TCAS 62 รอบ 1: ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับ 65 สาขาวิชา 1,150 ที่นั่ง []

วิว
 
     สวัสดีค่ะน้องๆ ช่วงนี้หลายๆ มหาวิทยาลัยก็ประกาศระเบียบการมาให้น้องๆ เตรียมตัว เตรียมความพร้อม ก่อนสมัครสอบรอบ Portfolio ที่จะมีขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่น้องๆ สอบถามกันเข้ามา ไปดูกันว่าใน TCAS รอบที่ 1 คณะไหนเปิดรับสมัครกันบ้าง
 
TCAS 62 รอบ 1: ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับ 65 สาขาวิชา 1,150 ที่นั่ง
 
คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ พร้อมจำนวนรับ
TCAS 62 รอบ 1: ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับ 65 สาขาวิชา 1,150 ที่นั่ง
TCAS 62 รอบ 1: ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับ 65 สาขาวิชา 1,150 ที่นั่ง
TCAS 62 รอบ 1: ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับ 65 สาขาวิชา 1,150 ที่นั่ง
TCAS 62 รอบ 1: ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับ 65 สาขาวิชา 1,150 ที่นั่ง
TCAS 62 รอบ 1: ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับ 65 สาขาวิชา 1,150 ที่นั่ง
 
คุณสมบัติเบื้องต้นของแต่ละคณะ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon ม.6 เด็กซิ่ว หรือเทียบเท่า (ปวช. ปวส. กศน.)
ทดสอบ Icon มี Portfolio ประวัติ และรางวัลการแข่งขันด้านบริหารธุรกิจ ที่จัดโดยองค์กรระดับชาติ/นานาชาติ
 
คณะรัฐศาสตร์
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon ม.6
ทดสอบ Icon มีGPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.75
ทดสอบ Icon มีPortfolio
ทดสอบ Icon มีคะแนนภาษาอังกฤษ (TOFEL/IELTS)
 
คณะเศรษฐศาสตร์
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon ม.6 เด็กซิ่ว หรือเทียบเท่า
ทดสอบ Icon มีคุณสมบัติพิเศษ (GPAX/ค่ายสอวน./เพชรยอดมงกุฎ)
ทดสอบ Icon มีPortfolio
ทดสอบ Icon มีเรียงความ (Essay)
 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon ม.6
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.25 (ศูนย์รังสิต) ไม่ต่ำกว่า 3.00 (ศูนย์ลำปาง)
ทดสอบ Icon มี Portfolio
 
คณะศิลปศาสตร์
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon ม.6 เด็กซิ่ว หรือเทียบเท่า (ปวช. กศน.)
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.25
ทดสอบ Icon มี Portfolio
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon ม.6
ทดสอบ Icon แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ทดสอบ Icon มี GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00 (ห้องเรียนพิเศษ/ผ่านค่าย) หรือ 3.25 (ต้องมี GPA กลุ่มวิชาวิทย์-คณิต แต่ละกลุ่ม ไม่ต่ำกว่า 3.00)
ทดสอบ Icon มี Portfolio
ทดสอบ Icon มีจดหมายแนะนำตัว ตามที่กำหนด (statement of purpose)
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon ม.6 เด็กซิ่ว หรือเทียบเท่า
ทดสอบ Icon มี GPAX
ทดสอบ Icon มี Portfolio
ทดสอบ Icon คะแนนภาษาอังกฤษอื่นๆ (แต่ละสาขาแตกต่างกัน)
 
คณะสหเวชศาสตร์
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon ม.6 หรือเด็กซิ่ว
ทดสอบ Icon แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ยกเว้นสาขาการจัดการการกีฬา และการฝึกสอนกีฬา
ทดสอบ Icon GPAX (แต่ละสาขาแตกต่างกัน)
ทดสอบ Icon Portfolio (ตามที่กำหนด)
ทดสอบ Icon คะแนนภาษาอังกฤษ (แต่ละสาขาแตกต่างกัน)
 
คณะพยาบาลศาสตร์
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon ม.6
ทดสอบ Icon แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ทดสอบ Icon มี GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
ทดสอบ Icon มี GPA กลุ่มวิชาคณิต-เคมี-ชีวะ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 3.00
ทดสอบ Icon มี Portfolio
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon ม.6 เด็กซิ่ว หรือเทียบเท่า
ทดสอบ Icon มี GPAX (แต่ละสาขาแตกต่างกัน)
ทดสอบ Icon มี Portfolio
 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon ม.6 หรือเด็กซิ่ว
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.50
ทดสอบ Icon มี Portfolio
ทดสอบ Icon มีคะแนนภาษาอังกฤษ (สำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon ม.6 เด็กซิ่ว หรือเทียบเท่า
ทดสอบ Icon มี GPAX
ทดสอบ Icon มี GPA กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ทดสอบ Icon มี Portfolio (ตามที่กำหนด)
 
วิทยาลัยนวัตกรรม
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon ม.6 เด็กซิ่ว หรือเทียบเท่า
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
ทดสอบ Icon มี Portfolio (ตามที่กำหนด)
 
วิทยาลัยสหวิทยาการ
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon ม.6 เด็กซิ่ว หรือเทียบเท่า
ทดสอบ Icon มี GPAX
ทดสอบ Icon มี Portfolio
 
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon ม.6 เด็กซิ่ว หรือเทียบเท่า
ทดสอบ Icon มี Portfolio
 
ทดสอบ Icon ปฏิทินการรับสมัคร
ทดสอบ Icon เปิดรับสมัคร: 1 - 15 ธันวาคม 2561
ทดสอบ Icon ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์: 28 ธันวาคม 2561
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์ (ขึ้นอยู่กับสาขา): 7 - 13 มกราคม 2562
ทดสอบ Icon ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก: 28 มกราคม 2562
ทดสอบ Icon ยืนยันสิทธิ์: 30 -31 มกราคม 2562
 
ทดสอบ Icon หมายเหตุ: ศึกษาคุณสมบัติและรายละเอียดเพิ่มเติม TCAS 62 รอบ 1: ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับ 65 สาขาวิชา 1,150 ที่นั่ง
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง #TCAS62 #TCAS Thammasart #Thammasart 62 #รับตรง ธรรมศาสตร์ #รอบ Portfolio ธรรมศาสตร์ #มธ. #รับตรงมธ.

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?