TCAS 62 รอบ 1: โครงการร่วมคณะเภสัชศาสตร์ มศว และ ม.นอตติงแฮม []

วิว
TCAS62 รอบ 1 ปิดรับสมัครแล้ว
 20 พ.ย. 61  9,107 วิว
1 ธ.ค. 61 - 15 ธ.ค. 61 วันรับสมัคร
30-31 ม.ค. 62 วันเคลียริ่ง
สมัครได้ทั่วประเทศ
รวม 1 คณะ 10 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
10 ที่นั่ง
3.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
        สวัสดีค่ะ รับตรงวันนี้เอาใจสายวิทย์สุขภาพกันหน่อย ก่อนหน้านี้น้องๆ คงเคยได้ยินรับตรงคณะแพทย์ โครงการที่ มศว ร่วมกับ ม.นอตติงแฮม ล่าสุด ไม่ได้มีแค่คณะแพทย์เท่านั้น แต่มีหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตด้วย โดยในปี 1-3 จะต้องไปเรียนที่ ม.นอตติงแฮม สหราชอารณาจักรค่ะ รายละเอียดอื่นๆ เป็นอย่างไร ตามไปดูกันเลย

TCAS 62 รอบ 1:  โครงการร่วมคณะเภสัชศาสตร์ มศว และ ม.นอตติงแฮม

 ทดสอบ Icon จำนวนรับ
     หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 10 ที่นั่ง
     *ชั้นปีที่ 1-3 เรียนที่คณะเภสัชศาสตร์ ม.นอตติงแฮม สหราชอาณาจักร
    *ชั้นปีที่ 4-6 เรียนที่คณะเภสัชศาสตร์ มศว อ.องครักษ์ จ.นครนายก

 ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
     1. สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี นับถึง 31 ส.ค.62
     2. อยู่ ม.6 / เทียบเท่า / เด็กซิ่ว โดยมีรายละเอียดดังนี้
         กลุ่มที่ 1 ม.6 / เทียบเท่า / เด็กซิ่ว แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
          ทดสอบ Icon ต้องมี GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 (ม.6 ใช้ 5 เทอม, เด็กซิ่ว 6 เทอม)
          ทดสอบ Icon มีเกรดเฉลี่ย 5 เทอม ในแต่ละวิชาดังนี้ เคมี คณิตศาสตร์ ชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 3.00
          ทดสอบ Icon ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ IELTS Academic (UKVI) อย่างน้อยระดับ 7.00 โดยแต่ละทักษะจะต้องไม่ต่ำกว่าระดับ 6.0
          ทดสอบ Icon ผลสอบ BMAT

        กลุ่มที่ 2 กำลังศึกษา / สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย เทียบเท่า ม.6 ที่ได้รับการเปรียบเทียบหลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
          ทดสอบ Icon มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เกรด 10-11 หรือ เกรด 12 (เทียบเท่าระดับชั้น ม.4-5 หรือ ม.6) ไม่ต่ำกว่า 3.00 จากคะแนนเต็ม 4 หรือ เทียบเท่า
          ทดสอบ Icon ได้เกรดวิชาเคมี A และได้เกรด A อีก 1 วิชา และ B 1 วิชาจากวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ หรือชีววิทยา (AAB)
          ทดสอบ Icon ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ IELTS Academic (UKVI) อย่างน้อยระดับ 7.00 โดยแต่ละทักษะจะต้องไม่ต่ำกว่าระดับ 6.0
          ทดสอบ Icon ผลสอบ BMAT
          ทดสอบ Icon หนังสือยืนยันจากสถานศึกษา
          ทดสอบ Icon IGCSE ทุกรายวิชา เพื่อตรวจสอบการเทียบวุฒิการศึกษา ทั้งนี้ระบุคะแนนสอบใน 3 วิชาคือ เคมี, ชีววิทยา, คณิตศาสตร์ หรือ ฟิสิกส์ โดยจะมีคะแนนในวิชา เคมี ไม่ต่ำกว่า A และได้เกรด A อีก 1 วิชา และ B 1 วิชาจากวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ หรือ ชีววิทยา (AAB)
 
     กลุ่มที่ 3 สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศ เทียบเท่า ม.6 ในสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
          ทดสอบ Icon มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เกรด 10-11 หรือ เกรด 12 (เทียบเท่าระดับชั้น ม.4-5 หรือ ม.6) ไม่ต่ำกว่า 3.00 จากคะแนนเต็ม 4 หรือ เทียบเท่า
          ทดสอบ Icon ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ IELTS Academic (UKVI) อย่างน้อยระดับ 7.00 โดยแต่ละทักษะจะต้องไม่ต่ำกว่าระดับ 6.0
          ทดสอบ Icon ผลสอบ BMAT
          ทดสอบ Icon ใบเทียบวุฒิฉบับจริงที่รับรองว่าเทียบวุฒิการศึกษาเท่าการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ออกจากกระทรวงศึกษาธิการ
          ทดสอบ Icon ในกรณีที่โรงเรียนไม่สามารถทำเรื่องจบการศึกษาก่อนกำหนดได้ ผู้สมัครต้องยื่นผลการสอบ IGCSE ทุกรายวิชา เพื่อตรวจสอบการเทียบวุฒิการศึกษา ทั้งนี้ระบุคะแนนสอบใน 3 วิชาคือ เคมี, ชีววิทยา, คณิตศาสตร์ หรือ ฟิสิกส์ โดยจะมีคะแนนในวิชา เคมี ไม่ต่ำกว่า A และได้เกรด A อีก 1 วิชา และ B 1 วิชาจากวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ หรือ ชีววิทยา (AAB)

    3. ไม่เป็นผู้กำลังศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ในมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ เว้นแต่ได้ลาออกก่อน 19 ม.ค.62

 ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก
     1. ผลตรวจร่างกาย/ผลการทดสอบตาบอดสี/ผลอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์
     2. ทดสอบทัศนคติทางวิชาชีพ
     3. สอบสัมภาษณ์

 ทดสอบ Icon กำหนดการรับสมัคร
     1 - 15 ธ.ค. 61    รับสมัคร
          11 ม.ค. 62    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
          19 ม.ค. 62    สอบสัมภาษณ์
          28 ม.ค. 62    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์
    30 - 31 ม.ค. 62    ยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์
            5 ก.พ. 62    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 ทดสอบ Icon
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mint

พี่มิ้นท์ - ผู้เขียน

พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS 62 #รับตรง 62 #tcas มศว #รับตรง มศว #tcas portfolio #tcas รอบ 1 #มศว tcas รอบ 1 #มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ #เภสัช นอตติงแฮม มศว

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?