รวม 9 หลักสูตรมหาวิทยาลัยไทย ได้เรียนทั้งในไทยและโกอินเตอร์ต่างประเทศ []

วิว
รวม 9 หลักสูตรมหาวิทยาลัยไทย ได้เรียนทั้งในไทยและโกอินเตอร์ต่างประเทศ
 
     อีกไม่กี่วันการสมัครสอบ GAT-PAT และ TCAS รอบ Portfolio ก็กำลังจะเริ่มขึ้น ยังมีน้องๆ #dek62 บางคนเข้ามาปรึกษาพี่ๆ ทีมงาน เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาที่จะเลือกเรียน ซึ่งก็มีจำนวนไม่น้อยที่ไม่แน่ใจตัวเองว่าอยากเรียนด้านไหน แต่ก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะ
 
รวม 9 หลักสูตรมหาวิทยาลัยไทย ได้เรียนทั้งในไทยและโกอินเตอร์ต่างประเทศ
 
      สำหรับน้องๆ ที่ยังไม่แน่ใจว่าจะเรียนอะไร แต่สนใจอยากจะไปเรียนต่างประเทศด้วย พลาดไม่ได้เลยค่ะ วันนี้พี่แนนนี่รวบรวมตัวอย่าง หลักสูตรของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ที่มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และส่งนิสิตนักศึกษาไปเรียนยังมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ
     มีทั้งหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์ และด้านศิลปศาสตร์ โดยบางหลักสูตรเป็นในลักษณะของ Double Degree คือ ได้รับปริญญา 2 ใบ จากสถาบันในประเทศไทยและต่างประเทศ และบางหลักสูตรก็ได้รับเพียงแค่ปริญญาเดียว
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon หลักสูตรที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน (Twinning Engineering Programmes : TEP)
ทดสอบ Icon สถานที่เรียน
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 2 ปี
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม (Nottingham) สหราชอาณาจักร หรือ มหาวิทยาลัยแห่งนิวเซาท์เวลส์ (New South Wales) ประเทศออสเตรเลีย 2 ปี
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon วิศวกรรมอุตสาหการ
ทดสอบ Icon วิศวกรรมเคมี
ทดสอบ Icon วิศวกรรมโยธา
ทดสอบ Icon วิศวกรรมเครื่องกล
ทดสอบ Icon วิศวกรรมไฟฟ้า
ทดสอบ Icon วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (เฉพาะที่ New South Wales)
ทดสอบ Icon  วุฒิทางการศึกษาที่ได้รับ
ทดสอบ Icon วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon Bachelor of Engineering degree จากมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม  หรือ Bachelor of Applied Science in Engineering มหาวิทยาลัยแห่งนิวเซาท์เวลส์
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทดสอบ Icon หลักสูตรที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon โครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร
ทดสอบ Icon โครงการร่วมระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร
ทดสอบ Icon สถานที่เรียน
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร 3 ปี
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 3 ปี
ทดสอบ Icon วุฒิทางการศึกษาที่ได้รับ
ทดสอบ Icon สาขาแพทยศาสตร์
  • Bachelor Degree of Medical Sciences จากมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม
  • แพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทดสอบ Icon สาขาเภสัชศาสตร์
  • ปริญญาสาขาวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม
  • เภสัชศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
     
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ทดสอบ Icon หลักสูตรที่เปิดรับ
ทดสอบ Iconคณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียศึกษา (โครงการพิเศษ: เลือกแบบ 7+1 ในชั้นปีที่ 2)
ทดสอบ Icon สถานที่เรียน
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (ทับแก้ว) 7 ภาคการศึกษา หรือ 3 ปีครึ่ง
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 1 ภาคการศึกษา
ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon ภาษาจีน
ทดสอบ Icon ภาษาเกาหลี
ทดสอบ Icon ภาษาญี่ปุ่น
ทดสอบ Icon ภาษาเวียดนาม
ทดสอบ Icon วุฒิทางการศึกษาที่ได้รับ
ทดสอบ Icon อักษรศาสตรบัณฑิต (เอเชียศึกษา) Bachelor of Arts (Asian Studies)
 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ทดสอบ Icon หลักสูตรที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)
ทดสอบ Icon สถานที่เรียน
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 4 ปี (7 ภาคการศึกษาแรก และภาคการศึกษาสุดท้าย)
ทดสอบ Icon Guangzhou University of TCM สาธารณรัฐประชาชนจีน 1 ปี (ภาคการศึกษาปลาย ปีที่ 4 และภาคการศึกษาต้น ปีที่ 5)
ทดสอบ Icon วุฒิทางการศึกษาที่ได้รับ
ทดสอบ Icon การแพทย์แผนจีนบัณฑิต
 
มหาวิทยาลัยบูรพา
ทดสอบ Icon หลักสูตรที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตร 5 ปี)
ทดสอบ Icon สถานที่เรียน
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยบูรพา 2 ปี + ฝึกสอน 1 ปี (ปีสุดท้าย)
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยที่เมืองปักกิ่ง หรือ คุณหมิง ประเทศจีน 2 ปี
ทดสอบ Icon วุฒิทางการศึกษาที่ได้รับ
ทดสอบ Icon การศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน จากมหาวิทยาลัยบูรพา
ทดสอบ Icon Certificate จากประเทศจีน หรือ ปริญญา จากประเทศจีน (เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด)
  หมายเหตุ: คาดว่ามีสาขาอื่น เช่น ฟิสิกส์  เคมี ชีววิทยา เปิดรับในลักษณะนี้ เร็วๆ นี้
 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ทดสอบ Icon หลักสูตรที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน (แผน 3+1)
ทดสอบ Icon สถานที่เรียน
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยบูรพา 3 ปี
ทดสอบ Icon สาธารณรัฐประชาชนจีน (เช่น Guangxi Normal University, Chongqing University, Xiamen University) 1 ปี
ทดสอบ Icon วุฒิทางการศึกษาที่ได้รับ
ทดสอบ Icon ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทดสอบ Icon หลักสูตรที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน (แผน 3+1)
ทดสอบ Icon สถานที่เรียน
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3 ปี
ทดสอบ Icon Fudan University หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน 1 ปี
ทดสอบ Icon วุฒิทางการศึกษาที่ได้รับ
ทดสอบ Icon ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทดสอบ Icon หลักสูตรที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก เอกภาษาจีน (แผน 2)
ทดสอบ Icon สถานที่เรียน
ทดสอบ Icon Southwest University สาธารณรัฐประชาชนจีน 2 ปี
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 ปี
ทดสอบ Icon วุฒิทางการศึกษาที่ได้รับ
ทดสอบ Icon ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาตะวันออก-ภาษาจีน) และ Bachelor of Arts [Chinese (in the Field of Business Chinese)] จาก Southwest University
 
หมายเหตุ: หากมีสาขา หรือหลักสูตรในลักษณะนี้เพิ่มเติม พี่แนนนี่จะรีบอีพเดตให้เลยค่ะ
 
     นอกจากนี้หลายๆ มหาวิทยาลัยยังมีทุน มีโครงการแลกเปลี่ยน สำหรับให้นิสิตนักศึกษาไปเรียนรู้ เปิดประสบการณ์ในต่างประเทศมากมาย
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS62 #เรียนไทย เรียนต่างประเทศ #เรียนเมืองนอก #หลักสูตรไทยร่วมมือต่างประเทศ

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?