ซ่อน
แสดง

TCAS 62 รอบ 2: คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ( 3 โครงการ) []

วิว
TCAS62 รอบ 2 ปิดรับสมัครแล้ว
 17 ธ.ค. 61  14,615 วิว
4 ก.พ. 62 - 15 มี.ค. 62 วันรับสมัคร
24-25 เม.ย. 62 วันเคลียริ่ง
สมัครได้ทั่วประเทศ
รวม 3 คณะ 83 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทฯ กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
78 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทฯ กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ
2 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
3 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
      สวัสดีค่ะ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับ TCAS 62 เพียงแค่ 3 รอบเท่านั้น คือ รอบ 1 Portfolio, รอบ 2 โควตา และรอบ 3 รับตรงร่วมกัน ผ่าน กสพท วันนี้พี่มิ้นท์จะมาอัปเดตรับตรงแพทย์ จุฬาฯ ในรอบที่ 2 ซึ่งแบ่งเป็นอีก 3 โครงการย่อย คุณสมบัติใครตรงโครงการไหน ก็ลุยได้เลยค่ะ
 
TCAS 62 รอบ 2: คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ( 3 โครงการ)

   ทดสอบ Icon จำนวนรับ
       1. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน 78 คน คือ ชลบุรี 20 คน, ระยอง 12 คน, จันทบุรี 5 คน, ตราด 6 คน, สมุทรปราการ 2 คน, นครนายก 10 คน, อยุธยา 17 คน, สมุทรสงคราม 4 คน, สมุทรสาคร 2 คน
      2. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ 2 คน
      3. โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา) 3 คน

 
   ทดสอบ Icon คุณสมบัติ
     1. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
          ทดสอบ Icon อยู่ในพื้นที่การรับสมัครของโครงการฯ ใน 9 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด นครนายก อยุธยา สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร โดยผู้สมัครและบิดาหรือมารดา มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัครไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องเคยศึกษาชั้น ม.1-3 หรือ กำลังศึกษา ม.ปลาย ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน 9 จังหวัดข้างต้น
          ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือ ปี 2 ของโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

    2. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ
          ทดสอบ Icon อยู่ในพื้นที่การรับสมัครของโครงการฯ คือ จังหวัดตราด
          ทดสอบ Icon กำลังศึกษาชั้น ม.6 อยู่ในจังหวัดตราด และต้องศึกษาชั้น ม.ปลาย (ม.4-6) ในจังหวัดตราด
          ทดสอบ Icon ผู้สมัครและบิดาหรือมารดา มีภูมิลำเนาในจังหวัดตราด ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี

     3. โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)
          ทดสอบ Icon ผ่านการแข่งขันระดับชาติวิชาชีวิวิทยาของมูลนิธิ สอวน. ที่ส่งเข้าค่าย สสวท. ในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ และได้รับเกียรติบัตรจากการเข้าแข่งขัน
          ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือปี 2 ของโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 
   ทดสอบ Icon ค่าสมัคร 500 บาท
   ทดสอบ Icon
ค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ
          ทดสอบ Icon ค่าธรรมเนียมตรวจสุขภาพ 1,700 บาท
          ทดสอบ Icon ค่าธรรมเนียมสอบสัมภาษณ์และทดสอบสุขภาพจิต 1,000 บาท

 
   ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก
        ทดสอบ Icon คะแนนวิชาสามัญ 7 วิชา 70%
        ทดสอบ Icon วิชาเฉพาะแพทย์ 30%


   ทดสอบ Icon กำหนดการ
      4 ก.พ. - 15 มี.ค. 62    สมัครและชำระเงินค่าสมัคร
                    9 มี.ค. 62    สอบวิชาเฉพาะ (จัดสอบโดย กสพท)
            16 - 17 มี.ค. 62    สอบวิชาสามัญ (จัดสอบโดย สทศ.)
         ภายใน 18 มี.ค. 62    ส่งใบสมัคร เอกสาร/หลักฐานทางไปรษณีย์ และ 5 วันทำการหลังจากส่งเอกสารทางไปรษณีย์ให้เข้าระบบตรวจสอบสถานะการสมัครและผลการตรวจสอบเอกสาร หากไม่ถูกต้องให้แก้ไขโดยส่งเอกสารใหม่อีกครั้ง ตามที่อยู่ที่แจ้งในระเบียบการ
                  29 มี.ค. 62    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
                  30 มี.ค. 62    ส่งข้อมูลผู้สมัครเข้าระบบ TCAS
         ภายใน 1 เม.ย. 62    ทักท้วงการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกในกรณีที่ไม่ถูกต้อง
       ประมาณ 2 เม.ย. 62    ประกาศผลสอบวิชาเฉพาะ
                   5 เม.ย. 62    ประกาศผลสอบวิชาสามัญ
                 10 เม.ย. 62    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ
          17 - 19 เม.ย. 62    สัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ ที่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
                 24 เม.ย. 62    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกทางอินเทอร์เน็ต

   ทดสอบ Icon
รายละเอียด TCAS รอบ 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ คลิก
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mint

พี่มิ้นท์ - ผู้เขียน

พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS 62 #รับตรง 62 #แพทย์ จุฬาฯ #รับตรงแพทย์ จุฬาฯ #TCAS จุฬาฯ #แพทย์ TCAS #TCAS แพทย์ จุฬาฯ #แพทย์ จุฬาฯ รอบ 2 #โควตาแพทย์ จุฬาฯ #คณะแพทยศาสตร์ #จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?