ซ่อน
แสดง

มาแล้ว! วิธีสมัครและเลือกสนามสอบ GAT PAT 62 อ่านก่อนสมัคร 1 ธ.ค.นี้ []

วิว
มาแล้ว! วิธีสมัครและเลือกสนามสอบ GAT PAT 62 อ่านก่อนสมัคร 1 ธ.ค.นี้
        สวัสดีค่ะ TCAS Daily วันนี้ พี่มิ้นท์มีข่าวสำคัญสำหรับน้องๆ ที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยผ่านระบบ TCAS ทุกคน นั่นก็คือ การสมัครสอบ GAT PAT นั่นเอง สทศ. ได้ปล่อยรายละเอียดการสมัคร GAT PAT 62 ออกมาแล้ว ขอให้น้องๆ ทุกคนอ่านให้ละเอียด ศึกษาให้เข้าใจก่อนสมัคร แล้วไปลุยสมัครกันวันที่ 1 ธ.ค. นี้ค่ะ

มาแล้ว! วิธีสมัครและเลือกสนามสอบ GAT PAT 62 อ่านก่อนสมัคร 1 ธ.ค.นี้
 
    ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
    - ม.6
    - เทียบเท่า
    - เด็กซิ่ว

    ทดสอบ Icon กำหนดการรับสมัครสอบ การทดสอบ และการประกาศผลสอบ
 
มาแล้ว! วิธีสมัครและเลือกสนามสอบ GAT PAT 62 อ่านก่อนสมัคร 1 ธ.ค.นี้

    ทดสอบ Icon กำหนดการเปิด-ปิดระบบการรับสมัครสอบและชำระเงิน
 
มาแล้ว! วิธีสมัครและเลือกสนามสอบ GAT PAT 62 อ่านก่อนสมัคร 1 ธ.ค.นี้

    ทดสอบ Icon ตารางสอบ
 
มาแล้ว! วิธีสมัครและเลือกสนามสอบ GAT PAT 62 อ่านก่อนสมัคร 1 ธ.ค.นี้

    ทดสอบ Icon ขั้นตอนการสมัคร
        ทดสอบ Icon ขั้นตอนที่ 1 เข้าระบบสมัครสอบ GAT PAT โดยเข้าที่เว็บไซต์ www.niets.or.th และเลือกเมนู "การจัดสอบ" >> GAT PAT

        ทดสอบ Icon ขั้นตอนที่ 2 น้องๆ ม.6 ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนระบบ GAT PAT (คนละตัวกับการลงทะเบียน TCAS ที่ mytcas นะคะ) จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับรหัสผ่านก่อน โดยเลือกเมนู "ลงทะเบียน(รายใหม่)" กรอกข้อมูลส่วนตัวและกำหนดรหัสผ่าน 4-6 หลัก และเก็บ+จำข้อมูลรหัสผ่านให้ดี เพราะจะต้องใช้เลขนี้เข้าระบบทุกครั้ง

        ทดสอบ Icon ขั้นตอนที่ 3 การสมัครสอบ
            3.1 เข้าเมนู "เข้าระบบ (รายเก่า หรือ ผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว)"
            3.2 ตรวจสอบรายชื่อและข้อมูลส่วนตัวให้ละเอียดก่อนสมัครสอบ
            3.3 เลือกเมนู สมัครสอบ และเลือกวิชาที่ต้องการสอบ (วิชาความถนัดทางภาษาต่างประเทศ PAT7 เลือกสอบได้วิชาเดียว เพราะสอบเวลาเดียวกัน
            3.4 เลือกเขต/อำเภอ และจังหวัดที่ต้องการสอบ
               - หากต้องการเลือกสนามสอบใน กทม. นนทบุรี ปทุมธานี ให้เลือกเขต/อำเภอ และจังหวัดที่ต้องการ หลังการชำระเงิน ต้องเข้ามาเลือกโรงเรียนอีกครั้ง
               - หากต้องการเลือกสนามสอบบในจังหวัดอื่น ให้เลือกอำเภอและจังหวัดที่ต้องการ หลังชำระเงินแล้ว ให้ตรวจสอบสถานะการชำระเงินและอำเภอ/จังหวัดที่เลือกไว้อีกครั้ง สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเลือกสนามสอบได้ภายในเวลาที่กำหนด สทศ.จะเป็นผู้จัดสนามสอบให้ในอำเภอที่ผู้สมัครเลือกสอบไว้ แต่ถ้ามีผู้สมัครมากกว่าที่จัดสอบหรือยุบสนามสอบบางอำเภอ จะจัดให้ในอำเภอใกล้เคียง

        ทดสอบ Icon ขั้นตอนที่ 4 พิมพ์ใบจ่ายเงิน และชำระค่าสมัครสอบ
           เมื่อยืนยันการสมัครแล้ว ให้พิมพ์ใบจ่ายเงิน ค่าสมัครสอบวิชาละ 140 บาท โดยชำระได้ที่เคาน์เตอร์ ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์ และเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา หลังชำระเงินแล้ว ให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ และผู้สมัครจะต้องเข้าระบบ GAT PAT อีกครั้ง เพื่อตรวจสอบสถานะการชำระเงิน ถ้าไม่เปลี่ยนภายใน 2 วัน ให้รีบติดต่อ สทศ. ทันที

        ทดสอบ Icon ขั้นตอนที่ 5 เลือกสนามสอบ (สำหรับน้องๆ ที่เลือกสนามสอบใน กทม. นนทบุรี และปทุมธานี)
          น้องๆ ที่เลือกสอบใน กทม. นนทบุรี และปทุมธานี หลังชำระเงินและสถานะเปลี่ยนเป็นชำระเงินแล้ว ต้องเข้ามาระบุโรงเรียนที่ใช้จัดสอบ หากไม่เข้ามาเลือกสนามสอบ สทศ. จะจัดสนามสอบให้ตามเขต/อำเภอ ที่ระบุไว้ตอนสมัคร หรือใกล้เคียงหากเต็ม

    ทดสอบ Icon การแก้ไขข้อมูล และการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมวิชาสอบ
        ทดสอบ Icon 1. กรณีแก้ไขข้อมูลผู้สมัครสอบ
           (1) คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน และความต้องการพิเศษ ต้องส่งคำร้องให้ สทศ. แก้ไขข้อมูลให้ พร้อมแนบหลักฐานและรับรองสำเนาถูกต้องไปยัง สทศ.
           (2) ข้อมูลอื่นๆ นอกเหนือจาก (1) ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล แก้ไขได้เองภายในเวลาที่กำหนด
        ทดสอบ Icon 2. การเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมวิชาสอบ
           (1) สมัครแล้ว แต่ยังไม่ชำระเงิน สมัครสอบใหม่ได้เลย และนำใบชำระเงินล่าสุดไปจ่าย (ใบเดิมจะยกเลิกอัตโนมัติ)
           (2) กรณีชำระเงินแล้ว ให้สมัครเฉพาะวิชาที่ต้องการเพิ่มเท่านั้น และนำใบชำระเงินไปจ่าย ระบบจะรวมวิชาทุกใบสมัครให้เองอัตโนมัติ
           (3) เปลี่ยนวิชาสอบจากวิชาหนึ่งไปอีกวิชาหนึ่ง ไม่สามารถทำได้ ต้องสมัครเพิ่มเท่านั้น ยกเว้น PAT 7 ที่สามารถเปลี่ยนภาษาได้
           (4) กรณีต้องการเปลี่ยนวิชา PAT7 หลังชำระเงิน ให้ยื่นแบบคำขอแก้ไขรายวิชา PAT 7 พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาหลักฐานการชำระเงินที่รับรองสำเนาถูกต้องส่งให้ สทศ. แล้ว สทศ.จะพิจารณาตามเหตุผลความจำเป็น

 
    ทดสอบ Icon การติดต่อ สทศ.
        ทดสอบ Icon หมายเลขโทรศัพท์ 02-217-3800 วันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30-18.00 น. วันหยุดทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น.
        ทดสอบ Icon โทรสาร 02-219-2996 ระบบอัตโนมัติ
        ทดสอบ Icon ติดต่อด้วยตนเอง ณ ที่ทำการ สทศ. (กลุ่มงานบริการการทดสอบ) อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 38 ตั้งแต่เวลา 08.30-18.00 น. (วันหยุด 08.30-16.00 น.)

 
    ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
    ทดสอบ Icon ดาวน์โหลดใบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล GAT PAT (หน้า 9) คลิก
    ทดสอบ Icon ดาวน์โหลดใบคำร้องแก้ไขรายวิชา PAT 7 (หน้า 10) คลิก

มาแล้ว! วิธีสมัครและเลือกสนามสอบ GAT PAT 62 อ่านก่อนสมัคร 1 ธ.ค.นี้
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mint

พี่มิ้นท์ - ผู้เขียน

พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #gat pat #การสมัคร GAT PAT #GAT PAT62 #TCAS62

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?