเดียว รู้ไหมว่า มีหลักสูตรร่วมนานาชาติ ที่เรียนแล้วได้ 2 ปริญญาด้วยค่ะ นั่นก็คือ สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศและบริหารธุรกิจ (นานาชาติ)
       ในสาขานี้ จะได้เรียนทั้งวิศวกรรมการบินและอวกาศ และเรียนด้านบริหารธุรกิจด้วย เพราะหน้าที่หลักของวิศวกรรมจะเป็นการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี แต่การเพิ่มความรู้ด้านบริหารเข้าไปด้วย ก็จะทำให้เข้าใจโลกของธุรกิจมากขึ้น และสามารถจัดการเชิงธุรกิจในระบบอุตสาหกรรมการบินได้ โดยเป็นหลักสูตรที่ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ  The Royal Melbourne institute of Technology (RMIT) ประเทศออสเตรเลีย มีรูปแบบการเรียน 2 แบบคือ Double-Degree Program 5.5 ปี และ Dual-Degree Program 4.5 ปี

    6. โครงการหลักสูตรการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์ (ตรีควบโท)
       โครงการนี้มีชื่อภาษาอังกฤษว่า หลักสูตร Design, Business & Technology Management เป็นหลักสูตรที่รวมเอาความรู้ด้านการออกแบบ ผสมผสานกับศาสตร์ด้านธุรกิจ และด้านที่สำคัญที่สุดคือ ศาสตร์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เรียนกัน 5 ปี ซึ่งเป็นหลักสูตรที่คณะสถาปัตยฯ ร่วมมือกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
       สาขานี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้คนยุคใหม่ ได้ใช้ความคิดในการออกแบบ ให้เกิดเป็นวัตกรรมใหม่ๆ ไม่เหมือนการออกแบบสมัยก่อนที่ไม่ได้คำนึงถึงนวัตกรรมสักเท่าไหร่ นอกจากนี้เหตุผลสำคัญที่ต้องใส่ศาสตร์ด้านการจัดการธุรกิจเข้ามาด้วย ก็เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับนวัตกรรมที่ได้ออกแบบมา และแข่งขันกับผู้อื่นได้นั่นเอง

 
   7. คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ม.พะเยา
       ในสาขานี้น้องๆ จะได้เรียนทั้งกลุ่มวิชาพื้นฐานด้านสาธารณสุขเหมือนกับเรียนคณะสาธารณสุขเลย แต่จะมีพาร์ทของเศรษฐศาสตร์และการบริหารเข้ามาด้วย เช่น มีวิชาเรียนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย แต่ก็มีวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขด้วย การเรียน 2 สาขานี้ควบคู่กันก็เพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุข โดยใช้ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เข้ามาให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเอง จะเรียนทั้งหมด 5 ปี เป็นหลักสูตรคู่ขนาน 2 ปริญญาค่ะ
       หากน้องๆ เข้าไปดูระเบียบการหรือเว็บคณะต่างๆ ของ ม.พะเยา จะเห็นว่าที่นี่มีเปิดสอนหลักสูตรคู่ขนานหลายคณะเลย ไม่ว่าจะเป็นนิติศาสตร์, แพทยศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยจะเปิดขนานข้ามสายการเรียน เช่น คณะนิติศาสตร์ มีหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต, หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็นต้น ใครอยากรู้รายละเอียดลองเข้าเว็บคณะดูค่ะ   
        
     หวังว่าน้องๆ จะได้รู้จักสาขาใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้นนะคะ หลักสูตรที่เปิดสอนในประเทศไทยยังมีสาขาแปลกๆ ใหม่ๆ และต่างก็มีจุดเด่นที่น่าสนใจ รอน้องๆ เข้าไปศึกษาอยู่ ในสัปดาห์ถัดๆ ไป พี่ๆ เด็กดีจะมีสาขาใหม่ๆ มาแนะนำเพิ่มเติมอีก อย่าลืมติดตามกันนะคะ^^

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mint

พี่มิ้นท์ - ผู้เขียน

พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง #หลักสูตร #หลักสูตร ป.ตรี #หลักสูตรปริญญาตรี #วิศวกรรมดนตรี #เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ #นิเทศศาสตร์เกษตร #ปริญญาคู่ขนาน ม.พะเยา

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?